Ertan Düzgüneş

Ertan Düzgüneş
Karadeniz Technical University · Department of Landscape Architecture

PhD

About

48
Publications
22,714
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
120
Citations
Citations since 2017
15 Research Items
101 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Additional affiliations
February 2016 - present
Karadeniz Technical University
Position
  • Assoc. Prof. Dr.
November 2007 - October 2015
Karadeniz Technical University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (48)
Book
Bu kitapta doğa koruma, korunan alan ve milli parklar kavramlarının ortaya çıkışı, dünya ve Türkiye’deki gelişimi, yönetimi, planlanması ve katılımcı yaklaşımın yönetim planlarındaki yeri ve önemi vurgulanarak yönetim planlarından biri olan ziyaretçi yönetimin amacı, önemi, kapsamı, kullanılan modeller ve Türkiye’nin sosyal, kültürel ve yönetsel şa...
Chapter
In this study, the visual landscape quality of the Trabzon Castle and its surroundings was scored and determined numerically. Within the scope of the method, the differences between the components of each landscape were determined and the measures to be taken at each protection point are listed. Gerçekleştirilen çalışma ile Trabzon kalesi ve çevre...
Article
Unplanned urbanization and intensive caused by rapid population growth in recent years, located in the cities has led to the degradation of green areas..This situation has begun to create social and environmental problems in the life of the city's people. the concept of the urban forest, which is intended to be built in and around the city as a sol...
Article
Full-text available
Following the Industrial Revolution, rapid urbanization brought about many socio-economic, physical, and cultural problems. The concept of urban transformation has come to the fore as a solution to these emerging troubles. Especially since 1980, in Turkey, like other developing countries, the concept of urban transformation has only been evaluated...
Poster
Full-text available
Landmark Trees have the maximum grade of protection in the cities. These trees are trees that fulfil criteria for age, size, shape, species, location, historical union, visual quality, or other contribution to the city’s character and have been found valuable of Landmark situation after general hearings. Landmark or historical trees make a wealthy...
Article
Full-text available
Bu çalışma; Altındere Vadisi Milli Parkı kullanıcılarının rekreasyonel memnuniyetinin belirlenmesi amacı ile 2015 yılı yaz dönemi milli park alanında, 308 yerli kullanıcı ile yapılan anket çalışmalarını kapsamaktadır. Anket soruları ile kullanıcılarının bazı kişisel özellikleri, kullanım tercihleri, katıldıkları rekreasyonel etkinlikler, geliş amaç...
Conference Paper
Tarihi yapılar geçmiş dönemlerin sosyal, kültürel ve ekonomik izlerini taşıyan önemli kültürel varlıklardır. Küreselleşen yenidünya düzeni ile birlikte hızlı kentleşme ve nüfus artışı sonucu meydana gelen plansız yapılaşmalar ve düzenlemeler kent içinde bulunan bu yapıların ve yakın çevrelerinin modernizm içinde kimliklerini yitirmelerine neden olm...
Conference Paper
Unplanned and intensive urbanization caused by the rapid population increase in recent years resulted in the deterioration of the green spaces located within cities. This fact has increased the desire of townspeople to be near to these spaces. The notion of “urban forest”, which is among the widely adopted urban green space systems both in Turkey a...
Conference Paper
The shrinking open green spaces as a result of rapidly growing urbanization and industrialization thanks to technological developments in the globalizing new world order are re-gaining their importance at the present time with their ecological, socio-cultural and recreational functions. The contributions made by open green spaces to individuals and...
Conference Paper
Full-text available
Unplanned and intensive urbanization caused by the rapid population increase in recent years resulted in the deterioration of the green spaces located within cities. This fact has increased the desire of townspeople to be near to these spaces. The notion of “urban forest”, which is among the widely adopted urban green space systems both in Turkey a...
Conference Paper
Due to their rich potential coastal areas have been most preferred places from the past to present. Therefore they are evaluated as a rent-seeking for tourism, industry, transportation, and recreation. Thus irrevocable destructions take place such as biological, ecological, climatic, hydrobiological, physiological and aesthetic on the coastal areas...
Conference Paper
Full-text available
