Fatma Çakmak

Fatma Çakmak
Harran University · Faculty of Theology

About

8
Publications
11,543
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
7
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
7 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (8)
Article
Full-text available
Göbekli Tepe and the Neolithic sites around Urfa, which were identified by surveys, provide rich data for the transition of human beings from hunter-gatherer groups to settled and semi-settled agricultural societies. It is possible to trace most of the institutional foundations of today's societies to this transition period. Social theory, which wa...
Chapter
Full-text available
Hz. Peygamber (s.a.s.), devlet başkanlığından aile reisliğine kadar, hayatının her safhasında üstün bir ahlâk ortaya koymuştur. İlâhî destek ve denetim altında bulunduğu ve gerektiğinde Allah’ın yardımını gördüğü halde her insan gibi hayatın bütün zorluklarını yaşamıştır. Onun bütün hayatı kucaklayan bu tabii yaşama biçimi, ahlâkının her devirde bi...
Technical Report
Full-text available
“Göç ve Uyum: Şanlıurfa’da Bulunan Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları Mevcut Durum Analizi ve Süreç Yönetimi Çalıştayı” 7 Şubat 2019’da Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Temel faaliyet alanı Suriyelilere yönelik yardım ve destek sunmak olan ve Şanlıurfa’da eğitim, sa...
Chapter
Full-text available
Kur’an-ı Kerim onu insanlara tebliğ ederek pratik hayata aktaran Allah Resûlü (s) marifetiyle bedevî bir Cahiliye toplumunu yirmi üç sene gibi kısa bir süre içinde medenî bir güven toplumuna dönüştürmüştür. Bu güven toplumunda ihtiyar bir kadın kilometrelerce uzak bir mesafeden tek başına devesine binerek gelmiş ve Kâbe’yi tavaf edip dönmüştür. Anc...

Network

Cited By