Erja Poutiainen

Erja Poutiainen
Faculty of Medicine, University of Helsinki; Rehabilitation Foundation · Unit of Psychology and Logopedics; Unit of Research

PhD

About

65
Publications
3,738
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
1,055
Citations
Citations since 2017
26 Research Items
347 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060

Publications

Publications (65)
Article
Objective The effectiveness of neuropsychological rehabilitation is supported by the evidence found in previous reviews, but there is a lack of research regarding the effectiveness of remotely conducted neuropsychological rehabilitation. This review aimed to identify and evaluate the results of studies investigating the effectiveness of teleneurops...
Article
Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten aikuisten tiedetään olevan moninainen ryhmä. Pitkittyneenä tilanne lisää riskiä syrjäytymiselle sekä ongelmien monimutkaistumiselle. Tämän katsauksen tavoitteena on kuvata työn ja koulutuksen ulkopuolella olleiden nuorten aikuisten taustatietoja, hyvinvointia ja palveluiden käyttöä sekä toimintakyvyn...
Article
Full-text available
Objective: To investigate post-stroke return-to-work and its associations with cognitive performance, motivation, perceived working ability, and self-perceived barriers to returning to work. Design: Prospective cohort study of a clinical sample. Subjects and methods: Participants were 77 stroke patients younger than age 69 years. Assessment in...
Article
Väestössä hyvin yleiset oppimisen ja mielenterveyden haasteet heikentävät nuorten ja aikuisten hyvinvointia ja mahdollisuuksia suoriutua opinnoista ja työllistyä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin kehityksellisten oppimisen vaikeuksien ohella mahdollisesti esiintyvien mielenterveysongelmien yhteyttä koulupolun aikaiseen ja jälkeiseen elämään vertaam...
Chapter
Valtakunnalliset lääkinnälliseen kuntoutukseen ohjaamisen perusteet - Opas sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja kuntoutuksen parissa työskenteleville on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelman tehtävänantona. Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää terveydenhuoltolaissa säädetty lääkinnäl...
Article
In this study, we investigated the outcome of goal attainment in individual and group-based neuropsychological intervention for young adults with dyslexia. Participants (N = 120) were randomly assigned to individual intervention, group intervention, or wait-list control group. Attainment of goals set personally before the intervention was evaluated...
Article
Full-text available
Introduction A decade after stroke, young stroke survivors continue to suffer from cognitive impairment. However, it is not known whether this long-term cognitive outcome is caused in part by further cognitive decline or solely by incomplete recovery from the acute effects of ischemic stroke. We studied changes in three cognitive domains over a 9-y...
Article
Tutkimuksessa tarkasteltiin toisen ja korkea-asteen opiskelijoiden sosioekonomisen perhetaustan (vanhempien koulutustaustan ja pääasiallisen toiminnan sekä lapsuudenperheen tulotason) yhteyttä opiskeluaikaiseen Kelan mielenterveyssyistä myönnettyyn kuntoutuspsykoterapiaan ja koulutuksena järjestettyyn ammatilliseen kuntoutukseen osallistumiseen. Li...
Article
Full-text available
This paper provides information on different training models within clinical neuropsychology in Finland. Systematic specialization training program began in Finland in 1983. It was first organized mainly by the Finnish Neuropsychological Society and since 1997 by the Finnish universities. At present, close to 400 clinical neuropsychologists have co...
Article
Effectiveness of individual‐ and group‐based neuropsychological intervention on aspects of psychological well‐being of dyslexic adults was evaluated. Dyslexic young adults (n = 120) were randomly assigned into individual intervention, group intervention or wait‐list control group. Both interventions focussed on cognitive strategy learning, supporti...
Conference Paper
Kaikenikäisen ja osaavan työvoiman tarve kasvaa, kun työikäisten osuus väestöstä pienenee lähivuosikymmeninä. Työvoimavajeita paikataan esimerkiksi jatkuvalla oppimisella, maahanmuutolla ja robotisaatiolla. Työmarkkinoiden vaatimukset ovat kuitenkin joustamattomat, ja rajallinen työkyky tai osaaminen vaikeuttaa työllistymistä. Ikääntyvässä yhteisku...
