• Home
  • Erwin van Meekeren
Erwin van Meekeren

Erwin van Meekeren
www.meek-it.com

MD

About

27
Publications
6,499
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
48
Citations

Publications

Publications (27)
Article
Background The assessment and treatment of patients with a personality disorder have made considerable progress during the last decades. Unfortunately, this progress is often limited to patients with a personality disorder in general. Patients with a personality disorder who also fulfil criteria for a severe mental illness (SMI-PD) profit less. Aim...
Article
Full-text available
Background On July 29, 1890 at the age of 37 years, the Dutch painter Vincent van Gogh died from the consequences of a suicide attempt with a gun 2 days earlier. Since then many medical and psychological theories were suggested about what had happened to Van Gogh. Aim To present an overview of the history of the mental problems of Van Gogh and the...
Preprint
Full-text available
Background: On July 29, 1890 at the age of 37 years, the Dutch painter Vincent van Gogh died from the consequences of a suicide attempt with a gun two days earlier. Since then many medical and psychological theories were suggested about what had happened to Van Gogh. Aim: To present an overview of the history of the mental problems of Van Gogh and...
Article
Full-text available
Welke persoonlijke informatie en eigen emoties delen we met onze patiënten en welke niet? En wat is daarvan de meerwaarde? Binnenkort verschijnt daarover het boek Zelfonthulling. Openheid van professionals in de ggz, van psychiater-psychotherapeut Erwin van Meekeren (en tien andere auteurs). Een voorbeschouwing.
Article
Full-text available
Background: Mental health services are currently in a state of flux and psychiatry is being affected by cost-cutting measures and is seeking a new direction. In this article we advocate the re-evaluation of contextual psychiatry. We focus primarily on the position of caregivers in view of the Dutch government's political decision that mental healt...
Article
Full-text available
Hoe kan een mens die verwaarloosd, misbruikt, verslaafd of suïcidaal is toch begeleid en behandeld worden? Patiënten die kampen met een ernstige vorm van een persoonlijkheidsstoornis vallen meestal overal buiten de boot. Voor deze specifieke groep zijn er richtlijnen noch effectieve interventies. De recent verschenen best practice Meedoen brengt hi...
Article
Full-text available
E-health maakt een stormachtige ontwikkeling door en is populair in Nederland, vooral bij politici en zorgverzekeraars. Bij behandelaars lijkt er sprake van enige huiver, zeker als het gaat om patiënten met ernstige stoornissen. Er zijn echter geen redenen hen deze moderne ontwikkelingen op voorhand te onthouden. Dat zou neigen naar stigmatisering...
Article
Full-text available
Dit artikel gaat in op het belang van het praten met de familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen. Iedere psychotherapeut dient in staat te zijn dit gesprek te voeren, zodat op adequate wijze met familie en naastbetrokkenen kan worden samengewerkt. Ook kunnen negatieve interacties worden hersteld en kan een beroep worden gedaa...
Article
Full-text available
Article
Full-text available
Praten met de naastbetrokkenen van psychiatrische patiënten moet voor behandelaars een vanzelfsprekendheid zijn. Dat zeggen klinisch psycholoog en systeemtherapeut Jan Baars en psychiater Erwin van Meekeren, auteurs van het boek Een psychische stoornis heb je niet alleen. ‘De meeste ggz-instellingen hebben inmiddels een familiebeleid, maar de behan...
Article
De dubbele vergrijzing heeft verregaande gevolgen voor de verdere inrichting van de somatische en geestelijke gezondheidszorg voor ouderen in Nederland en Vlaanderen. In de media is het maatschappelijke debat over hoe we de ouderenzorg goedkoper en slimmer organiseren zónder kwaliteitsverlies of bij voorkeur met een verbetering van kwaliteit voor o...
Article
Full-text available
In deze bijdrage maakt de auteur aannemelijk dat regievoering een belangrijk aspect is in de behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Verschillende argumenten worden daar voor aangedragen. Er wordt geschetst hoe de regievoering, die zich uitstrekt tot ruim buiten de spreekkamer, er in de praktijk uit kan zien.
