Ewelina Berlińska

Ewelina Berlińska
Maria Curie-Sklodowska University in Lublin · Faculty of Economics

Magister

About

10
Publications
844
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
8
Citations
Introduction
I'm PhD Student in Department of Information Systems and Logistics Maria Curie-Sklodowska University (Poland). My research interests include smart city, IT systems, mobile applications.

Publications

Publications (10)
Article
Full-text available
The subject of regional smart specialisations is an issue analysed in the context of economic growth, creating innovation and competitiveness, engaging countries and regions in the development of R&D investments in the field of in the European Union. The purpose of this article is to characterise the issue in relation to voivodeship smart specialis...
Chapter
Pandemia COVID-19 zobligowała kadry zarządzające oraz pracowników do przeniesienia wykonywanych obowiązków zawodowych z biura (praca stacjonarna) do domu (praca zdalna). Powyższe podyktowane było ograniczeniem kontaktów międzyludzkich i próbą zahamowania rozprzestrzeniania się koronawirusa. W Polsce oraz w krajach europejskich dostrzegalny jest zna...
Chapter
Optymalizacja czasu pracy i kosztów, efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, osiąganie coraz lepszych wyników stanowią dla organizacji element nieustannie wymagający rozwoju i uprawniania. Sięganie po nowoczesne technologie mające na celu podniesienie wydajności zespołu oraz pozytywnie wpływające na kulturę organizacyjną stają się nieodłącznym ogn...
Chapter
Rok 2020 niewątpliwie był zdominowany przez pandemię spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2. Skutki COVID-19 są widoczne nawet tam, gdzie wcześniej nie rozpatrywano wpływu chorób zakaźnych m.in. rynek technologiczny. Pandemia pokazała, zarówno uczestnikom rynków finansowych, rządzącym, jak i całemu społeczeństwu, że klęski żywiołowe mogą wywoła...
Chapter
Zasoby ludzkie przez wieli autorów uważane są za najcenniejszy kapitał każdej organizacji. Zarządzanie nimi to próba zaspokojenia indywidualnych dążeń każdego pracownika, jak i wspólnych aspiracji całego przedsiębiorstwa. Kluczowym celem kadry zarządzającej jest dążenie do racjonalnego i efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi. Aby to osiągnąć po...
Article
Full-text available
W dobie niezwykle szybkiego rozwoju przemysłu IT oraz technologii mobilnych, jak również znacznej urbanizacji miast oraz powiększającej się z roku na rok liczbie samochodów osobowych, a co za tym idzie coraz większej kongestii transportowej, nadzwyczajnego znaczenia nabiera tworzenie oraz wdrażanie aplikacji mobilnych i webowych usprawniających pro...
Chapter
Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social resposibility – CSR) pojawiła się kilka dziesięcioleci temu, jednakże dopiero od połowy XX wieku zyskała na znaczeniu i znalazła ogromne zastosowanie w przedsiębiorstwach wielu branż 2 . Koncepcja CSR zakłada przede wszystkim „działania na rzecz lepszego społeczeństwa i czystszego środowis...
Chapter
Planowanie i realizacja niemal każdej działalności przedsiębiorstwa związana jest z pewnym poziomem ryzyka. Identyfikacja i minimalizacja możliwych do wystąpienia ryzyk jest zadaniem niezwykle istotnym i mogącym pozytywnie wpłynąć na ostateczny rezultat przedsięwzięcia. Wszelakiego rodzaju procesy logistyczne są rozbudowanym szeregiem operacji, w...
Chapter
Zarządzanie jakością stawia przed przedsiębiorstwami wziąć nowe wyzwania. Wdrożenie systemu zapewnienia jakości wiąże się z długotrwałym procesem, a efekty nie zawsze muszą być zadowalające dla przedsiębiorstwa i jego interesariuszy. Jedną z koncepcji zmierzającą do zwiększenia efektywności i skuteczności działania organizacji jest Lean management....
Article
Full-text available
Development in neuroscience have created possibilities of using neuroscientific methods in marketing. Neuromarketing beside benefits for organisations that use this method of research is also an important subject for discussion about ethical issues associated with research using data collected from consumer’s brains. The purpose of this article is...

Network

Cited By