Esat Şanlı

Esat Şanlı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Department of Educational Sciences

Ass. Prof.

About

21
Publications
29,938
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations

Publications

Publications (21)
Article
Full-text available
z Savaşlar ve iç karışıklıklar bireylerin ruh sağlığını derinden etkileyen ve içerisin-de pek çok travmatik deneyimleri barındıran olgulardır. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle 30 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük sığınmacı grubu olan Afganların yerini Suriyeliler almıştır. Pek çok Suriyeli meydana gelen bu savaş ve iç karışık-lıktan olumsuz etk...
Article
Full-text available
z Savaşlar ve iç karışıklıklar bireylerin ruh sağlığını derinden etkileyen ve içerisin-de pek çok travmatik deneyimleri barındıran olgulardır. Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle 30 yılı aşkın süredir dünyanın en büyük sığınmacı grubu olan Afganların yerini Suriyeliler almıştır. Pek çok Suriyeli meydana gelen bu savaş ve iç karışık-lıktan olumsuz etk...
Article
Full-text available
This study aims to examine the effects of a psychoeducation program developed on the basis of logotherapy, for the development of a healthy sense of identity among emerging adulthoods. The Solomon Four-Group Design was used in the study. There were two experimental groups and two control groups, each of which consisted of 16 members. The experiment...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı göç yoluyla Türkiye'ye gelen Suriyeli İlkokul öğrencilerinin okula uyumları hakkında öğretmen, okul yöneticileri ve öğrencilerin görüşlerinin incelenmesidir. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak yapılmıştır. Veriler, araştırmacının oluşturduğu yarı yapılandırılmış görüşme formları aracılığıyla el...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışmanın amacı, O’Brien, Heppner, Flores ve Bikos (1997) tarafından geliştirilen Kariyer Psikolojik Danışmanlığı Öz- Yeterlik Ölçeğini Türkçe’ye uyarlamak, geçerlik ve güvenirlik çalışmalarını gerçekleştirmektir. Çalışmanın amacı doğrultusunda, öncelikle ölçek maddelerinin Türkçe’ye çevirisi yapılmış ardından uzman görüşü ve hedef kitleye...
Article
Full-text available
The efforts to understand people who are at the core of psychological assistance services constitute the main base of all psychological counseling approaches. A doctor's effort trying to understand the negative emotions of his patient and his results after his reflection process have been told as a story in Mevlana's book entitled as Mesnevi. It ca...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı genç yetişkin bireylerin öz saygılarını yapılandırdıkları içsel veya dışsal koşullara göre otantik mutluluk düzeylerini belirlemek ve hangi yönde değiştiğini ortaya koymaktır. Koşullu öz-değer modeli bireyin yaşamındaki bazı durum ve şartlara uygun olarak kendisini değerli hissettiğini savunan bir görüştür. Bu alanlar beş tanesi...
Article
Full-text available
Studies on the concept of happiness have led to questions about whether all symptoms of happiness correspond to a real and healthy emotional state. Therefore, in this research, a scale was developed to examine the concept of "authentic happiness" coined by Seligman. Firstly, literature that explains authentic happiness and defines its relationship...
Article
Full-text available
z Uluslararası öğrencilerin psiko-sosyal, eğitsel, kültürel, ekonomik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu ihtiyaçlara yönelik sunulacak tedbirleri belirlemek adına oldukça önemlidir. Özellikle çoğunlukla ikinci planda değerlendirilen psikolojik ihtiyaçların belirlenmesi ciddi bir gerekliliktir. Bu bağlamda bu araştırma, Türkiye'de bulunan uluslararası...
Article
Full-text available
Numerous domain experts who provide service to disabled individuals have focused on only disabled children for many years and the family has not generally dwelled on during this time. But today, it is more clearly seen that meeting the needs of family means meeting the needs of the child. The families may reveal different sensual reactions accordin...
Article
Full-text available
Cognitive Behavioral Tharapy doctrine and clinical accumulation have shown that there is a causal link between moods, paradigms, and assessments. These cognitive contents are named as automatic thoughts and schemas. Rational- adaptive automatic thoughts and schemas while bring to person good mood, irrational-maladaptive automatic thoughts and schem...
Article
Full-text available
Abstract The main aim of this research is to develop the optimism level of mothers having disabled children through group guidance. A semi-experimental model with pre-test and post-test was used in the study. The Optimism Inventory which was developed by Balcı and Yılmaz (2002) was used. 16 mothers who wanted to participate in group guidance sessio...
Article
Full-text available
Self-perceived identity means individuals' having a state of cognitively, emotionally and behaviourally consistent interpretation of themselves, the environment and all factors of their lives, which is specific but also in compliance with the society. In that sense, it is considered to be a very important concept in psychology, especially for the a...
Data
Full-text available
Terapötik: İyileştirici etkisi olan GİRİŞ Acılı, mutsuz, uyumsuz ve problemli insanlara psikolojik yardım sağlama çabaları kimi zaman rastgele kimi zaman da sistemli olsa dahi tarihin her döneminde görülebilen bir davranıştır. İnsan gelişip büyürken, karşılaştığı ve kendi başına üstesinden gelemediği engelleri aşmada genellikle başkalarının, çoğu z...
Conference Paper
Full-text available
zet Samsun'da yerel basında yer alan Haber, Denge, Arena ve Halk gazeteleri 1-31 Ocak 2012 döneminde incelenmiş ve bu tarihler arasında yer alan haberlerde kadın ve çocuğa karşı şiddet olgusuna ne kadar yer verildiği sayısal ve niteliksel olarak değerlendirilmiştir. Abstract Haber, Denge, Arena and Halk newspaper which have been placed in the Samsu...
Conference Paper
Full-text available
zet: Samsun"da yerel basında yer alan Haber, Denge, Arena ve Halk gazeteleri 01-15 Temmuz 2011 döneminde incelenmiş ve bu tarihler arasında yer alan haberlerde bilişsel çarpıtma olgusuna ne kadar yer verildiği sayısal ve niteliksel olarak değerlendirilmiştir. Abstract: Haber, Denge, Arena and Halk newspaper which have been placed in the Samsun loca...

Questions

Questions (4)
Question
In a mediation analysis, the direct effect between DV and IV is non-significant. However, the indirect effect becomes significant when the mediating variable comes into play. I often read in sources that for mediation analysis there must be a relationship between DV and IV. According to my logic, if a variable makes a normally non-significant relationship significant, it should be possible to talk about a significant mediating effect there. How would you interpret this? And would such a situation pose a problem? Thank you in advance for your answers along with your source suggestion on the subject.
Question
We often use scales developed by others in our researches. Sometimes the scale may have low validity and reliability values in our sample. In such a situation, I always encounter problems in analysis. So, in this kind of case, is there a problem if items that do not function well are removed in order to obtain acceptable values and if the necessary exploratory and confirmatory factor analyzes are made again?
I would be very happy if you add a source with your feedback. Thank you.
Question
Actually, I have two questions. One of them about number of modifications that we can do on Amos in a model. And the second one: Can we associate two items with each other which are from the different dimensions (latent variable)? Thanks ...
Question
While doing path analysis on Amos, it shows a warning like that "The variable X is represented by a rectangle in the path diagram, but it is not an observed variable". When I research it, I saw some suggestions about changing the variable name or adding a letter to the variable name in order to make it different from SPSS data file. I have tried that but it did not work. Do you have any suggestions? Thank you...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
Aim of my last project is to examine effect of logotherapy to identity crises in emetrging adulthood