Eser Karal

Eser Karal
Turkey · Meb

Uzman Psikolojik Danışman

About

7
Publications
128
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1
Citation
Citations since 2017
7 Research Items
1 Citation
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (7)
Research
Full-text available
Bu araştırmanın temel amacı, tek eşli ve çok eşli ailelerde yaşayan ergenlerde öz-yeterlik, öznel iyi oluş ve çocukluk çağı ruhsal travmalarını ve çocukluk çağı ruhsal travmaları, öz-yeterlik ve öznel iyi oluşlarının bazı demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Bu betimsel araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanı...
Research
Full-text available
z Çocukluk çağı, yaşam dönemleri arasında kritik bir öneme sahiptir. Diğer yaşam dönemlerine göre çocukluk çağı yaşantılarının, birey üzerindeki etkisi daha örseleyici olabilmektedir. Bu dönemde yaşanılanlar çocukluk çağı dönemi sınırlarını aşmakta sonraki yaşam dönemlerinde de etkisini göstermektedir. Bireyi farklı gelişim alanlarında engelleyen v...
Article
Full-text available
Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuğun gelişiminde çok önemi bir yere sahip olan oyunların sanal ortamlarda oynandığı, psikolojik ve biyolojik açıdan birçok etkisinin bilinmektedir. Bu kapsamda, bu çalışma PUBG mobile oyununun ergenlik dönemindeki bireylerin şiddet eğilimleri ve saldırganlık düzeyleri üzerindeki etkisini incelemek ama...
Article
Full-text available
Bu çalışma salgın hastalık dönemindeki üniversite öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerini cinsiyet, aile yapısı ve yaşanılan yer değişkenleri açısından incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, nedensel karşılaştırma modeli benimsenmiştir. Araştırma örneklemini, 2019-2020 yılının bahar döneminde farklı üniversitelerin farklı bölümlerinde...

Network

Cited By