Fedai Kabadayı

Fedai Kabadayı
Recep Tayyip Erdogan University · Counseling and Guidance

PhDc

About

12
Publications
1,290
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
22
Citations
Citations since 2017
12 Research Items
22 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810

Publications

Publications (12)
Article
Full-text available
The purpose of the present study was to explore the relationship between internet addiction, relationship satisfaction, and Gestalt contact styles among university students. A sample from a university in Turkey was recruited, which included 373 university students (271 females, 72.7%), aged 15-55. We administered and assessed the Gestalt Contact Di...
Article
The main purpose of the present study was to examine the trends in rational emotive-behavior therapy-based effectiveness research in Turkey. Databases were investigated with various keywords and 32 studies were included. The results of the present study have shown that the effectiveness of studies based on rational emotive-behavior therapy tend to...
Article
Anger and related problems are common conditions in everyday life. Anger is often experienced as a feeling that leads to disruptive consequences. Often, anger can be seen among young people, especially in romantic relationships. This case study didactically presents rational-emotive behavior therapy treatment of dysfunctional anger in an 18-year-ol...
Conference Paper
The present study aimed at the mediator role of cognitive flexibility in the relationship between insomnia catastrophizing and dispositional hope. Two separate models were tested for the nighttime and daytime forms of insomnia catastrophizing. Insomnia catastrophizing nighttime form was included as independent variable in the first mediator model a...
Article
Full-text available
Insomnia catastrophizing has attracted attention in recent years. Individuals may have started to recognize the importance of evaluating the consequences of insomnia, which has worsened during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The present study aimed to test the validity and reliability of the Insomnia Catastrophizing Scale (ICS) in...
Article
Full-text available
The present study aimed to evaluate the validity and reliability of Turkish adaptation of the Mistake Rumination Scale (MRS) in university students. The study group consisted of 372 participants from different faculties, aged between 17 and 39 years and mainly female. We first translated Turkish of the MRS. Then, we analyzed the scale in terms of r...
Article
Full-text available
Digital technologies have seen significant use in the lives of individuals, but despite the many contributions, digital technologies also cause some problems. Self-report scales are widely used in psychology to determine problems and have an important position for researchers and mental health practitioners. 167 Turkish cyberpsychology scales were...
Article
Full-text available
21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojileri bireylerin yaşamlarının merkezi haline gelmiştir. Akıllı telefonlar hızlı bir şekilde yaygınlaşmış ve gündelik yaşamın doğal bir parçası olmuştur. Bireyler iş ve işlemlerini akıllı telefonlarla gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu durumun bir sonucu olarak akıllı telefonlar yoğun bir şekilde kullanılmaya baş...
Article
Full-text available
Kariyer araştırma öz-yeterliği kavramı ulusal alan yazını için oldukça yenidir. Kariyer araştırma öz-yeterliği bireyin mesleğinde başarılı işlerde yer alabilmesi, çeşitli iş ve meslek bağlantıları kurabilmesi, kendi yetenek ve değerlerine göre hareket edebilmesidir. Bu araştırmanın amacı kariyer araştırma öz-yeterliğinin cinsiyete, sınıf düzeyine,...
Article
This study examined the role of resilience in the lives of cyberbullying perpetrators and their victims. Turkish adolescents ( n = 444; 245 girls, 55.2%, and 199 boys, 44.8%) 15–19 years of age (mean age of 16.58 years, SD = 0.789) were recruited from different high schools. The participants completed the Cyberbullying Scale (Arıcak, Kınay, & Tanrı...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı mesleki sonuç beklentisi ile öz-aşkınlık, öz-bilinç, öz-kontrol ve öz-yönetim arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinden rastgele örnekleme yöntemi ile seçilen 409 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Katılımcıların cinsiyete göre dağılımları...

Network

Cited By