The Holy Quran, the sacred Muslim religious book, is also a sum of principles and teachings covering all aspects of human life ‒ religious concepts, ethical and spiritual conduct precepts, and rules and regulations on various aspects of everyday life. Moreover, it comprises numerous rules on nature and environmental protection. About 750 verses (of...
Article
Full-text available
Milli parklar butun dunyada hassas ekosistemlerin ve nadir turlerin korundugu cok zengin biyolojik kaynak degerlerine sahip ayricalikli alanlar olup ziyaretciler tarafindan yogun olarak kullanilmaktadir. Ekolojik oneme sahip bu ozelliklerin tanimlanmasi planlama calismalari icin on kosuldur. Bu anlamda bir korunan alanda disardan gelen baski ve teh...
Conference Paper
Full-text available
The Holy Quran, the sacred Muslim religious book, is also a sum of principles and teachings covering all aspects of human life. About 750 verses (of 6236) refer to various aspects of nature, and to the relationship between man and nature. The aim of this paper is to briefly analyse some of the many ecological verses. The article highlights the eco-...
Article
Full-text available
The Holy Quran, the sacred Muslim religious book, is also a sum of principles and teachings covering all aspects of human life. About 750 verses (of 6236) refer to various aspects of nature, and to the relationship between man and nature. The aim of this paper is to briefly analyse some of the many ecological verses. The article highlights the eco-...
Article
Full-text available
Mankind has lived in harmony with nature until the urbanisation process has led to ecosystem degradation over time. This situation has brought irreparable wounds on natural and resource values. Due to the adverse conditions experienced in urban areas, natural areas in recent years are one of the most preferred recreation areas by people fleeing the...
Article
The Holy Quran, the sacred Muslim religious book, is also a sum of principles and teachings covering all aspects of human life-religious concepts, ethical and spiritual conduct precepts, and rules and regulations on various aspects of everyday life. Moreover, it comprises numerous rules on nature and environmental protection. About 750 verses (of 6...
Poster
Full-text available
In recent years, along with global warming, drought-related problems have been adversely affecting our lives. In the past great emphasis was placed upon the relationships between humans and the environment in terms of city open green spaces, but the rational use of water due to climate change has recently replaced this. As a result, people have sta...
Article
Full-text available
As a result of the increasing urbanization and fast pace of work life, people started to turn to rural areas so as to regenerate both socially and psychologically. Increasing interest in the rural areas made the importance of landscape quality of these areas more significant. This improvement gave way to the idea of the necessity of preserving the...
Article
Full-text available
Of the announced protected areas around the world, national parks in particular enable recreational and touristic activities due to their diverse resource values. However, as a result of intense use by visitors, many of these areas are heavily threatened by destruction. The current study aims to determine the tourism potential of ‘Altındere Valley...
Article
Full-text available
This study was conducted to determine the tourism potential of Altındere Valley National Park with respect to its conservation and utilization. With its natural values, Altındere Valley National Park is one of the internationally prominent areas of potential for the recreational and touristic facilities it offers.A mathematical method – criterion r...
Article
Full-text available
Çağdaş peyzaj tasarımı, değişen yaşam biçimleri, kaynak değerlerinin korunması, artan nüfus ve bozulan çevre koşullarına adapte olma yolunda kapsamını geliştirerek yeni kavramları gündeme taşımaktadır. Bu bağlamda 21. yüzyıl peyzaj tasarımlarında sürdürülebilirlik ve çevresel koruma politikaları çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Peyzaj projeler...
Article
Full-text available
Küresel ölçekte turizm sektörünün hızla büyümesi ülkelerin kalkınmalarında itici bir güç olarak çok önemli rol oynamaktadır. Ancak ülkelerin kalınma ve gelişmelerinde sektörün katkısının devamlılığı turizm ile çevre arasındaki hassas dengenin korunmasıyla doğru orantılıdır. Çevre kalitesi ne kadar yüksek olursa o alanın kullanıcılar tarafında terci...
Conference Paper
Full-text available
In today‘s busy life time chasing people sustain their life unconsciously. This is actually a serious chase, requires planning. At this point in woman task is substantial size. Woman in family that is the smallest community of society traditionally has lots of roles already. In today's condition, woman has achieved remarkable recognition in busines...
