Fatih Eren

Fatih Eren
Istanbul Technical University Faculty of Architecture · Urban and Regional Planning

Doctor of Philosophy

About

33
Publications
5,682
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
35
Citations
Citations since 2017
14 Research Items
34 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
Associate Professor; My areas of expertise and interest are Smart City, Urban Innovation, Megaproject Development and Investment, Real Estate Market Analysis and Comparative Global City Analysis. I would welcome scholars interested in my areas of interest to conduct a joint international research. Please do not hesitate to contact me for any reason.
Additional affiliations
October 2020 - August 2022
Konya Technical University
Position
  • Professor (Associate)
Description
  • Teaching and Research
June 2018 - October 2020
Konya Technical University
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Teaching and Research
April 2017 - May 2018
Selcuk University
Position
  • Professor (Assistant)
Description
  • Teaching and Research
Education
September 2007 - March 2013
The University of Sheffield
Field of study
  • Urban and Regional Planning
July 2003 - July 2006
Selcuk University
Field of study
  • Urban and Regional Planning
September 1999 - June 2003
Selcuk University
Field of study
  • Urban and Regional Planning

Publications

Publications (33)
Article
Full-text available
Purpose The continuation of globalisation and liberalisation processes has prompted the restructuring of many national and local property markets. The research examines the evolution of Istanbul's retail property market to identify how global and local agents engage with one another to produce a unique “glocalized” outcome. Design/methodology/appr...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada gayrimenkul geliştirme sürecini anlamaya yönelik literatürde üretilen analitik modeller özetlenmekte ve bu modellerin Türkiye’de tecrübe edilen gayrimenkul geliştirme süreçlerini açıklamadaki başarısı sorgulanmaktadır. Modeller, dört gruba ayrılarak incelenmiştir: Sıralı-Olay Yaklaşımı, Aktör-Odaklı Yaklaşım, Yapı-Odaklı Yaklaşım ve Ku...
Book
Full-text available
ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyetinin başkenti olarak ilan edilmesi ile birlikte hızlı bir kentleşme süreci içine giren Ankara’da çeşitli imar ve şehircilik uygulamaları hayata geçirilmeye başlanmıştır. Yeni Cumhuriyetin başkenti olan Ankara çağdaş bir toplumu temsil edecek bir kimlikle Türkiye’nin kentleşme serüveninde lider bir şehir olarak ülkemizin diğ...
Article
Full-text available
This article explores how to design a Transportation Transfer Hub inspired by nature. The Transfer Hub in the study has been designed to solve the transportation problems of Gaziantep, one of Turkey's major cities located on the historical silk road. A research has been conducted to prepare the Gaziantep Spatial Strategy Plan. The literature review...
Conference Paper
Full-text available
Istanbul is a unique part of the world because of not only its history, but also its function as a bridge from the point of economic, social and cultural interrelations. There are many cities, which are settled near a water source; however, Istanbul is the only city that is settled between two continents and two seas. All these features create some...
Conference Paper
Full-text available
Istanbul is a unique part of the world because of not only its history, but also its function as a bridge from the point of economic, social and cultural interrelations. There are many cities, which are settled near a water source; however, Istanbul is the only city that is settled between two continents and two seas. All these features create some...
Chapter
Full-text available
GİRİŞ Dünya mega projeler çağına girmiş bulunmaktadır. Her ülke ekonomisini büyütmek temel gayesiyle büyük ölçekli projeler planlamakta ve hayata geçirmektedir. Küresel neoliberal ekonomi politikalarının dünyada yaygınlaşması, ülkeler ve şehirler arası ekonomik yarışı körüklemiş bu durum mega projeler geliştirme fikrini hem merkezi hem yerel yönet...
Book
Full-text available
ÖNSÖZ Ülkemizin ekonomik, tarihi ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehri olan ve bu bağlamda büyük ölçekli pek çok kentsel projeye ev sahipliği yapan İstanbul, Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi (yeni adıyla Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi) Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı, Planlama Stüdyos...
Article
Purpose The purpose of this paper is to explore top government hands-on megaproject management model applied to Istanbul’s new airport megaproject. The study aims to find an answer to this research question: “How is the organizational design and management of a megaproject that has been alive in a confrontational socio-political environment and wh...
