F. Kempkes

F. Kempkes
Wageningen University & Research | WUR · Institute for Greenhouse Horticulture

About

219
Publications
18,104
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,110
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
570 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120

Publications

Publications (219)
Article
p>During the autumn and winter at higher latitudes natural light is the limiting factor for crop growth in greenhouses. A new greenhouse and cultivation concept has been developed to increase the overall light transmission of the greenhouse with at least 10%. Several innovative elements have been considered: diffuse glass with an anti-reflective co...
Article
Full-text available
Greenhouse models are important tools for the analysis and design of greenhouse systems and for offering decision support to growers. While many models are available, relatively few include the influence of supplementary lighting on the greenhouse climate and crop. This study presents GreenLight, a model for greenhouses with supplemental lighting....
Article
Full-text available
The EDEN ISS project has the objective to test key technologies and processes for higher plant cultivation with a focus on their application to long duration spaceflight. A mobile plant production facility was designed and constructed by an international consortium and deployed to the German Antarctic Neumayer Station III. Future astronaut crews, e...
Article
p>During winter and at higher latitudes, natural light is the limiting factor for crop growth in greenhouses. The design of Venlo-type greenhouses in the Netherlands has not changed for many years, although recent developments of diffuse glass with anti-reflective coatings might necessitate alteration of the roof design for maximized light transmis...
Article
p>In Dutch greenhouses, different screen types are used for different purposes (shading, energy saving, black-out, light emission, etc.). In order to quantify the energy and mass transfers through screens, characterization of air permeability through the screens is required. In the case of energy-saving screens, it is an essential parameter to esti...
Article
Full-text available
This paper deals with vegetable cultivation that could be faced in a space mission. This paper focusses on optimization, light, temperature and the harvesting process, while other factors concerning cultivation in space missions, i.e. gravity, radiation, were not addressed. It describes the work done in preparation of the deployment of a mobile tes...
Article
Greenhouse production has increased over the last decades in the Mediterranean region. Greenhouses allow protecting crops from adverse climate conditions, creating microclimate conditions appropriate for obtaining high production with high quality all over the year. However, greenhouse production is generally associated with high environmental impa...
Article
The vast majority of southern European greenhouses are unheated. Nevertheless, during the coldest months growth is retarded, since average minimum temperatures in the warmest European areas are between 7 and 9°C. Therefore heating is highly desirable in the winter, but in spite of the positive response of crops to heating its economic profitability...
Article
Future space missions require bio-regenerative life-support systems. Eating fresh food is not only a fundamental requirement for survival but also influences the psychological wellbeing of astronauts operating on long duration space missions. Therefore the selection of plants to be grown in space is an important issue. Part of the EDEN ISS project...
Article
Full-text available
This report focusses on energy efficient steering light applications by energy efficient lighting systems, but especially with new possibilities to influence crop growth and production with the light spectrum. After an introduction of the physiological background and application of steering light, new applications for steering light in the future a...
Article
Full-text available
Bij chrysant is al in praktijkproeven aangetoond dat met de juiste maatregelen het warmtegebruik fors kan worden teruggebracht. Als deze stappen ook bij belichting kunnen worden bereikt, dan zijn we al een eind op weg naar de klimaatneutrale chrysantenteelt. Daarom heeft Wageningen UR Glastuinbouw samen met telers en DLV-Plant de meest belovende ma...
Article
In de afgelopen 10 jaar is het areaal belichte teelt in de glastuinbouw flink toegenomen, evenals de geïnstalleerde vermogens. Daarmee is het gebruik van elektriciteit voor groeilicht een belangrijke post in het energiegebruik van de sector. Om een afname van het energiegebruik te realiseren, is het nu van belang het elektriciteitsverbruik te verla...
Article
Dit project richt zich op mogelijk om vooral in de wintermaanden meer licht in de kas te kunnen krijgen. Middels metingen en modelberekeningen wordt onderzocht in hoeverre er mogelijkheden v.w.b. kasdek, coatings en condensatiegedrag.
