Erzsebet Kovacs

Erzsebet Kovacs
Corvinus University of Budapest · Department of Operations Research and Actuarial Sciences

Candidate of Science (CSc)

About

49
Publications
1,850
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
88
Citations
Citations since 2017
19 Research Items
61 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Longevity and pension are my current research interests. Multivariate statistical methods are used to analyse these topics.
Additional affiliations
January 2012 - present
Corvinus University of Budapest
August 1979 - present
Corvinus University of Budapest
Position
  • Head of Department

Publications

Publications (49)
Conference Paper
Full-text available
Background Population ageing is one of the greatest challenges of the 21 century. While in 1996 the number of retirees to the total population in the European Union was 14.97%, by 2020 this number had risen to 20.6%. Numerous studies talk about different aspects of ageing, however the European economic and demographic literature do not pay enough a...
Article
A kötet szerkesztője, Jay Liebowitz 25 kutatót gyűjtött maga köré 2020 tavaszán, amikor világossá vált, hogy a koronavírus-járvány az egész világra szétterjedt. A különféle tudományterületeken kutató és dolgozó szakemberek azonnal átlátták, hogy a WHO által 2020. március 11-én SARS-CoV-2-nek nevezett, majd leggyakrabban Covid-19- járvány néven emle...
Article
Full-text available
A cikk a koronavírus-járvány adatainak elemzésével keresi a választ egyrészt arra a kérdésre, hogy az életbiztosítások területén felhasznált halandósági táblákra milyen hatással lehet a járvány okozta többlethalandóság, másrészt pedig foglalkozik azzal, hogy az élet- és egészségbiztosítások esetében alkalmazott egészségügyi kockázatelbírálás jelenl...
Article
Full-text available
Background: The area of pension expectations in Hungary is barely researched. However, the importance of adequate financial literacy and self-provision is becoming obvious at the economic, the decision-making, and the individual level. Objectives: Our research is conducted to investigate state pension expectations and certain aspects of financial l...
Article
Full-text available
In this paper, a common ranking problem is taken into consideration, namely, the value of the unique rank number. The universities, future students and their families often face the challenge how to use the information arriving from the position of universities in di®erent rankings. There are many variables relevant to describe the educational and...
Conference Paper
Full-text available
This study demonstrates expectations on social security benefits and pension awareness of Hungarian university students. Data were collected from a survey. Information was composed by principal component analysis to test two hypotheses using two factors. The authors attempt to find explanations for the differences in expectations according to gende...
Article
The analysis of mortality data has a long history in the field of mathematical statistics. Multiple methods can be used to analyse or test the equality of survival probabilities in two or more popula-tions. However, less attention has been paid to the classification of risk pools into homogeneous groups so far. The study presents several methods fo...
Article
Full-text available
2019. március végén a Budapesti Corvinus Egyetem Szenátusa támogatta Takáts Előd (BIS) címzetes egyetemi tanári kinevezését a Közgazdaságtudományi Karra. Takáts Előd 1999-ben szerezte meg diplomáját pénzügy szakon a Budapesti Corvinus Egyetem jog­elődjén, majd tanulmányait folytatva a Princeton Egyetemen szerzett közgazdaságtan­ból doktori fokozato...
Chapter
Full-text available
Az elmúlt 20 évben valamennyi fejlett és feltörekvő országban látványosan nőtt a várható élettartam. A címben felvetett kérdésnek ellentmondani látszik a nyugdíjrendszerek esetleges változása, a nyugdíjkorhatár emelése ugyanis csak egy-két országban (pl. Dánia, Hollandia) követi a természetes folyamatokat. 35 OECD ország adatai alapján lineáris fak...
Chapter
This part is an introduction of the concept and role of inventories in the economy. We explain why holding inventories is a necessary component of economic activity and why item-level, firm-level and national-level inventories present themselves as natural focuses of analysis. Reasons of holding inventories on these three levels are discussed. Item...
Chapter
The inventory behaviour at different levels of the economy is analysed by various research disciplines. Operations research, operations management, marketing provide insight into item-level and firm-level problems. Moreover, firm-, sector- and country-level inventory developments as well as international comparisons are analysed by the economics, i...
Chapter
This chapter is divided into two major parts. Section 3.1 is about country and data selection. We first present the selection of our data source, and then we introduce the time horizon and final set of countries to be analysed. The variables used in the analyses are shown, and we give details about the missing data. Section 3.2 gives a brief overvi...
Chapter
In this part, we take the 32 countries in the sample one by one and provide an overview of their economy from the inventory researcher’s point of view. The purpose of the chapter is to give a background for interpreting and analysing results about individual countries shown in various chapters of the book. Therefore, this chapter serves as kind of...
