• Home
  • Ethem Topçuoğlu
Ethem Topçuoğlu

Ethem Topçuoğlu
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

Doctor of Business Administration

About

15
Publications
6,548
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
55
Citations

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Öz Teknoloji, içerisinde bulunduğumuz zaman diliminde, insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar hızlı bir ilerleme kaydetmiş, özellikle küresel pandemi süreci, teknolojinin hayatlarımızın her alanına sirayet etmesine katalizör etkisi göstermiştir. İşletmeler perspektifinden bakılacak olursa günümüzde teknoloji; araştırma, geliştirme, üretim, dağıtım,...
Article
Full-text available
Örgütlerde birçok iletişim sorunu bulunmaktadır. Çalışanlardan kaynaklanan kişisel nedenler, örgütün yapısından kaynaklanan örgütsel nedenler, fiziksel ve teknik eksikliklerden kaynaklanan nedenlerden dolayı iletişim sorunları oluşmaktadır. Örgütsel sessizlikte, örgütsel iletişim sorunlarından birini meydana getirmektedir. Örgütsel sessizlik, çalış...
Article
Full-text available
Technological developments have always led to changes in all aspects of our lives. Crypto currency is one of those changes. As a result of those changes, thousands of currencies such as bitcoin, ripple, litecoin and ethereum have evolved and have found a use in business. The present study focuses upon Ripple and tries to explain its effects on bank...
Article
Full-text available
In the literature, quite limited research exists on the subject of Society 5.0. The present study examined the existence of Society 5.0 and the effectiveness of Industry 4.0 and evaluated the efficiency of United Nations Development Goals (SDGs) in this process, especially in Turkey. The research was carried out based on data obtained through a sur...
Article
Full-text available
Doğu Ekspresi birbirinden habersiz insanların sosyal medya üzerinden fotoğraf ve video paylaşımları ile popüler hale gelmiştir. Vagonların doluluk oranları artmış, talebi karşılayamaz duruma gelmiş, ek vagonlar konulmasına rağmen bilet almak için 3 ay beklenecek kadar yoğunluk oluşmuştur. Yoğunluğun oluşmasında Doğu Ekspresinin geçtiği şehir ve böl...
Article
Full-text available
The system of apprenticeship, journeywork and mastership is a tradition with a history of 800 years and tracing to Great Seljuk Empire. The effect of technology and modern changes on this system, which has been going on for centuries, and modern apprenticeship understanding have been put forward. The present study probes to investigate the educatio...
Article
Full-text available
This study aims to determine the effects of Covid 19 upon tourism sector in Kars. The study benefitted from three methods, the first of which involved analyzing the articles by scanning via Nvivo analysis program. Secondly, a semi-structured interview was conducted with ten employees. However, this number was seen inadequate; thus, the questionnair...
Article
Full-text available
Amaç – Kars İl Merkezinde bulunan otellerde istihdam edilen işgörenler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır. Yapılan çalışmanın temel amacı otel işgörenlerinin örgütsel sinizm ve iş performansı arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem – Anket formu demografik değişkenler, Karacaoğlu ve İnce (2012) tarafından Türkçeye uyarlanmış Örgütsel Sinizm Ö...
Article
Full-text available
Yapılan çalışmanın temel amacı SARS-CoV-2 virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan Covid19 salgınının aşçıların çalışma hayatlarına olan etkisini belirlemektir. Bu çalışmanın evrenini Kars İl Merkezinde bulunan aşçılar oluşturmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucu 19 aşçıya ulaşılmış, 2 aşçının çalıştığı işyerinin kapalı olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan aşçı...
Article
Full-text available
Aşçılık mesleği, aynı tadın sağlanması ve işletmenin devamlılığı açısından önemli bir sanat dalıdır. Tükenmişlik kavramı aşçıların performansını düşüren onların yapacakları işlerden uzaklaşmasına neden olan ve verimliliği azaltan bir kavramdır. Yapılan çalışmada yoğun ve ağır şartlar altında çalışan aşçıların tükenmişlik düzeylerinin tespit edilmes...
Article
Full-text available
Öz: Endüstri 4.0, Almanya'da yaşlanan nüfus ve azalan iş gücü nedeniyle yavaş yavaş kaybedilen rekabet avantajını tekrar kazanmak için yapılan bir çalışmadır. Bu terim ilk kez 2011 yılında Hannover Ticaret Fuarında kullanılmış ve içeriği bu fuarda açıklanmıştır. Yapılan açıklamalarda fabrikaların akıllanması ile daha az enerji, hammadde ve işgücü...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı, Kars İli Merkez İlçesinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin genel profilini ortaya çıkarmaktır. Kars'ta yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahip olan bu araştırmada, 21 girişimci kadına ulaşılarak yarı mülakat tekniği ile veriler toplanmış ve analiz edilmiştir. Girişimci kadınlara iş fikirlerinin oluşumu, iş kurma aş...
Article
Full-text available
Digitalization has increased with globalization, the removal of borders between countries, the liberalization of trade, and the rise in Internet and information technologies. In the digital world, many innovations such as working at home without going to work, mobile or internet banking without going to the bank, and shopping for food without going...

Network

Cited By