Article
Full-text available
Als de patiënt niet ‘past’ in het reguliere aanbod, moeten wij de handen ineen slaan en als professionals over onze grenzen kijken, andere paden inslaan en met verschillende vakgebieden gaan samenwerken. In het licht van de aanstaande bezuinigingen en eigen bijdragen wellicht zelfs een extra spannende (en ook morele?) opdracht. Wat moet en kan er a...
Article
Full-text available
Naastbetrokkenen* van mensen met psychische stoornissen zijn waardevolle ‘partners in zorg’. Zij kunnen zowel bij diagnostiek, als behandeling en terugvalpreventie behulpzaam zijn. Daarnaast hebben naastbetrokkenen veel vragen, zoals hoe zij het beste met hun dierbaren om kunnen gaan. Zij gaan vaak ook zelf gebukt onder de problematiek; psychische...
Article
Full-text available
Waar je ook werkt, je krijgt te maken met mensen met een eigenaardige, opvallende persoonlijkheidsstijl. Hieronder bevindt zich ook de groep die gekenmerkt wordt door het moeilijk kunnen reguleren van emoties en gedrag. Dikwijls krijgen ze het etiket ‘borderline’. Hoe zie je door de bomen het bos nog en hoe houd je je hoofd boven water? Wat kun je...
Article
Full-text available
De International society for the study of personality disorders (ISSPD) organiseert elk jaar een internationaal congres. De Europese variant wordt de komende jaren (om het jaar) gehouden in landen waar nog veel kennisoverdracht en ontwikkeling nodig is, zoals de voormalige Oostbloklanden.
Article
Bij een prijsvraag tijdens de eerste lustrumviering van Parnassia te Den Haag won het centrum voor persoonlijkheidsproblematiek als hoofdprijs een studiereis buiten Europa. De keus viel op het ISSPD-congres, dat in 2005 in Argentinië werd gehouden. In de Biblioteca Nacional van het op Parijs lijkende Buenos Aires – een stad met een grote dichtheid...
Article
Full-text available
Deze bijdrage gaat over de borderline patiënt in de huisartspraktijk. Hoe herkennen we die in een vroeg stadium? Hoe stellen we de diagnose? Hoe ziet de behandeling eruit? Wat zijn de beste bejegeningsvormen en wat kan de huisarts het beste doen en laten, zowel in zijn eigen reguliere praktijk als in de waarneming? De antwoorden op deze vragen zull...
Article
Full-text available
De somatische arts is meestal puur medicus, een ‘echte dokter’. In zijn professionele overwegingen voeren biologische argumenten de boventoon. Psychiaters daarentegen hanteren vaak het biopsychosociale model. Daarmee is direct duidelijk dat de meeste psychiaters niet alleen biologische aspecten betrekken in hun diagnostische en therapeutische overw...
Article
In dit artikel worden de mogelijkheden en beperkingen besproken van psychofarmacotherapie bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Er wordt tevens aandacht besteed aan de wijze waarop rekening gehouden kan worden met de eigenaardigheden van de patiënt bij het voorschrijven van geneesmiddelen.
Article
Full-text available
Much has been written about Vincent van Gogh's pathological condition. Most authors base their various diagnoses on the symptoms he exhibited in the last years of his life. However, Van Gogh during a much longer part of his life displayed symptoms best consistent with a borderline (personality) disorder: impulsivity, variable moods, self-destructiv...
Article
Full-text available
Het intensief betrekken van familieleden en andere directbetrokkenen bij de behandeling van mensen met een schizofrene stoornis wordt tegenwoordig beschouwd als goed klinisch handelen. Hoe is de situatie bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis? In de literatuur wordt weinig aandacht geschonken aan de plaats van directbetrokkenen i...
Article
semenvatting In de diverse psychotherapiestromingen wordt nauwelijks aandacht besteed aan de psychische problemen van mensen met een niet–westerse culturele identeit. Dit geldt ook voor de directieve therapie, die zich toch vaak heeft ingezet voor ‘minder rijke en minder geletterde’ patiënten. Aanbevelingen uit de literatuur over psychotherapie bij...

Network

Cited By