Book
This book introduces a new approach in the field of macroeconomic inventory studies: the use of multivariate statistics to evaluate long-term characteristics of inventory investments in developed countries. By analyzing a 44-year period series of annual inventory change in percentage of GDP in a set of OECD countries, disclosing their relationship...
Article
Full-text available
A kötetben sorakozó tanulmányokkal Kornai János előtt tisztelgünk és kívánunk az egyetemi és kari polgárok közössége nevében minden elképzelhető jót 90. születésnapján.
Article
Full-text available
This present article gives the summary of three conferences, which had the same topic in the center. The key speakers of the International Congress of Actuaries in this year focused on longevity and pension awareness. In the panel session of Regional Conference of Hungarian Economists the leaders of insurance industry discussed the importance of lo...
Chapter
Full-text available
This chapter examines the insurance and pension-related risks arising from the uncertainty of human life-length, which constitute the most important part of a major class of insurance risks sometimes referred to under the umbrella term biometric risks. Mortality risk results from differences between observed and expected mortality rates in an insur...
Chapter
Full-text available
Mennyire tudatosan tervezzük meg nyugdíjunkat? Kérdőív segítségével alapvetően azt szerettük volna megtudni, a megkérdezettek mennyire tudják felmérni az időskori fogyasztási szükségletüket, ezt majd milyen for-rásból tudják finanszírozni, s ezek az elképzelések mennyire vannak összhangban egy-mással, illetve a témára vonatkozó általános ismeretekk...
Article
Inventories form a small but important part of national wealth and constitute the most volatile component of GDP. Their moves are important indicators of the dynamics of the economy, both at the micro and macro level. In this paper, the authors venture to explain long-term macroeconomic inventory investment trends from new perspectives.We compiled...
Article
Full-text available
A mikroszimulációs nyugdíjmodell elkészítésekor az adatok körének meghatározása is megfontolásra került. Rendelkezésünkre állt az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) teljes adminisztratív adatállománya. A nyugdíjmodellezés, a fenntarthatósági számítások elvégzése hosszú távra történik, és a teljes népességet érinti. A jogosultságszerző...
Article
A 2008–2009-es pénzügyi válság hatására a magyarországi felsőoktatási hallgatók tanulmányait hitelekkel segítő Diákhitel Központ visszafizetési könnyítés lehetőségét ajánlotta fel a már törlesztési szakaszban lévő ügyfelei számára. Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy kik és hányan éltek a törlesztési mérséklés lehetőségével, és az emiatt elmaradó...
Article
This paper takes a look at certain results of the modelling side of the Hungarian pension reform. Preparations are underway to implement actuarial modelling of pension liabilities for the government. The objective is to understand how the state might face challenges of the present pay-as-you-go pension system. Flat-rate pension, point system and no...
Chapter
A XX. században két egymással ellentétes demográfiai folyamat tanúi lehettünk: a második világháborút követő születési csúcs után a fejlett országokban a születések számának erőteljes csökkenése következett be. Ezzel együtt jelentősen emelkedik a születéskor várható élettartam. A hosszabb élet a társadalom számára kihívást jelent, mert a nyugdíjban...
Article
Private pension funds were thought to be an important pillar of old-age provision when they were introduced throughout (Emerging) Europe. As different as these funds are in different countries with regards to their regulation, their ownership structure and operation, none were immune to the sub-prime led financial crisis. The Hungarian private pens...
Article
This paper discusses the effects of sectoral structure on the long run macroeconomic inventory behaviour of national economies. Data on 15 OECD countries are included in the analysis, which is based on correlation and cluster analysis methodologies. The study is part of a long-term research project exploring factors influencing the inventory behavi...
Article
Full-text available
A várható élettartam folyamatos növekedése valószínűleg egyike a XX. század legnagyobb vívmányainak, ami azonban jelentősen hozzájárult a fejlett országok népességeinek elöregedéséhez. Az idősödő társadalmak számos kihívást támasztanak a modern jóléti államokkal szemben, beleértve nemcsak a szociális ellátások iránti kereslet növekedését (például e...
Conference Paper
Sustainable development in the ageing societies is investigated by several researchers and from different aspects in the European Union. One of the key messages of the so-called Stiglitz Report is that to shift our emphasis from measuring economic production to measuring people’s well-being. Well being is a multi-dimensional concept. Eight dimensio...
Article
A kockázat statisztikai értelemben közvetlenül nem mérhető, azaz látens fogalom éppen úgy, mint a gazdasági fejlettség, a szervezettség vagy az intelligencia. Mi bennünk a közös? A kockázat is komplex fogalom, több mérhető tényezőt foglal magában, és bár sok tényezőjét mérjük, fel sem tételezzük, hogy pontos eredményt kapunk. Ebben a megközelítésbe...
Article