Article
Aivoverenkiertohäiriö (AVH) aiheuttaa usein pitkäaikaisia tai pysyviä toimintarajoitteita, kuten vaikeuksia liikkumisessa, itsestä huolehtimisessa ja kommunikaatiossa. Nyt raportoitava tutkimus on Kelan AVH:n sairastaneille järjestämien kuntoutuskurssien toimivuutta selvittävän tutkimuksen osatutkimus. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää...
Article
Background: Recent evidence has shown that cognitive dysfunction is associated with a history of binge drinking in adolescents who do not have an alcohol use disorder. Most previous studies with adults, however, have failed to show a link between cognitive dysfunction and subdiagnostic binge drinking, nor have any studies investigated the additive...
Article
Effectiveness of individual and group-based neuropsychological interventions on cognitive aspects of dyslexia in young adults was evaluated. Dyslexic adults were randomly assigned into individual intervention ( n = 40), group intervention ( n = 40), or wait-list control group ( n = 40). The interventions focused on cognitive strategy learning, supp...
Article
Full-text available
Objective: Two million adults under fifty years of age have a cerebral stroke every year worldwide. Neuropsychological assessment is the best way to identify poststroke cognitive dysfunction, but it is often time-consuming and can be tiring for the patient, and hospitals vary in their availability of neuropsychological expertise. A valid and relia...
Article
Full-text available
Background and purpose Moyamoya angiopathy (MMA) is a chronic cerebrovascular disorder predominantly starting in childhood or early adulthood and thus affects the whole lifetime. Little is known on MMAs long-term outcomes in European patients. We report long-term follow-up data on Finnish MMA patients. Methods We included patients from our Helsink...
Article
Objectives: The aim of this work was to study the change in different cognitive domains after stroke during a 2-year follow-up. Method: We evaluated both neuropsychologically and neurologically a consecutive cohort of working-age patients with a first-ever stroke at baseline (within the first weeks), 6 months, and 2 years after stroke-onset. A t...
Article
Objective: The aim of this invited paper for a special issue of international practice in The Clinical Neuropsychologist is to provide information on training models, clinical practice, and professional issues within neuropsychology in Finland. Method: Relevant information was gathered via literature searches, a survey by the Neuropsychology Wor...
Article
Objectives: Executive dysfunction is associated with impaired memory performance, but controversies remain about which aspects of memory are involved and how general intelligence influences these connections. We aimed to clarify these connections in stroke patients by comparing various memory measures in patients with and without executive impairm...
Article
Full-text available
Objectives Is it possible to live without neurocognitive or neurological symptoms after being infected with HIV for a very long time? These study patients with decades-long HIV infection in Finland were observed in this follow-up study during three time periods: 1986–1990, in 1997 and in 2013. Setting Patients from greater Helsinki area were select...
Article
Compared with the direct costs, the indirect costs of stroke may be larger contributors to the socioeconomic burden of stroke, and the need to better understand the indirect costs of stroke is well established. We investigated the indirect costs of stroke according to a novel outcome, the use of stroke-related income supplements, in a Finnish cohor...
Article
Full-text available
Background To study functional neurologic and cognitive outcome and health-related quality of life (HRQoL) in a cohort of patients included in a randomised controlled trial on glucose control following out-of-hospital cardiac arrest (OHCA) from ventricular fibrillation (VF) treated with therapeutic hypothermia.Methods Patients alive at 6 months aft...
Article
Full-text available
Lääkäri löytää kuntoutusta helpoimmin tules-potilaille Lääkärien mielestä kuntoutusta on parhaiten saatavilla potilaille, jotka sairastavat tuki-ja liikuntaelinten tai verenkiertoelinten sairauksia, metabolista oireyhtymää tai diabetesta. Heikoimmin kuntoutusta on tarjolla oppimishäiriöihin.
Article
Objective Fatigue is a common consequence of stroke that frequently co-occurs with depression. Data on the cognitive associations of post-stroke fatigue (PSF) is scarce. We investigated the relationship of PSF with depressive symptoms and cognitive functioning after stroke. Methods One hundred and thirty-three working-aged patients with first-ever...
