• Home
  • Evert-Jan Velzing
Evert-Jan Velzing

Evert-Jan Velzing
Windesheim University of Applied Sciences · Urban Innovation

Doctor of Philosophy

About

30
Publications
4,055
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Citations since 2016
22 Research Items
18 Citations
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
2016201720182019202020212022012345
Introduction
At Windesheim University of Applied Sciences I lead the research group Urban Innovation. This research groups aims to contribute to inclusive and sustainable urban development. Projects focus on innovation that enables the economic, social and ecological development of cities and nieghbourhoods. Central research questions are how innovation are developed in an urban context and what value is being added for inhabitants, governors, entrepreneurs and societal organisations.
Education
September 2009 - August 2013
Univeristy of Amsterdam
Field of study
September 2005 - December 2007
Utrecht University
Field of study
  • Science & Innovation Management

Publications

Publications (30)
Article
Full-text available
Circularity and recycling are gaining increased attention, yet the amount of recycled plastic applied in new products remains low. To accelerate its uptake by businesses, it will be useful to empirically investigate the barriers, enablers, needs and, ultimately, requirements to increase uptake of recycled plastic feedstock for the production of new...
Technical Report
Full-text available
This lessons learned report gives an overview of the output and results of the first phase of the REDUCES project. The introduction states the relevance of combining a policy approach with business model analysis, and defines the objectives. Next, an overview is given of circular economy good business practices in the regions involved. Examining th...
Book
Full-text available
Urban regions are confronted with huge sustainability challenges. Their future depends to a large extent on our ability to promote sustainable urban development. However, sustainability challenges in cities are inherently complex and need integrated, multidisciplinary solutions. This textbook on Smart Sustainable Cities responds to that challenge b...
Article
Full-text available
De generieke uitgaven aan de innovatiebox – een belasting­korting op winst uit innovaties – zijn niet in lijn met de gerichte missies die de Rijksoverheid voor ogen heeft. Ook komen de uitgaven slechts bij een klein deel van de bedrijven terecht, en stimuleren de overheidsmiddelen de innovatie niet als vanzelfsprekend.
Article
Full-text available
In recent years circular economy has become more important for the development of many places including cities. Traditionally, urban development policies have mainly been aiming to improve the socio-economic wellbeing of neighbourhoods. However, technical and ecologic aspects have their effects too and need to go hand in hand. This paper is based o...
Technical Report
Het project “Werkspoorkwartier: creatief, circulair maakgebied” is een gezamenlijke inspanning van bedrijven uit het gebied (Erfgoed Werkspoor Utrecht, Het Hof van Cartesius, Buurman Utrecht en DePlaatsmaker), experts op het gebied van circulariteit (Boot, Buurman Rotterdam) en de kennisinstellingen Universiteit Utrecht, Hogeschool Utrecht en HKU,...
Technical Report
Full-text available
As part of the TRANSFORM-CE project, several (on line) workshops were organised to identify industry and business needs to use recycled materials in production processes. Seven in-depth works hops are done to achieve an inventory of the various barriers and enablers organisations face with the uptake of recycled plastic feedstock. This document com...
Chapter
Full-text available
A higher demand for materials, in combination with a decrease in the availability of many natural resources, have led to calls for the development of a circular economy. A growing number of cities recognise the need to contribute to this transition. What is unclear though, is what such a circular economy would entail for specific industries and sec...
Conference Paper
Circularity and recycling are gaining increased attention, yet the amount of recycled plastic applied in new products remains low. To accelerate uptake by businesses, it will be useful to empirically investigate the main barriers and enablers that organisations experience when using recycled plastic feedstock for the production of new plastic produ...
Chapter
Nederland heeft een lange traditie van stevig industriebeleid. Welke lessen leert de geschiedenis voor de vergroening van de basisindustrie?
Technical Report
Full-text available
This report presents four regional studies on business support programmes for inclusion or understanding of circular economy objectives. This is part of the TRANSFORM-CE project, which aims to convert single-use plastic waste into valuable new products. Besides a general overview on national and regional level, the focus of the report is on a sele...
Technical Report
Full-text available
Circular economy changes the methods and revenue models of business. Instead of traditional ownership, consumption is based on the use of services: sharing, leasing and reusing. The new method challenges countries and regions to develop and construct new business models that can be used to respond to the global climate crisis, among other things.
Conference Paper
Full-text available
In our in-depth case study on two circular business models we found important roles for material scouts and networks. These key partners are essential for establishing circular business models and circular flow of materials. Besides, we diagnose that companies are having difficulties to develop viable value propositions and circular strategies.
Conference Paper
The transition from a linear economy to a circular economy requires new ways of organizing business. We investigate the business models and organizational forms that are necessary to make the transition towards circular use of building materials, in a single-case study of the Dutch building sector.
Conference Paper
The urgency for developing a circular economy is growing, and more and more companies and organisations are concerned with the importance of adapting their business to fit a changing economy. However, many analyses on the circular economy are still rather abstract and there is a lack of understanding about what circularity would mean for specific i...
Conference Paper
Solution ecosystems can help to solve or minimize societal problems. A wide range of different actors are involved in co-creating a solution. Together, they form a ‘solution ecosystem’. They co-create different forms of value for different stakeholder groups. hey create value at the ecosystem level, for different stakeholder groups. Moreover, they...
Technical Report
Full-text available
Onze grondstoffenvoorraad is eindig en toch worden nog steeds kostbare materialen afgedankt. Dat kan beter: door het sluiten van kringlopen en de realisatie van een circulaire economie. In dit project – Old School, New School – was de vraag hoe we materialen en producten kunnen hergebruiken door ze een tweede leven te geven. We maakten een concret...
Article
Full-text available
Met een focus op specifieke topsectoren lijkt het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een goede mix van generiek en specifiek innovatiebeleid te hebben. De uitgaven van het departement zijn evenwel niet in lijn met deze beleidsvisie en zijn merendeels op generiek beleid gericht.
Technical Report
Full-text available
De rol van lectoraten en hogeschoolonderzoek bezien vanuit het perspectief van het innovatief mkb. Citatiesuggestie: Velzing, E.J & Knol, E. (2017). Praktijkgericht onderzoek voor Urban Energy.
Book
Full-text available
Allereerst hebben de overheid (met name het ministerie van Economische Zaken) en het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid om te zorgen voor continuïteit in het industrie- en innovatiebeleid. Tegelijk zijn er mogelijkheden om meer en slimmer te investeren.
Book
Full-text available
Het is nú nodig om duurzaam te innoveren. De aarde vraagt er om. Maar ook vanwege economische redenen moeten we slimmer omgaan met grondstoffen en energie, ze worden steeds kostbaarder. Er is daarbij niet alleen sprake van een bedreiging, er liggen ook kansen. Het ontwikkelen van een circulaire economie zorgt namelijk voor nieuwe toegevoegde waarde...
Book
Full-text available
The main research question of this study was: How did the innovation policy from the Ministry of Economic Affairs in the period from 1976 to 2010 develop? By investigating the innovation politics in this period I was able to identify stakeholders who influenced innovation policy, shifts in agenda setting, and the degree in which a statement may be...
Chapter
An overview of Dutch industru policy since 1850.
Chapter
Evaluation of specific industry and innovation policy.
Technical Report
Full-text available
Re-industrialisatie is tegenwoordig in binnen- en buitenland een gevleugeld woord. President Obama spreekt van re-industrialisatie en wijst op de redding van General Motors en de ‘terugkeer’ van industriële bedrijvigheid naar de Verenigde Staten. President Hollande pleitte ook tijdens zijn verkiezingscampagne voor re-industrialisatie en kijkt bezor...
Technical Report
Full-text available
De Topsectorenbenadering wordt algemeen beschouwd als een opmerkelijke wijziging ten opzichte van bestaande vormen van wetenschaps- en innovatiebeleid. Maar is deze insteek wel zo nieuw als veel betrokkenen doen vermoeden? De auteurs duiden het Topsectorenbeleid in zijn historische context. Deze studie vormt een onderdeel van een breder onderzoeks...