Article
Full-text available
Kentlerin yeşil alan yoksunluğu, kent toplumunun yeşil alanlara olan ihtiyacını ve talebini daha da arttırmıştır. Öte yandan kamu kurumları, öncelikli olarak en yakın ormanların rekreasyon amaçlı düzenlenmesi yönünde adımlar atmışlardır. Bu itibarla kent ormanları, orman rekreasyonunun farklı tiplerine olanak veren bir etkinlik alanıdır. Bu çalışma...
Article
Full-text available
Dünyanın hızla şehirleşmesi kent ortamında yeşil alanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi için başvurulan en önemli araçlardan biri olan kent ormanları, geçmişte uygulanan güzel örnekleri olsa da Türkiye'de son 10 yıldır yaygınlaştırılmaya çalışılan kentsel yeşil alan sistemlerinden biridir. Ancak ülkemizde hukuksal ve kavram...
Article
Full-text available
ZET Kentlerin yeşil alan yoksunluğu, kent toplumunun yeşil alanlara olan ihtiyacını ve talebini daha da arttırmıştır. Öte yandan kamu kurumları, öncelikli olarak en yakın ormanların rekreasyon amaçlı düzenlenmesi yönünde adımlar atmışlardır. Bu itibarla kent ormanları, orman rekreasyonunun farklı tiplerine olanak veren bir etkinlik alanıdır. Bu çal...
Article
Full-text available
Kentlerin yeşil alan yoksunluğu, kent toplumunun yeşil alanlara olan ihtiyacını ve talebini daha da arttırmıştır. Öte yandan kamu kurumları, öncelikli olarak en yakın ormanların rekreasyon amaçlı düzenlenmesi yönünde adımlar atmışlardır. Bu itibarla kent ormanları, orman rekreasyonunun farklı tiplerine olanak veren bir etkinlik alanıdır. Bu çalışma...
Conference Paper
Full-text available
Altmdere Valley National Park is one the potentially distinguished areas on an international scale with the natural and cultural values it possesses and the tourism activities it hosts. With this study, opportunities for recreation and tourism and the tourism related behavior of both native and foreign tourists in the National Park borders were det...
Conference Paper
Full-text available
Recent migration movements and the increment in population of big cities because of it give rise to damages in urban areas regarding visual characteristics and identity. Cities have difficulties in protecting their cultural and historical values and making them remarkable, which means some degradations in green structures that have great potentials...
Conference Paper
In today‘s busy life time chasing people sustain their life unconsciously. This is actually a serious chase, requires planning. At this point in woman task is substantial size. Woman in family that is the smallest community of society traditionally has lots of roles already. In today's condition, woman has achieved remarkable recognition in busines...
Conference Paper
Full-text available
The phenomena of urbanization and industrialization have accelerated since the 1950s and have made cities centers of social attraction. The fast and uncontrolled development of cities has affected Trabzon as well as the whole country in a negative way. Urbanization and population has brought about deterioration of the environment and increase in en...
Conference Paper
Full-text available
Trabzon city, where the study was carried out, is an important harbor city of the Eastern Black Sea Region. Depending on the topographical structure of the city, river basins, valleys and flat areas along the coast are preferred for the settlements. The geography of the city makes it difficult for planned settlements to develop. It can be observed...

Network

Cited By

Projects

Projects (5)
Archived project
Proje kapsamında, Altındere Vadisi Milli Parkı kullanıcıların rekreasyonel memnuniyeti arttıran ve azaltan ölçütler belirlenerek, memnuniyet düzeyini azaltanların ne şekilde ortadan kaldırılabileceği ve arttıranların nasıl devamlılığının sağlanabileceği konusunda çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır. Within the scope of the project, the criteria affecting the recreational satisfaction of Altındere Valley National Park users were determined.
Archived project
Proje kapsamında, milli parklar, ekoloji, çevre, iklim, jeoloji, jeomorfoloji, biyolojik çeşitlilik üzerine etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Within the scope of the project, activities on national parks, ecology, environment, climate, geology, geomorphology, biodiversity were carried out.
Archived project
Proje kapsamında, milli parklar, ekoloji, çevre, iklim, jeoloji, jeomorfoloji, biyolojik çeşitlilik üzerine etkinlikler gerçekleştirilmiştir. Within the scope of the project, activities on national parks, ecology, environment, climate, geology, geomorphology, biodiversity were carried out.