Full-text available
Private pension funds were thought to be an important pillar of old-age provision when they were introduced throughout (Emerging) Europe. As different as these funds are in different countries with regards to their regulation, their ownership structure and operation, none were immune to the sub-prime led financial crisis. The Hungarian private pens...
Article
Full-text available
Ebben a tanulmányban az ellátási láncok egyik építőelemét, az ellátási láncokban együttműködő diadikus kapcsolatokat állítjuk a vizsgálatok középpontjába. Az irodalomban számtalan megközelítés ismert az ilyen típusú megrendelő-beszállító vállalatok közötti kapcsolatok fejlődésének leírására. Az egyes fejlődési elméletek a diadikus kapcsolatok időbe...
Article
Full-text available
A dolgozatban az ellátási láncokban meglévő diadikus kapcsolatok minőségét állítjuk a vizsgálatok középpontjába. Az irodalomban számtalan megközelítés ismert az ellátási lánc kapcsolatok fejlődésének leírására. Ezen fejlődési elméletek inkább elméleti szinten írják le a diadikus kapcsolatok változását, annak empirikus tesztelhetőségét nem vizsgáljá...
Article
There are very few research studies on macroeconomic inventory behaviour of various countries. It is clear that macro inventories are the results of a large number of individual microdecisions. However, we believe that it is worth analysing how inventories develop in the individual countries and why we can see different tendencies. This paper is th...
Article
Napjainkban a kormányzattól és a biztosítóktól kezdve a szolgáltatókig és a fogyasztókig mindenki az egészségügyi piaci versenyrõl beszél. De mit is értenek piaci versenyen? Vajon azonos dolgokról beszélnek-e? Mivel az egészségpolitika alakításá­ ban az egészségügy különbözõ szereplõi is részt vesznek, ez a kérdés alapvetõ fontosságú. Kevés szó esi...
Article
The paper is a new element in a series of studies analyzing macroeconomic inventory behavior by use of multi-country data. In this paper, seven hypotheses are tested with positive result. These hypotheses include subjects like relations of inventories with growth and with some other macroeconomic indicators of the use of GDP and the long-term tende...
Article
Abstract This paper examines the homogeneity of the OECD member states in 1996. Besides the free-market industrialized countries the database contains the Czech Republic, Hungary and Poland, as three new members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). International comparison is conducted on the basis of general income...
Article
This paper examines the homogeneity of the OECD member states in 1996. Besides the free-market industrialized countries the database contains the Czech Republic, Hungary and Poland, as three new members of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). International comparison is conducted on the basis of general income indicator...
Article
This paper compares Central-Eastern European transition economies with the OECD members and some countries from Latin America. Recognizing very big differences in their GNP per capita level, the income redistribution is in the focus of the analysis. The similarity of government expenditure structure and taxation is measured and characteristic diffe...
Article
This paper deals with Hungary on the basis of selected characteristics regarding European Union accession conditions. In most cases, there are no exact criteria which must be fulfilled. Therefore, the difference between the real and expected levels of performance cannot be measured. The chances for stabilization and growth, reintegration, or periph...
Article
This paper deals with the Hungarian economy on the basis of selected characteristic features connected to the EU accession conditions. In most cases there are no exact criteria which have to be fulfilled. Therefore the difference between the real performance and the expected level cannot be measured. The statistical analysis can concentrate on simi...
Article
In the introductory part a survey is given on classification methods, proximity measures, representation and interpretation of results obtained by clustering and/or multidimensional scaling. In the subsequent part comparison of dendrograms is discussed. Data were collected by a questionnaire and hierarchical clustering was done to explore the value...
Article
В ходе общественно-экономических анализов мы часто встречаемся с необходимостью количественного сопоставления несоразмеримых непосредственно понятий. Такими являются, например, промьшленность, сельское хозяйство и сфера культуры. Каждое из этих поптий (латентных переменных) может быть выражено целым рядом измеримых переменных и мы можем дать ответ...
Article
The first phase of the EU enlargement started 30 years ago when Ireland joined to the European Union, and ended in 1995 involving the EFTA countries. Long term convergence of the EU member countries has been analyzed by several papers, and experience of the recent process is relevant for the newcomers. Based on the earlier experience Maastricht's c...
Article
A kutatás legfontosabb eredményei a többségében angol nyelvű referált folyóiratcikket tartalmazó közleményjegyzék 54 tételében jelennek meg, itt néhány témát emelünk ki. A többszempontú döntési problémák megoldásánál az AHP módszertannál felmerülő becslési és inkonzisztencia problémákra adtunk új megoldásokat. A döntéstámogatási alkalmazások során...

Network

Cited By