• Home
  • Ferdi Güçyetmez
Ferdi Güçyetmez

Ferdi Güçyetmez
Graduiertenschule für Klimawissenschaften

Lecturer

About

29
Publications
3,766
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Introduction
I theoretically examine the political behavior of countries in the field of international relations.

Publications

Publications (29)
Article
Full-text available
After the discovery of energy and new transit routes, the Arctic has become the new competition area of global powers. The Arctic, which has a geopolitically important position, is the new struggle area of NATO and Russia. When we examine the region we see the members of the Arctic Council are Canada, America, Norway, Denmark, Iceland, Finland, Swe...
Article
After the discovery of energy and new transit routes, the Arctic has become the new competition area of global powers. The Arctic, which has a geopolitically important position, is the new struggle area of NATO and Russia. When we examine the region we see the members of the Arctic Council are Canada, America, Norway, Denmark, Iceland, Finland, Swe...
Book
Full-text available
1957’de Sovyetler Birliği tarafından Sputnik’in fırlatılmasıyla başlayan Uzay Çağı, uluslararası ilişkiler için farklı bir dönemi başlatmıştır. Dünya savaşlarının enkazından henüz çıkan devletler, bir yandan çöküşün yaralarını sararken diğer yandan içine girdiği yeni düzene uyum sağlamaya çalışmışlardır. Uluslar arasında gerçekleşen uzay yarışında...
Chapter
Full-text available
Rusya’nın Kiev Knezliği olarak tarih sahnesine çıkmasından itibaren bu ülke açı�sından vazgeçilmez görülen bölgelerin başında Ukrayna gelmektedir. Tarihsel, jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel ve askerî� faktörlerden dolayı Karadeniz coğ�rafyası bağlamında Çarlık Rusyasından beridir özel bir önem Rusya tarafından Ukrayna’ya verilmiştir. Ukrayna’...
Book
Full-text available
Since the beginning of humanity, people have benefited from various energy resources in order to meet their heating needs. In this context, thanks to technological develop�ments, countries and people have learnt to employ several energy resources in more efficient ways. Up until the 20th century, fossil fuels primarily oil, natural gas and coal hav...
Book
Full-text available
Zbigniew Brzeziński’nin “Hegemonya insanlık kadar eskidir.” yorumu ile işaret ettiği XXI. yüzyılın ilk çeyreğinde uluslararası sistemin geleneksel güç dengeleri, hızlı bir dönüşüm ve değişimi yaşamakta olup Çin Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası ilişkilerdeki dominant konumu giderek artmaktadır. Doktrinde, dünya tarihinin merkezi kriz dönemlerinde r...
Conference Paper
Full-text available
The aggressive realist approaches of Russia, which started in 2014 and continues with the occupation of Ukraine today, put all European and Western countries in a defensive position. In an environment where ex-Soviet countries such as Lithuania, Latvia and Estonia were more worried, even Sweden, which does not border Russia, was uneasy and pushed t...
Article
Full-text available
In den letzten hundert Jahren haben Geopolitiker drei Theorien aufgestellt, die zeigen, wie man die Welt aus geografischer Perspektive kontrollieren kann: Die von Alfred Thayer Mahan aus den USA aufgestellte Theorie der "Seemacht" glaubte, dass diejenigen, die das Meer kontrollierten, die Welt kontrollieren würden; die von Halford John Mackinder au...
Article
Full-text available
Russland, das die Härten des Kalten Krieges überstanden hat, ist in den letzten zwanzig Jahren wieder auferstanden, obwohl es nach 1990 zerfallen ist. Während es seinen Einfluss in Regionen wie Asien, dem Nahen Osten, Europa und der Arktis vergrößert hat, hat sich seine Annäherung an Russland erhöht China hat Russland mächtiger gemacht. Russland, d...
Chapter
Full-text available
Throughout history, humanity is in the records as a living being in continuous motion. Although migration is an ancient phenomenon historically, it has played an essential role in industrialization andmodernization processes. It has been an essential aspect of social life and political economy since the 1650s. In the history of international migrat...
Chapter
Full-text available
Considering today's conditions, the international arena seems to be anarchic. In order to ensure the anarchic structuring order, there are regional and international organizational structures. There is a new area of this anarchic structuring and balance of power issue: The Arctica. When we examine the relations of the states in the Arctic region or...
Article