Article
Veel belichtingsinstallaties in de gerberateelt bestaan nog uit 600W armaturen. Bij vervanging worden vaak 1000W SON-T lampen gebruikt. De praktijk laat zien dat onder een hogere lichtintensiteit, de gerbera meer toegevoegd groeilicht nodig heeft voor de afsplitsing en ontwikkeling van één enkele bloem. Het lijkt er dan ook op dat de efficiency van...
Article
Kasklimaat, belichting en teeltsystemen zijn in transitie binnen Het Nieuwe Telen. Naast de semi-gesloten kas en het gebruik van puur CO2, is de introductie van LED-belichting, en nieuwe belichtingsconcepten (waaronder die met LEDs) belangrijke elementen hiervan. Gewasgroei en -opbrengst worden sterk bepaald door genetica en groei omstandigheden, m...
Article
In opdracht van het ministerie van EZ en het PT heeft Wageningen UR Glastuinbouw in het kader van Kas als Energiebron concepten voor onbelichte en belichte teelten ontworpen en doorgerekend met hoge ambities qua energiebesparing. Er is een onbelichte tomatenteelt ontworpen met een energieverbruik van 12 m3 a.e. per m2 per jaar, dat is zo’n 70% zuin...
Article
Een consortium ontwerpt samen met Wageningen UR een kas die in de periode van oktober tot en met maart maximaal licht doorlaat. Het streven is om in die maanden hiermee een meerproductie van 10% te halen. De lichtwinst moet komen door een optelsom van verschillende aanpassingen en vernieuwingen. Na de theoretische simulatiemodellen en fysieke schaa...
Article
In het onderzoeksprogramma Kas Als Energiebron is als ambitie gesteld dat nieuwe kassen in 2020 energieneutraal kunnen opereren. Daarvoor is een verlaging van de energievraag belangrijk. De hooggeïsoleerde VenLow Energy kas heeft al een aantal jaren een heel laag energieverbruik laten zien en in 2014 is onderzocht of het verbruik zonder verlies van...
Article
In order to reduce the dependency on fossil fuels, the Dutch horticultural sector puts a lot of effort in the reduction of energy demand. By using multiple thermal screens, a modest temperature regime and allowing high humidities, the energy consumption of a greenhouse can be reduced substantially, but for additional savings, a considerable increas...
Article
The goal of the Dutch horticultural sector is to build new greenhouses in 2020 without the use of fossil energy and reduce CO2-emissions with 45% compared to 1990. Closing several screens, mainly during night, is in practice the most common way to reduce heat loss through the cover. In winter during day time transparent screens are closed resulting...
Article
Full-text available
Crop production per unit greenhouse area has doubled during the last 25 years in The Netherlands, while the energy use has been drastically reduced. The growth conditions for plants have been improved significantly through understanding crop physiology in combination with new technologies. In this paper some of the recent innovations in greenhouse...
Article
One of the main targets of a greenhouse control system is to generate a uniform climate environment, which has obvious economic advantages, due to homogenous crop, lesser diseases and the potential energy saving. By using a dense wireless sensor network, the spatial distribution of climate parameters and thus the uniformity of greenhouse environmen...
Article
Een consortium van tuinbouw toeleveranciers bestaande uit Boal systems, VDH Foliekassen, AGC Chemicals Europe (AGCCE) en Van der Valk Systemen heeft een kasconcept ontwikkeld dat een hoge isolatiegraad van het kasdek met beperkte investeringen bereikbaar moet maken. In deze haalbaarheidsstudie zijn de energetische, gewas technische en economische h...
Article
Het Nieuwe Belichten combineert Het Nieuwe Telen met een belichtingsstrategie om het gewas gericht te sturen en energie te besparen. Samen met een diffuus kasdek werden deze elementen samengebracht om energie te besparen en de productie te kunnen sturen. Tomaten van het ras Komeett werden belicht met twee belichtingssystemen, een afdeling met SON-T...