Technical Report
Full-text available
Chapter
Full-text available
The aviation market has always been critical not only for the passenger and freight transport, but also for enhancing the regional and international connectivity as well as national economic growth. Many countries are in an attempt to develop new high capacity airports to acquire a big portion from this market. New airports offer many facilities su...
Book
Full-text available
ÖNSÖZ Tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile öne çıkan Balıkesir şehri, Selçuk Planlama Okulu tarafından 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Planlama Stüdyosu 5 ve Planlama Stüdyosu 6 dersleri kapsamında çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bir yıl boyunca devam eden çalışmalarda, öğrencilere kronik hale gelmiş kentsel/kırsal sorunlara stratejik çözüm öne...
Chapter
Full-text available
GİRİŞ Balıkesir ile ilgili ayrıntılı değerlendirmelere geçmeden önce, bu bölümde Türkiye Planlama Sistemi’nin genel durumundan kısaca bahsetmekte fayda vardır. Türkiye planlama sisteminin temelleri “Akılcıl Kapsamlı Planlama Yaklaşımı”nın ürettiği “plan hiyerarşisi” ilkesine dayanmaktadır. İmar mevzuatı, bu anlayışa uygun olarak hazırlanmış, planl...
Article
Full-text available
The purpose of this work is to find answer to the question of what kind of challenges are encountered in the preparation process of a conservative plan. The preparation process of Conservation Revision Plan of Kütahya Historical City Center has been examined in detail from the perspective of the planning authorities. Case study, literature review,...
Article
Full-text available
The Morphogenetic Approach (MA) was developed to explain social structural change processes by sociologist Margaret Archer in 1995. MA became a remarkable and much-debated approach shortly in social sciences because of its unique consideration about structure and agency dualism. Although MA has been discussed intensively in the science world, its a...
Article
Full-text available
Today there is a significant competition among the global cities. Each global city tries to preclude its competitors by way of making strategic movements. Global cities are compared in global indices that are regularly published and organized by worldwide known foundations, and on international scale, each city is ordered in accordance with a certa...
Article
Full-text available
UK has experienced a very interesting and teaching regional governance between 1998-2010. UK Government took a radical decision for following spatial development strategy of EU, also solving problems in physical planning, public and economy management issues in the country and passed to a regional government and planning system. In this scope, impo...
Chapter
Full-text available
Her şehrin olduğu gibi, Kütahya’nın da kendine has bir gayrimenkul piyasası vardır. Ulusal ve yerel ölçekte kent ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve Kütahyalıların değişen sosyal yapısı, Kütahya gayrimenkul piyasasının yapısını ve davranışını doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmada, özgün bir davranış sergileyen Kütahya gayrimenkul piyasasının bugünkü...
Book
Full-text available
ÖNSÖZ Kütahya sahip olduğu tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile ülkemizde öne çıkan kentler arasında yer almaktadır. Küreselleşen yeni dünya düzeni içinde rekabet edilebilirliğinin sağlanması için yerel değerlere sahip çıkılması ve bu bilincin oluşturulması gerekmektedir. Evrensel değerlerin ve bilimin üretildiği en önemli kurumlar da üniversit...
Article
Full-text available
Mumbai is one of the first cities which feels the strong impact of globalisation in the world. This process has changed the city significantly. The urban development process of Mumbai whose importance is gradually increasing for the world has been examined in this paper. The study aims to explore spatial, economic, socio-cultural and environmental...
Thesis
Full-text available
Many local property markets have been changed and internationalized as a result of globalisation and liberalisation processes which have speeded up significantly, especially in the last thirty years. There are some studies in the property literature which are interested in understanding local property market structures and behaviour. However, there...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Conference Paper
Full-text available
The aim of this paper is to determine an urban model for Kırıkkale city according to the sustainable urban development potentials and dynamics. This model is dependent on the many planning decisions which include the assessment of ecological potentials, the foundation of urban open–green system and also the reorganization of the neigbourhoods in th...

Network

Cited By