Ferenc Bódi

Ferenc Bódi
Hungarian Academy of Sciences | HAS · Institute for Political Science

sociologist

About

29
Publications
810
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
35
Citations
Introduction
Local organization of social services (LOSS) , Local policy and society, migration, renewable energy, human resorces, primary schools, education, territorial policy, elections in 90' years, and democratization in East-Europe, self-government (SGO) and municipalities

Publications

Publications (29)
Book
Full-text available
Politikai bátorság – e két szó olyan fogalompárt alkot, aminek megnyilvánulásával tettekben ma már csak ritkán lehet találkozni. A politikában az erkölcsi ítélkezés és a társadalmi igazságosság helyett a pragmatizmus vált uralkodóvá, ahol a cselekvés a hatalom megszerzésére és megtartására, a stratégiai és taktikai előny megtalálására és az elfogad...
Conference Paper
Full-text available
The bilateral academic mobility project of the Bulgarian Academy of Sciences and the Hungarian Academy of Sciences investigates the labor mobility and settlement of Bulgarians in Hungary at the end of the 19th century and the first half of the 20th century, as well as their impact on Hungarian society. At the center of the research is the influence...
Conference Paper
Full-text available
Local organization of Social Services and widespread Precariousness The Local organization of social services belongs to the complex system related to the well-being of the society mainly as public goods and public services provided to the clients locally in their own local society and on a local level. The different public goods and social service...
Article
Full-text available
From the autumn of 1944, Hungarians in Kárpátalja fell victim to the ferocious atrocities. Tens of thousands of civilians were taken hostage and deported by Soviet authorities to Russian labor camps. Mentioning the victims of “malenky robot” was forbidden, as it was adverse to the interests of the ruling communist elite in Hungary. It was only 45 y...
Article
Full-text available
A háborúkat béke időszakok követik, a válságokat hosszabb konjunktúra időszakok. A gazdaságnak ciklusai vannak, mint az évszakok, amelyek váltják egymást a történelmi időben. Az átmenet korszakokban a kreatív rombolás formájában váltják le a korábbi termelési technológiákat állítja Kondratyev elmélete alapján Schumpeter. A gazdaság fejlődését megha...
Book
Full-text available
Courage in Politics edited by Ferenc Bódi, Andrea Ragusa, Ralitsa Savova Online Book Presentation: Friday, June 25th, 2021 - 16:00 (CET) Presentazione online: Venerdì 25 Giugno 2021 - 16.00 (CET) Organizers of the event: Fondazione di Studi Storici “Filippo Turati”, Florence, Italy; Institute for Political Science, Centre for Social Sciences, Budap...
Article
Full-text available
A cikk szándéka a COVID-19 világjárvány okozta változások becslése az egészségügyre és az azt kiszolgáló egészségiparra, továbbá a járvány várható hatásának becslése a gazdasági- és társadalmi változásokra. A cikk két különböző időben íródott. Az első rész 2020 áprilisában-, a második rész 2021 áprilisában zárult. A cikk lényegében egy gondolatkísé...
Article
Full-text available
Although Hungary joined the European Union in 2004, it seems that it has not yet been able to catch up with its Western European neighbors socioeconomically. The reasons for this are numerous, including the fact that this former historical region (Kingdom of Hungary), today the sovereign state of Hungary, has a specific sociocultural image and atti...
Book
Full-text available
Political courage – two words when combined signify one of the greatest of human actions, but one that is seldom seen today. Politics has become an arena where pragmatism rather than moral judgement and social justice reigns, where behavior is focused on gaining and retaining power, finding a strategic and tactical advantage and being accepted. T...
Poster
Full-text available
Location: University of Szeged, Hungary. Conference organizers: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, University of Szeged; Institute of Slavic Studies, University of Szeged; Bulgarian Research Institute, Budapest; Hungarian Ethnographic Society.
Poster
Full-text available
Lecture by Ferenc Bódi and Ralitsa Savova: "Third Way: Alternatives to the Political Left in Central Europe between the First and Second World Wars"
Conference Paper
Full-text available
International Scientific Conference "Courage as a Virtue in Politics", November 7, 2016, Hungarian Cultural Institute in Sofia, Sofia, Bulgaria
Article
Full-text available
Kulcsszavak: társadalmi kapacitás és deficit, társadalmi anómia, jóllét, szubjektív jóllét, visegrádi országok, skandináv országok, European Social Survey, regionális különbségek Tanulmányunk négy skandináv ország (Dánia, Finn-ország, Norvégia, Svédország) és négy volt szocialista ország (a visegrádi négyek: Csehország, Lengyelor-szág, Magyarország...
Chapter
The previous chapter described the characteristics of the primary school maintenance in the small communitys of Hungary for the first half of the last decade. This chapter examines the characteristics and performance of schools closed between May of 2006 and May of 2009, and the effect of reorganization on commuting time. Did the schools’ character...
Article
Full-text available
Számos kutató fordul a politikai választások témaköréhez, kutatási témájának meghatáro- zásakor, függetlenül attól, melyik tudományág képviselője. Nem a politológia az egyetlen, amely a választások kérdésével foglalkozik. A történelemtudománytól kezdve a szocioló- gián, a geográfián és a filozófián keresztül, egészen a modern kori játékelméletekig...
Article
Full-text available
We use an appropriate combination of moments of finite energy sum rules in QCD in order to compute the B q -meson decay constants f B and \(f_{B_s}\). We perform the calculation using a two-loop computation of the imaginary part of the pseudoscalar two point function in terms of the running bottom quark mass. The results are stable against the so-c...
Chapter
Full-text available
Munkanélküliség a magyar falvakban a 21. század elején Bevezetés Paul Krugman (1994) egy előadásában említette, hogy a közgazdászok jelentékeny részének felfogása szerint létezik egy úgynevezett természetes munkanélküliségi arány, amely a fejlett piacgazdaságok velejárója. Az már kérdés, hogy vajon megállapítható-e ennek nagysága, de még inkább kér...
Conference Paper
Estimating the reliability of electrical power systems is an important but evasive discipline for Telcos. Reliability is the most important factor in determining the cost and design of power infrastructure yet until now, the technology for readily estimating reliability of even simple power systems was not available. New simulation technology has b...
Conference Paper
The design of telecommunications power and air-conditioning services is to very high levels of reliability, but when do you begin to over-capitalise in providing engineering services and how can you distinguish between two complex systems on a cost/performance basis? This paper describes the results of modelling complex telecommunications systems u...
Conference Paper
Full-text available
The author examines the application of distributed power supplies for telephone exchange loads in the range of 200-4800 A. The traditional central supply (locally termed the Integrated Power Suite or IPS) by comparison is seen to be deficient in areas of floor area requirements and flexibility. A cost comparison further shows the deficiency of IPS....
Article
A kutatás rávilágított arra, hogy a területpolitika "beavatkozási" kísérletei 1990-2002 között, a kistérségek életvilágára; társadalmi dinamikájára, s a településeinek fejlődési trendjére, vagy azok gazdaságára igen csekély számszerűsíthető hatással voltak: Az elemzésekből kitetszik, hogy a decentralizált forrásallokáció inkább kedvez a vidékies ki...

Network

Cited By