Article
We aim to facilitate recognition of the cognitive burden of stroke by describing the parallels between cognitive deficits and the National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS), a widely used measure of stroke severity. A consecutive cohort of 223 working-age patients with an acute first-ever ischaemic stroke was assessed neuropsychologically w...
Article
Background: The inability of stroke patients to return to work contributes disproportionately to the socioeconomic impact of stroke and is best predicted by the severity of stroke. However, the role of cognitive deficits in stroke severity has not been scrutinised. We studied whether the initial cognitive severity of stroke, compared with other in...
Article
Cerebral cortical infarctions are often considered to be associated with more severe cognitive deficits than subcortical infarctions, but the evidence is conflicting. We compared early and late cognitive deficits between cortical and subcortical lesions. Consecutive patients with first-ever cortical (n = 61) or subcortical (n = 71) cerebral infarct...
Article
Full-text available
Etenevien muistisairauksien tutkimuksessa ja diagnostiikassa korostetaan oireiden mahdolli-simman varhaisen toteamisen tärkeyttä. Perus-terveydenhuollossa käytetään muistipotilaiden ensivaiheen tutkimuksina potilaalle ja läheiselle suunnattuja muistikyselyitä sekä CERAD:n kognitiivista tehtäväsarjaa arvioitaessa tarkem-piin tutkimuksiin lähettämise...
Article
The course of the organic brain disease caused by human immunodeficency virus (HIV-1) was evaluated in a follow-up study. The primary material included 200 consecutive HIV-1 infected persons. Sixty-one subjects, in whom other brain-affecting factors were excluded, consented to the follow-up. They underwent 278 radiologic examinations: computed tomo...
Article
Psychosis is marked by heterogeneity, which complicates effective treatment. Subgroups of first-episode psychosis could be found by identifying neuropsychological correlates of psychiatric symptoms. Ninety-two outpatients with first-episode psychosis were evaluated with the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) and a comprehensive neuropsych...
Article
Cognitive deficits are common in survivors of cardiac arrest (CA). The aim of this study was to examine the effect of therapeutic hypothermia after CA on cognitive functioning and neurophysiological outcome. A cohort of 70 consecutive adult patients resuscitated from out-of-hospital ventricular fibrillation CA were randomly assigned to therapeutic...
Article
Limited data exist on how long-term survivors after pre-hospital cardiac arrest lead their lives. This study assessed functional status and perceived quality of life in patients surviving for 15 years after successful resuscitation from witnessed out-of-hospital cardiac arrest as a result of ventricular fibrillation. A 15-year follow-up study of 59...
Article
Mild resuscitative hypothermia has been shown to improve neurological outcome after cardiac arrest presenting with ventricular fibrillation (VF) due to cardiac causes. We describe the experience of inducing mild hypothermia in three patients with non-cardiac causes of arrest and long delays before a return of spontaneous circulation (ROSC). In one...
Article
Full-text available
Nine immunocompetent patients with acute herpes zoster encephalitis (HZE) were studied with the help of neurological, neuroradiological and neuropsychological investigations. All patients were treated with acyclovir. Neuropsychological performance was compared with that of a group of 16 healthy controls. Computed tomography of the head showed infar...
Article
Full-text available
To compare the cognitive defects after acute acyclovir treated herpes simplex encephalitis with those after other types of acute encephalitis. Seventy seven consecutive patients between 1985 and 1995 and 29 normal controls were studied. Of the 77 patients without concomitant neurological conditions, 17 had herpes simplex, one virus encephalitis (HS...
Article
Thirty-six HIV-1-infected predominantly well-functioning subjects were followed up for one year by repeated neuropsychological, clinical neurological, neuroradiological, and immunological examinations. Changes in cognitive performance related to the severity of HIV-1 infection as well as to neuroradiological or immunological changes were studied. A...
Article
Eighty-five subjects at various stages of human immunodeficiency virus (HIV-1) infection and 39 seronegative controls underwent neurological and neuropsychological evaluation to assess the relationship between cognitive test results and subjective complaints (cognitive, affective, motor, and other). The effect of psychiatric disorders on the associ...
