Ernesto Xosé González Seoane

Ernesto Xosé González Seoane
University of Santiago de Compostela | USC · Instituto da Lingua Galega

PhD

About

38
Publications
4,767
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
52
Citations

Publications

Publications (38)
Book
Full-text available
Das diversas tarefas que implica a planificación do corpus dunha lingua minorizada, a codificación e estandarización do léxico é seguramente unha das máis complexas e problemáticas, e o galego é un exemplo abondo ilustrativo a este respecto. Tras varios anos de innegables avances neste eido, probablemente era chegado o momento de abrir un proceso d...
Book
This volume provides a detailed overview of the current state of research in diachronic Romance lexicography, a field that has seen exciting new trends and considerable changes in recent years. It presents essays that discuss up-to-date research questions and also provides extensive information about the history of lexicographical activities and re...
Article
Full-text available
A aparición, a mediados do século XIX, das primeiras gramáticas do galego propicia a reflexión dos seus autores acerca de dúas cuestións fundamentais: por unha banda, determinar que variedade ou variedades se van empregar como punto de referencia do estudo gramatical e, por outra, decidir se o enfoque con que se vai abordar este será eminentemente...
Chapter
This paper describes the main features of the foundational texts in Galician grammar and lexicography, written between 1863 and 1892, and their basic assumptions on the emerging standard variety. The role played by Spanish in the standardization process of the Galician language and the contrastive perspective adopted by those grammars and dictionar...
Book
Este volumen ofrece una visión global de la presencia y del tratamiento del léxico dialectal en la lexicografía iberorrománica, atendiendo a dos vertientes complementarias: la producción lexicográfica dialectal y los diccionarios generales. El libro está configurado en tres bloques de contenido. El objetivo del primero, «Estudios teórico-metodológi...
Chapter
El objetivo de este capítulo es ofrecer una revisión historiográfica de la lexicografía dialectal del gallego, desde los trabajos precursores de figuras prominentes de la Ilustración gallega, como Sarmiento o Sobreira, hasta los proyectos innovadores desarrollados en los primeros años del siglo xxi. A tal fin, tomando como base el análisis y descri...
Article
Full-text available
p> Este traballo ofrece unha visión panorámica acerca da evolución da lexicografía galega nas catro últimas décadas. O punto de partida é o impulso e reorientación que experimenta a lingüística galega, e particularmente a lexicografía, nos primeiros anos da década de 1980 como consecuencia da oficialización do galego. Analízase a seguir o impacto e...
Conference Paper
Full-text available
Esta comunicación pretende ofrecer, a partir dunha pequena selección de pezas do corpus, unha mostra do proceso de edición e etiquetación das obras, así como do funcionamento das aplicacións e ferramentas desenvolvidas tanto para o tratamento dos textos (aliñamento dos distintos niveis de edición, etiquetación morfolóxica, lematización...) como par...
Book
Full-text available
A lexicografía é, nos estudos lingüísticos do galego, unha liña de atención preferente e incesante desenvolvemento. Neste volume reúnense 19 contribucións resultantes do convite feito polo Instituto da Lingua Galega a distintos investigadores co fin de facer unha instantánea do estado actual desta disciplina en Galicia e, a partir dela, planificar...
Conference Paper
Full-text available
This paper wishes to present some of the most notable tools of the Dicionario de dicionarios do galego medieval. This recently-published work is an electronic multidictionary that includes fourteen glossaries and vocabularies born out of Galician or Galician-Portuguese texts or textual collections from the Middle Ages.
Book
O Dicionario de dicionarios do galego medieval (DDGM) é un multidicionario electrónico que compila catorce glosarios e vocabularios -catro deles inéditos- elaborados a partir de textos ou coleccións textuais medievais galegos ou pertencentes á tradición común galego-portuguesa. O corpus inclúe vocabularios de textos poéticos, tanto do cancioneiro p...
Chapter
Full-text available
Este traballo pretende mostrar as repercusións do uso literario sobre a difusión e sobre o estatuto de palabras que en principio teñen unha escasa presenza na lingua oral espontánea e popular e, de maneira especial, daquelas que as enquisas dialectolóxicas nos mostran como características de áreas dialectais marxinais ou restrinxidas. Con este fin,...

Network

Cited By