F.A.G. Hout

F.A.G. Hout
Vrije Universiteit Amsterdam | VU · EMGO+ Institute for Health and Care Research

PhD

About

23
Publications
3,438
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
474
Citations

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
De Dynamic Risk Outcome Scales (DROS) meet halfjaarlijks behandelresultaten met betrekking tot risicofactoren voor probleemgedrag. Het is een belangrijk observatie-instrument in het LVG-veld en wordt door het landelijk project ROM-GGZ aanbevolen als Routine Outcome Monitoring-instrument voor de forensische psychiatrie. In een pilotstudie werden voo...
Article
Full-text available
Het indienen van een tuchtklacht is een belangrijke bevoegdheid van de inspectie om de kwaliteit van de gezondheidszorg te bewaken. Er is echter weinig bekend over de effectiviteit van tuchtzaken voor aangeklaagden en beroepsgenoten. Hiertoe werden alle 5362 uitspraken van de regionale tuchtcolleges van 2002–2007 onderzocht, waarbij tuchtzaken van...
Article
The Dutch Healthcare Inspectorate's (Inspectie voor de Gezondheidszorg) supervisory activities are based on proportional use of the instruments. The primary instruments it uses are advice and encouragement. If these do not achieve the desired result, it can implement corrective action by, for example, enhancing its supervision or through agreements...
Article
The Dutch Healthcare Inspectorate's (Inspectie voor de Gezondheidszorg) supervisory activities are based on proportional use of the instruments. The primary instruments it uses are advice and encouragement. If these do not achieve the desired result, it can implement corrective action by, for example, enhancing its supervision or through agreements...
Article
Leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) kregen in 2008 een vragenlijst toegestuurd (respons: 69%), waarin onder andere de kennis over het tuchtrecht werd getoetst. Een groot deel van de respondenten was niet goed op de hoogte van doel en inhoud van het tuchtrecht, wis...
Book
Full-text available
Samenvatting Achtergrond In het meerjarenbeleidsplan 2008-2011 van de Inspectie voor de Gezondheidszorg krijgen de innovatie van handhavingsmethoden en evaluatieonderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van het toezicht aandacht.1 Het onderzoek naar de rol van het tuchtrecht binnen het toezicht van de inspectie is een van de onderzoeken binn...
Article
Full-text available
This study determined the incidence, type, nature, preventability and impact of adverse events (AEs) among hospitalised patients and potentially preventable deaths in Dutch hospitals. Using a three-stage retrospective record review process, trained nurses and doctors reviewed 7926 admissions: 3983 admissions of deceased hospital patients and 3943 a...
Article
A statutory disciplinary system for health care psychologists in the Netherlands was introduced in 1998. To provide an indication of the contribution of this system to monitoring the quality of health care psychology all complaints dealt with in the period 1999-2002 were studied. Questionnaires were sent to all 388 members of the disciplinary board...
Article
To gain insight into disciplinary proceedings for healthcare practitioners in the Netherlands. Descriptive, retrospective study. We examined all first verdicts pronounced by disciplinary boards during the period 1983-2002 involving physicians, dentists, pharmacists and midwifes. The following information was studied: year of the verdict, number and...
Article
The introduction of the Individual Health Care Professions Act (IHCP Act) at the end of 1997 brought a change in various aspects of the disciplinary proceedings. The opinions of those directly involved give an overview of the way in which the disciplinary proceedings functions under the IHCP Act in daily practice, and thus an indication of the cont...
Article
The statutory disciplinary system for physiotherapists in the Netherlands was introduced at the end of 1997. The aim of this system is to monitor the quality of physiotherapy. All the complaints that were dealt with by the five regional disciplinary boards in the period 1998-2002 were studied with regard to the number and nature of the complaints,...
Article
To obtain insight into the contribution of the disciplinary code for nurses to monitoring the quality of nursing care in the Netherlands. Complaints dealt with in the period 1998-2001 were studied. Questionnaires were sent to 3200 nurses (71%), all 388 members of the disciplinary boards (89%) and 43 lawyers (65%). There was an increase in the numbe...
Article
To provide insight into practice and policy regarding the publication of disciplinary verdicts in Dutch health care. Descriptive. The study covered all of the verdicts issued by disciplinary boards and courts of justice that were published in the Dutch the Staats-courant (Government Gazette) during the period 1995-2002. The following attributes wer...
Article
To compare the number and nature of the complaints, the complainants, the accused health professionals and the sanctions imposed by the disciplinary boards before and after the Individual Health Care Professions Act (IHCP Act) came into effect at the end of 1997. Descriptive, retrospective. The authors examined all 4980 verdicts pronounced by the d...
Article
Full-text available
In Nederland bestaat sinds 1928 wettelijk tuchtrecht voor artsen, tandartsen en verloskundigen; voor apothekers vanaf 1951. Het doel van het tuchtrecht is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en burgers te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de beroepen in de i...

Network

Cited By