Article
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en twee Bromeliasoorten. Het licht werd diffuus gemaakt...
Article
NL De energiebesparing bij het nieuwe telen werd tot nu toe altijd bereikt door meer schermen te gebruiken. Een alternatief is toepassing van isolatieglas dat door de komst van coatings zoals Anti Refl ectie een vergelijkbare transmissie heeft als standaard enkel glas. Met een aangepast teeltconcept, gebaseerd op het nieuwe telen zoals het achter w...
Article
Het Greenportkas II concept zou de volgende stap worden in de energiebesparing in de glastuinbouw, onder meer door gebruik te maken van gecoat diffuus dubbel glas. Dit nieuwe kasconcept, bedoeld voor de teelt van tomaten, is voorafgaande aan de bouw uitgebreid geëvalueerd. De consequenties van combinaties van bepaalde innovaties zijn in een iterati...
Article
Full-text available
Greenhouse (GH) research is an interdisciplinary field that combines structure engineering, transparent coverings made of glass and various polymers, solar and electrical radiation, air-conditioning, humidity control, CO2 enrichment, modelling, industrial management, energy management, growth media, irrigation, plant nutrition, plant physiology and...
Article
Diffuus licht is gunstig voor plantgroei. Bovendien kan bij potplanten meer licht in de kas worden toegelaten als het diffuus is. In combinatie met Het Nieuwe Telen biedt dit mogelijkheden om zowel productie te verbeteren als energie te besparen. Er zijn proeven gedaan met twee Anthuriumrassen en twee Bromeliasoorten. Het licht werd diffuus gemaakt...
Article
De afgelopen jaren is een aantal nieuwe kasconcepten ontwikkeld. Maar hoe presteren de verschillende nieuwe kassen, met elk een specifieke technologie, als het gaat om energiebesparing? En kunnen zij concurreren met de praktijk als het gaat om de producties? En wat kosten zij? We zetten de zaken op een rijtje.
Article
Photosynthetically active solar radiation can be either direct or diffuse. Due to atmospheric scattering, solar radiation is never fully direct. Under heavy overcast conditions however, it can be fully diffuse. Screens and glass that transform direct light into diffuse light are used under the assumption that diffuse light is more evenly distribute...
Article
Full-text available
There is a great deal of interest for diffuse glass in Dutch horticulture ever since higher light transmission values and the diffusing characteristics of diffuse glass have increased production for some crops. Thus an experiment was designed to examine the effects of a variation in haze factors and light transmissions for diffuse glass or a diffus...
Article
High energy use in rose cultivation at higher latitudes is caused by the need for artificial light to supplement scarce sun radiation. On the other hand, too high radiation levels are known to reduce flower quality. Therefore shading is widely applied during spring and summer, either through movable screens or seasonal whitewash. In both cases dama...
Article
The concept of a closed (or semi-closed) greenhouse that is used to harvest solar energy can be attractive to reduce the fossil fuel input or for an increment of water use efficiency. To examine the concept, a 550 m2 greenhouse was built in The Netherlands and experiments were carried out with a pepper crop. This paper reports only on the water bal...
Article
A novel system for heating/cooling greenhouses based on air/water heat exchangers connected to a thermally stratified water storage tank was tested in a small greenhouse compartment at the Experimental Station of the Cajamar Foundation in Almería, Spain. The system maintained a closed greenhouse (no natural ventilation) throughout the winter and sp...
Article
Full-text available
In Northern regions of Europe glass is mainly used as greenhouse covering material whereas in Southern regions plastic films are commonly used. The develop-ment of covering material optical properties focuses on high light transmission, reduction of heating energy losses (higher latitudes) and reduction of cooling energy load by radiation (lower la...