Questions

Question (1)
Question
We are looking at the role of these 'online platforms for supply and demand' in enabling circular systems/economy.

Network

Cited By

Projects

Projects (9)
Project
The problems associated with plastic waste and in particular its adverse impacts on the environment are gaining importance and attention in politics, economics, science and the media. Although plastic is widely used and millions of plastic products are manufactured each year, only 30% of total plastic waste is collected for recycling. Since demand for plastic is expected to increase in the coming years, whilst resources are further depleted, it is important to utilise plastic waste in a resourceful way. TRANSFORM-CE aims to convert single-use plastic waste into valuable new products. The project intends to divert an estimated 2,580 tonnes of plastic between 2020 and 2023. Two pilot plants will be set up, one in Almere (NL) and one in the UK. The plants will make use of two innovative technologies – intrusion-extrusion moul-ding (IEM) and additive manufacturing (AM) – to turn plastic waste into recycled feedstock and new products. Moreover, the project will help to increase the adoption of technology and uptake of recycled feedstock by businesses. This will be promoted through research into the current and future supply of single-use plastic waste from municipal sources, technical information on the materials and recycling processes, and circular business models. In-depth support will also be provided to a range of businesses across North-West Europe, whilst the insights generated through TRANSFORM-CE will be consolidated into an EU Plastic Circular Economy Roadmap to provide wider businesses with the ‘know-how’ necessary to replicate and up-scale the developed solutions.
Archived project
Doel van dit verkennend onderzoek is om inzicht te krijgen in de obstakels en mogelijke oplossingen voor bedrijven in de bouw- en tuinsector, die de transitie van lineair naar circulair willen maken. Hierbij onderzoeken wij welke samenwerkingspartners en organisatievormen nodig zijn in de keten om een kwalitatief hoogwaardig product te kunnen leveren, welke businessmodellen hierbij passen. Vanuit gebruikersperspectief onderzoeken wij welke eisen aan het materiaal en ontwerp gesteld worden. Ook kijken wij naar de rol van gemeentes hierin, met name bij het inzamelen van gebruikt hout. Dit onderzoek genereert kennis over de transitie van bedrijven die overgaan van de lineaire naar de circulaire economie, en obstakels die hierbij overwonnen moeten worden. Dit levert concrete inzichten en voorbeelden op voor de beroepspraktijk om de transitie naar circulair materiaalgebruik in gang te zetten. Het helpt in eerste instantie bedrijven rondom de 'houtketen', maar kan ook de rest van de bouwsector helpen bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen, businessmodellen en producten. Voorts helpt het overheden om hun ‘circulaire’ beleid te verbeteren.
Project
Dissemination of regional best practices in circular business models for policy development.