Full-text available
States fight by nature to get their hegemony accepted. Therefore, world history begins with wars and con-flicts. Unequal power exchanges between states have existed since the day humanity began to live together. Since the states reveal these dynamics, establishing sovereignty has survived from the first generation to the present. So why did societi...
Book
Full-text available
The fourth volume in this series contains insightful analyses on a variety of international problems within the context of refugee issue. Contributions in this volume are as follows: Ferdi Güçyetmez “Immigration and Belonging Issue on the American - Mexico Border”; Ahmet Sapmaz “Refugees and Security”; Saadat Demirci “Refugees, Migration and Secu...
Article
Full-text available
Küresel menfaatlerin yeni çatışma alanı Kuzey Kutbu. Bu anlamda Arktik’i, bölge ülkeleri ya da bölge dışı ülkeler kapsamına indirgemek basit kalabilir. Çünkü, bölgede kıyısı olsun ya da olmasın Arktik’e taraf olan ülkelerin üye olduğu uluslararası kuruluşlar nedeniyle Arktik’e bağlantısı vardır. Bu durum bölgede yaşanan ve yaşanılacak olan olayları...
Article
Full-text available
Dış politikada denizler, önemini uzak ve yakın tarih boyunca korumaktadır. Denizlere hâkim olan dünyaya hâkim olur düşüncesi ile hareket eden Amerika Birleşik Devletleri (ABD), bu doğrultuda Arktik politikasını yeniden düzenlemektedir. Alaska ile Arktik’e giriş anahtarına sahip olan ABD, sadece deniz yolları ile değil ayrıca enerji ve deniz güvenli...
Book
Full-text available
Küresel politik faaliyetler ve çatışmalar çoğunluk ile Afrika, Ortadoğu ve Latin Amerika özelinde konuşuluyor olsa dahi kutup bölgelerinde uzun zamandır bir hareketlilik yaşanmaktadır. Dünyanın her yerinde etkinliğini koruma ya da hegemonyasını kaybetmeme mücadelesinde olan Pentagon, yeni saha alanları açarak genişleme stratejisini uygulama konusun...
Article
Full-text available
Devletler, hegemonik savaşlarını baskılamak ve kabul ettirmek için doğası gereği savaşır. Bu nedenle, dünya tarihi savaşlar ve çatışmalar ile başlar. Devletlerarası eşit olmayan güç değişimleri, İnsanlığın bir arada yaşamaya başladığı günden itibaren vardır. Devletler, dinamiklerini ortaya koyduğu için egemenlik kurma çalışmaları ilk nesilden günüm...
Chapter
Full-text available
İçinde bulunduğumuz on yılda herkes olağanüstü bir dönemde olduğumuzu düşünüyor. İstikrarsızlık düşüncesinde olan insanoğlu dünya tarihini yaşam çağı içerisinde yüzyıllık periyotlar olarak ayırsa, yine her yüzyılın istikrarsız ve öngörülmez olduğunu algılayacaktır. Bu, dünyanın tüm coğrafyaları içinde geçerlidir. Yarının dahi öngörülemez olduğu bug...
Book
Full-text available
EURO Politika olarak, Covid-19 pandemisinin etkilerinin görülmeye başladığı 2020 yılının ilk günlerinden bu yana Avrupa Birliği'nde yaşanan gelişmeleri ve pandeminin Birlik içerisinde sebep olabileceği muhtemel sonuçları sunmak amacıyla bu çalışma projesinini hazırladık. Yaşarken yazılan tarihin her daim esas olduğunu varsayarak, bu çalışmanın "Av...
Article
Full-text available
Robert Cox has been the most well-known, and prominent intellectual as well, by articulating the building process of historical bloc within the context of the emergence of social forces initially in the nation-state, and his attempt has culminated in the unquestionable power of transnational power in global political economy for those who has veste...
Article
Full-text available
While becoming a member of the international community on the one side, and insisting on preserving values and norms of Hobbesian culture on the other side, sovereigns face an intricate dilemma from within domestic inhibitions in conducting integration with the norms from outside. The dichotomy in interest formation with respect to foreign policy r...
Article
Full-text available
The former Soviet Union lost the tug-of-war against the capitalist western hegemon United States of America as it got dissolved in 1991. The international system shifted dramatically from bipolarity to unipolarity for the benefit of the Pax Americana, and history was assumed to be ended in favour of it as clearly as indicated by Fukuyama in brief a...
Article
Full-text available
Crisis processes experienced in the international system and power gaps that emerged afterwards result in the new hegemonic powers filling that gap. In his work on the Peleponnesian War, Greek Historian Thukididis explains the crises in the history of the whole world when he says "when one power is regressing and fears the competition of another ri...

Network

Cited By