Article
Growing strawberries in autumn and spring crop cycle in greenhouses requires a start in the first week of August. Light intensity in this period ensures a good quality of crop with enough flower capacity for the spring crop cycle. A disadvantage of this early start is the almost non controllability of the start of harvest in autumn. An early start...
Technical Report
Full-text available
In opdracht van het onderzoeksprogramma Kas als Energiebron is onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om het energieverbruik voor het droogstoken van Phalaenopsis te verminderen door de planten na het bovendoor watergeven droog te blazen of door de planten te dompelen zodat de planten helemaal niet meer nat worden. Om druppels van de bladeren te b...
Article
Onderzoek naar de effecten van diffuus licht op glastuinbouwgewassen wijst uit dat het de groei en vooral de productie bevordert. Voor de tuinder is het van belang het juiste glas te kiezen, met een zo klein mogelijk lichtverlies in de wintermaanden, maar met de maximale voordelen in de voorjaars-, zomer en herfstmaanden. Bij Wageningen UR in Bleis...
Article
Op basis van de meest actuele stand van zaken in het onderzoek aan energiezuinige tomatenteelt in kassen en de plannen van de ondernemer, is een concept kassysteem Greenportkas II opgesteld. Het Greenportkas II concept is vergeleken met verschillende energiebesparingsprojecten bij tomaat. Onderling vergelijk van deze projecten is bijzonder lastig o...
Article
Na het succes met de komkommers, die in een herfstteelt met 60% minder energie geteeld kunnen worden, blijkt dat tomaten jaarrond met 50% minder energie toe kunnen in de Venlow Energy kas. Voor een gelijke productie aan tomaten blijkt 16 m3 gas per m2 voldoende. Onderzoeker Frank Kempkes en gewasdeskundige Jan Janse van Wageningen UR Glastuinbouw h...
Article
The EUPHOROS project is co-funded by the European Commission, Directorate General for Research, within the 7th Framework Programme of RTD, Theme 2 – Biotechnology, Agriculture & Food, contract 211457. The views and opinions expressed in this Deliverable are purely those of the writers and may not in any circumstances be regarded as stating an offic...
Article
NL In een vroege teelt met komkommer is bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk nagegaan wat het effect is van diffuus glas met een haze van 71% op productie, kwaliteit en energiegebruik. Er is vergeleken met een kas gedekt met standaardglas en een gelijke lichttransmissie. De proef duurde van eind december tot en met eind april. De eerste stam...
Article
De teelt van trekheesters vindt grotendeels buiten plaats. Alleen in de winter worden de struiken in de kas geplaatst om de planten vroeg in bloei te trekken. Na de oogst worden de struiken teruggesnoeid en weer naar buiten gebracht. Voor het in bloei trekken zijn hoge kastemperaturen nodig (temperatuurrange van 36 tot 18 oC, afhankelijk van het tr...
Article
Tussen augustus 2010 en september 2011 is bij Wageningen UR Glastuinbouw het effect van diffuus glas, met dubbelzijdige AR coating, op de productie en energiegebruik van roos ‘Red Naomi!’ onderzocht. Onder het diffuse glas werden 5,2% meer bloemtakken geproduceerd, deze rozen waren ook iets langer en zwaarder (6,1% meer versgewicht). Dit verschil k...
Article
De potentie van suikerbietenteelt in een kas voor de productie van bouwstenen voor de biorenewables industrie is onderzocht in opdracht van Biorenewables Business Platform van AgentschapNL en de Rabobank. Een kasteelt biedt in vergelijking met de buitenteelt meer mogelijkheden voor klimaatoptimalisatie en productiespreiding. Met behulp van rekenmod...
Article
The EUPHOROS project is co-funded by the European Commission, Directorate General for Research, within the 7th Framework Programme of RTD, Theme 2 – Biotechnology, Agriculture & Food, contract 211457. The views and opinions expressed in this Deliverable are purely those of the writers and may not in any circumstances be regarded as stating an offic...
