Ernestas Vasiliauskas

Ernestas Vasiliauskas
Klaipeda University · Institute of Baltic Region History and Archaeology

Doctor of Humanities

About

15
Publications
721
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
8 Citations
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0
20172018201920202021202220230.00.51.01.52.02.53.0

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Pastaruoju metu pasipildė informacija apie XVI a.-XIX a. pradžios monetų ir jų lobių radinius, o tai savo ruožtu papildo duomenis apie to meto pinigų apyvartą istoriniame Žiemgalos regione. Žinių apie juos suteikė R. G. straipsnio tikslas-paskelbti Titonių lobio (2014 m., Pakruojo r. sav.) ir Satkūnų senosios karčemos vietos (2017 m., Joniškio r. s...
Article
Full-text available
The article reviews the results of the archaeological, anthropological, and stable isotope analysis of the Smeltė 4 th cemetery of Klaipėda, Lithuania (dat-ing to the 19 th to early 20 th centuries) performed in 2014. The findings of the research were supplemented with the data derived from other historic cemeteries of the Klaipėda Region (former E...
Article
Full-text available
XV a. suintensyvėjo Žiemgalos regiono apgyvendinimo procesai. Tiek Livonijos dalyje nuo XV a. antros pusės, tiek Lietuvos dalyje nuo XVI a. pradėta dalyti valdas už tarnybą vasalams, bajorams, steigėsi dvarai, formavosi jų tinklas. Šių valdų ir sodybų raida nuėjo sudėtingą vystymosi procesą, ne kartą keitėsi savininkai. Statyboje ir planavime persi...
Article
Full-text available
Iki 1916 m. į Kurso provincijos muziejų pateko Lietuvos bajorų senųjų giminių ir vokiecių tautybės dvarininkų aptiktų įvairių placios chronologijos (4400/4200 m. pr. Kr.–XVI a. po Kr.) archeologinių radinių is Kauno gubernijos (210 vienetų is dvylikos vietovių, minimos dar dvi radavietės, daugiausia is siaurinės dalies, Žemaitijos). Aktyviausi XIX...
Article
Full-text available
Pastaruoju metu Rytų Baltijos regione vis didesnio su­sidomėjimo susilaukia archeologijos istorijos tyrimai. Organizuojamos konferencijos, leidžiami katalogai ir straipsnių rinkiniai. Vis dar menkai Lietuvos (ir ne tik) tyrėjui žinoma ir prieinama medžiaga apie Kuršo pro­vincijos muziejaus (1818–1939 m., toliau KPM arba Muziejus1) rinkinius, jo nar...
Article
Full-text available
This work’s aim is, based of the investigation of zooarchaeological material, to survey the nature and development of the nutrition and husbandry of Žagarė II hillfort and settlement and Senoji Žagarė manor during the 12th–17th c. and to evaluate the osteometric data for their animals. 2440 animal bones collected during the 2009–2010 and 2012 excav...
Book
Full-text available
Šiame leidinyje pristatoma archeologų dr. E. Vasiliausko ir dr. G. Zabielos nagrinėta Švedijos archyvuose ir bibliotekose sukaupta vertinga Lietuvos XVII–XIX a. pradžios kartografinė ir ikonografinė medžiaga – mažai žinomi ar nežinomi miestų (Klaipėdos, Biržų, Joniškio, Plungės, Tirkšlių, Jurbarko ir kitų) planai ir vaizdai, švedų kartografų sudary...
Article
Full-text available
JULIUS DÖRING. A 19TH-CENTURY NORTH LITHUANIA INVESTIGATOR Ernestas Vasiliauskas Summary An artist, a painting restorer, an art critic, an art pedagogue, a member of the intelligentsia, a historian, an archaeologist, a regional investigator, a librarian, a museum curator, and a traveller, Julius Friedrich Dцring (1818–1898) (Fig. 1) was born on 19...
Article
Full-text available
The present paper deals with recently discovered, unique imports from Lithuania. Three Zwiebelknopffibeln and a gleicharmige Bügelfibel, together with other rare finds, were unearthed in the Mūša-Lielupe river basin. In fact, these recently discovered artefacts evidently point to rapid changes in the socio-economic and cultural life in the region,...

Network

Cited By