Article
The effect of Near Infrared (NIR)-reflective screen material on ventilation requirement, crop transpiration and water use efficiency of a greenhouse rose crop was investigated in an experiment whereby identical climate was ensured in greenhouse compartments installed with either NIR-reflective or conventional material as internal movable screens. T...
Article
Full-text available
Growers and Dutch government have concluded a covenant in which they express the ambition to reduce the carbon footprint of greenhouse production in order to improve the energy neutrality of newly built greenhouses. Conditioned cultivation in (semi-)closed greenhouses is seen as one of the instruments to reach this goal. It is appointed in the cove...
Article
More than 90% of the Dutch greenhouse area is covered with single glass. Energy losses through the covering are high during the heating period (winter) but energy requirements are also high during the cooling period (summer) in the case of semi-closed greenhouses. Until now, light losses of insulating coverings prevented growers from using double g...
Article
The goal of the Dutch horticultural sector is to build new greenhouses in 2020 without the use of fossil energy and reduce CO2-emissions with 45% compared to 1990. Until now, energy losses through the covering are reduced by closing energy screens, mainly during night time. In winter even during daytime transparent screens are closed resulting in a...
Article
High energy use in rose cultivation at higher latitudes is caused by the need for artificial light to supplement scarce sun radiation. On the other hand, since too high radiation levels are known to reduce flower quality, shading is widely applied during spring and summer, either through movable screens or seasonal whitewash. In both cases damage t...
Article
The use of LEDs can be promising for greenhouse horticulture, but before it can be put into practice on a large scale more knowledge must be acquired on effects of LED lighting on crops. Furthermore, the growers will have to learn to grow their crops under LEDs and the efficiency of LEDs must increase even more. In order to gain more insight into t...
Article
Experimenten van het project ‘Gewasmanagement bij geconditioneerd telen’ zijn met het Intkam simulatiemodel doorgerekend om te analyseren welke klimaatfactor in welke mate verantwoordelijk is voor verschillen in productie.
Article
In een deskstudie is door Wageningen UR Glastuinbouw nagegaan wat de mogelijkheden zijn van Het Nieuwe Telen bij aubergine. Hierbij is gebruik gemaakt van de klimaatgegevens van diverse auberginetelers, onder andere van Gebr. Van Onselen uit ’s-Gravenzande. De teler is enthousiast over de resultaten, maar wil die wel door een praktijkproef bevestig...
Article
Voor courgette kunnen verschillende onderdelen van Het Nieuwe Telen worden toegepast om te besparen op de warmtevraag. Een beweegbaar scherm is al snel rendabel, en bij vroege teelten is daarnaast ook een vast folie aan te raden. Doordat courgette relatief tolerant is voor een hoge luchtvochtigheid, is een installatie die droge buitenlucht inblaast...
Article
Met het teeltconcept “Het Nieuwe Telen”, met als belangrijke onderdelen gebruik van meerdere schermen, scherpere vochtregeling en luchtbehandeling met buitenluchtaanzuiging en verwarming is tot ca. 40% energiebesparing te realiseren is. In 2010/2011 is het project “Het Nieuwe Telen Aubergine” uitgevoerd, met als doelstelling het opstellen van een t...
Article
Door in de potplantenteelt de luchtvochtigheid te beheersen, kan meer zonlicht en daarmee warmte worden toegelaten. Hierdoor is forse energiebesparing mogelijk. Dit neemt verder toe naarmate er wijdere temperatuur grenzen worden gebruikt. Wageningen UR Glastuinbouw heeft twee energiezuinige teeltconcepten voor potplanten ontworpen. Deze zijn in de...
Article
Phalaenopsiskwekerij Opti-flor in Monster breidt uit. De 6.000 m2 grote warme afdeling van de nieuwe kas krijgt dubbel glas, dat tevens diffuus is. Volgens Peter Zwinkels van Technokas rendeert dit kasdek op termijn beter dan een dek met kanaalplaten van polycarbonaat of acrylaat. Het vervuilt minder snel en het is niet brandgevaarlijk, wat bij acr...
Article
Vier Phalaenopsisbedrijven met een semi-gesloten kas met warmtepomp zijn gedurende twee jaar gemonitord en begeleid op het gebied van teelt, klimaat en energiegebruik. Een warmtepomp in een semi-gesloten kas is energiezuiniger dan een koelmachine, omdat de vrijkomende warmte in een Phalaenopsisteelt benut wordt voor het realiseren van een hoge temp...
Article
Het Nieuwe Telen (HNT) is een verzamelnaam voor verschillende methoden om energie te besparen in de glastuinbouw. In dit rapport is onderzocht welke methoden voor de chrysantenteelt interessant zijn. Er is gebruik gemaakt van een expertpanel en de rekenmodellen Kaspro en QMS.
Article
Kasteelt wint het de komende tientallen jaren nog ruim van teelt in afgesloten cellen. Dat blijkt uit berekeningen van Wageningen UR Glastuinbouw. Kasteelt is qua energieverbruik momenteel tien keer efficiënter dan cellenteelt. Voor sla is dat 6,5 keer. De reden hiervoor is dat bij cellenteelt alle energie moet worden toegevoerd, terwijl de kasteel...
Article
Full-text available
Dit is het eindrapport van het project “Monitoring van teeltomstandigheden bij verschillende technische systemen in semi-gesloten kassen”, dat van 01-01-2008 tot 31-12-2009 is uitgevoerd op negen bedrijven in de praktijk. Dit monitoringproject maakt onderdeel uit van een serie projecten binnen het "Versnellingsprogramma implementatie semigesloten k...
Article
Nieuwe kasdekmaterialen hebben de potentie om het energiegebruik van komkommer en tomaat substantieel te verlagen en/of de energie-efficiency te verhogen. Gebruik van een ander kasdek heeft effect op het kasklimaat en beïnvloedt daarmee de groei en ontwikkeling van het gewas.
Article
Op een glasbedrijf in Limburg heeft tussen begin augustus 2009 en medio juni 2010 energieonderzoek bij aardbeien plaatsgevonden. Het doel van het project is om minimaal 20% energie te besparen en de vruchtkwaliteit te verbeteren. De hypothese is, dat energie kan worden bespaard door vroeg te planten in augustus, aanpassing van kasklimaat in nazomer...
Article
Double glazing can save market gardeners a lot of energy, without lowering the harvest. This hypothesis is being put to the test by Wageningen UR Greenhouse Horticulture in a new greenhouse in Bleiswijk.
Article
Onderzoek naar de effecten van LED-belichting al dan niet in combinatie met SON-T belichting, op het kasklimaat en energiegebruik en de groei, ontwikkeling en productie van tomaat. De experimentele resultaten uit dit onderzoek werd vervolgens gekoppeld aan het gemeten kasklimaat om de productie van de behandelingen door te rekenen in een aantal sce...
Article
Theo Gieling en Frank Kempkes hebben in een team met andere Wageningen UR onderzoekers negen semi-gesloten bedrijven gevolgd. Dit leidde tot een beter inzicht in wat er bij deze nieuwe manier van telen gebeurt met het kasklimaat: ontvochtiging, temperatuur- en vochtverdeling, luchtbeweging, koelen, verwarmen en luchtverdeling
Article
Full-text available
Tijdens het in dit rapport beschreven project is gekeken naar de effecten van belichting (met LED vs SON-T lampen) op de teeltresultaten van tomaten.
Article
Het Nieuwe Telen mikt op een gasverbruik van 25 tot 26 m3 per m2 per jaar bij komkommer. Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelt een teeltconcept om dat verbruik nog te halveren.
Article
In dit project is onderzocht of de inzet van het systeem ten behoeve van de koeling en verwarming van de kaslucht een goed klimaat geeft en of het systeem ook ingezet moet worden op het moment dat er geen warmte of koude behoefte is. Het onderzoek is uitgevoerd door het lokale klimaat rond een reperterend stuk van de kas te meten. Daarnaast is met...
Article
De teelt van Spathiphyllum is relatief lang. Het gasverbruik varieeert per bedrijf en teeltconcept. Rapportage van een verkenning waarin de mogelijkheden tot vergaande energiebesparing zijn weergegeven. Vier systemen zijn doorberekend.
Article
The object of this study was to design and test a system capable of dehumidifying air in a greenhouse when a thermal screen is in use. Dehumidification is required to reduce the risk of fungal diseases and prevent physiological disorders. The most common procedure used to remove moisture from a greenhouse fitted with a thermal screen is to open sli...
Article
Full-text available
Flow-aid is an on-going 6th Framework European project (2006-2009) with the objective to contribute to sustainable irrigated agriculture by developing an irrigation management system that can be used for crop production in cases with limited water supply and marginal water quality. The project integrates innovative sensor technologies into a decisi...
Article
Full-text available
The system, developed under the FLOW-AID (an FP6 project), is a farm level water management system of special value in situations where the water availability and quality is limited. This market-ready precision irrigation management system features new models, hardware and software. The hardware platform delivers a maintenance-free low cost dielect...
Article
Only about half of the energy that enters a greenhouse as sun radiation is in the wavelength range that is useful for photosynthesis (PAR, Photosynthetically Active Radiation). Nearly all the remaining energy fraction is in the Near InfraRed range (NIR) and only warms the greenhouse and crop and does contribute to transpiration, none of which is ne...
Article
Onderzoeker Frank Kempkes van Wageningen UR Glastuinbouw heeft de mogelijke energiebesparing bij gebruik van dubbel glas berekend. Bij elke berekende teelt komt die uit op 25 tot 30%. Het probleem dat dubbel glas minder licht doorlaat, is op te lossen met moderne coatings. De onderzoeker berekent dat de opbrengst dan hetzelfde kan zijn als bij enke...
Article
De helft van de energie-inhoud van zonnestraling valt in het Nabij-Infra-Rood (NIR) golflengte gebied. Het draagt dus bij aan de verwarming van de kas, en aan de verdamping, maar niet aan de assimilatie. Een kasdek dat de NIRstraling reflecteert heeft de potentie om de koelbehoefte van een kas te verlagen en daarmee energieneutraal telen in termen...
Article
Het afgelopen jaar bekeken de onderzoekers Frank Kempkes en Cecilia Stanghellini de effecten van een scherm dat de NIR-straling voor 40% tegenhoudt en de gewenste PAR-straling zo veel mogelijk doorlaat. De warmtebelasting wordt met gemiddeld 12% verminderd. De verdamping van de planten gaat met gemiddeld 11% omlaag. Dit heeft geen negatieve gevolge...
Article
In het project 'Monitoring van technische systemen in semi-gesloten kassen' verzamelen onderzoekers een jaar lang klimaatgegevens. Insteek is om aan het einde van het project handvatten te geven hoe je in een semi-gelosten kas kunt telen en inzicht te geven, waarvoor je het beste kunt kiezen. De CFD-techniek is een belangrijk hulpmiddel om inzichte...
Article
Materials or additives for greenhouse cover that reflect or absorb a part of the NIR radiation can decrease the cooling requirement for the greenhouse and increase water use efficiency of the crop. By reducing the ventilation requirement, it might even decrease emissions of carbon dioxide from greenhouses with CO2 fertilisation
Article
Doordat er in het bedrijf Mobyflowers dagelijks een batch geplant en geoogst wordt, is het mogelijk om planten die de verschillende fasen in het bedrijf doorlopen, individueel te volgen. Daarvoor zijn een aantal aannames en uitgangspunten gebruikt, die zijn weergegeven in bijlage 1