Article
The associations between cognitive functioning, depression questionnaire results, and diagnosed psychiatric disorders were examined among 85 HIV-1 infected patients at different stages of systemic infection and 39 seronegative controls. An affective scale and a somatic scale of the Beck Depression Inventory (BDI) were used to measure depression. Ps...
Article
Full-text available
To evaluate the effect of zidovudine on human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1)-associated central nervous system infection in Centers for Disease Control and Prevention stage II or III disease. In an open-ended trial, patients received 500 mg of zidovudine twice a day for 12 months. Lumbar punctures, neurological, neuropsychological, and neuro...
Article
The cognitive effects of high-dose human leukocyte alpha-interferon (IFN-alpha) treatment were evaluated among 15 patients with the newly diagnosed spinal form of amyotrophic lateral sclerosis (ALS). To confirm the earlier findings showing reversible effects on cognitive performance and to exclude confounding effects, a randomized blinded placebo c...
Article
Ninety-nine sequential cerebrospinal fluid (CSF) samples from 28 human immunodeficiency virus-1 (HIV-1)-infected patients were analyzed during the follow-up of 9 months to 4 years. Intrathecal synthesis of HIV-antibodies and IgG (p < 0.01), and the levels of beta-2-microglobulin (beta 2m) in the CSF (p < 0.05) and serum (p < 0.01) increased with du...
Article
We examined cognitive performance in 72 HIV-1 infected patients and 34 controls. None of the patients had opportunistic infections or unusual neoplasms of the central nervous system (CNS). Factors other than HIV-1 known to cause cognitive decline were excluded from both groups. Cognitive functioning analysed with special emphasis on the severity of...
Article
Two different types of dementia and corresponding neuropathological findings of patients with human immunodeficiency virus (HIV) infection are presented. In one case, "subcortical" dementia with slow movements and mental processes as well as problems in active recall but without focal defects corresponded to diffuse leukoencephalopathy. In another...
Article
Brain MRI and/or CT were performed on 72 HIV-infected patients at various stages of the disease, and on 34 controls. The neuroradiological findings were related to duration of the infection, neurological symptoms, and cognitive abnormalities as well as to immunological findings in the CSF and blood. All types of brain atrophy were more severe and m...
Article
Elevated (greater than 2.2 mg/l) CSF beta-2-microglobulin (beta 2m) level was found in 9 of 16 neurologically symptomatic patients but in only 4 of 21 who were neurologically symptom-free (P less than 0.01). Serum beta 2m concentration was elevated (greater than 2.5 mg/l) in 12 of 16 neurologically symptomatic patients but in only 8 of 21 symptom-f...
Article
ABSTRACT— Elevated (< 2.2 mg/l) CSF β-2-microglobulin (β2m) level was found in 9 of 16 neurologically symptomatic patients but in only 4 of 21 who were neurologically symptom-free (P < 0.01). Serum β2m concentration was elevated (<2.5 mg/l) in 12 of 16 neurologically symptomatic patients but in only 8 of 21 symptom-free patients (P < 0.01). When th...
Chapter
Cerebral infection caused by the human immunodeficiency virus (HIV-1) itself, called HIV encephalopathy, is the most common neurological manifestation in the acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Cortical and central atrophy and white matter changes are common in AIDS patients (de la Paz and Enzmann 1988, Jarvik et al. 1988); yet data about th...
Article
Two young women developed encephalopathy, hearing loss and retinal arteriolar occlusions. Their behaviour became immature and cognitive functions were severely impaired. One of the patients underwent brain biopsy, which showed several microinfarcts in both white and grey matter and microangiopathic changes, with thickened arteriolar segments staini...
Article
We analyzed the intrathecal humoral immunologic response in 42 human immunodeficiency virus (HIV)-infected patients. Eighteen patients had clinical neurologic abnormalities, while the remaining 24 patients were neurologically symptom-free. Nine of the neurologically symptomatic patients at early infection had slight neurologic dysfunction; in nine...
Article
Rapid visual discrimination in patients with unilateral cerebral lesions was investigated using a search task. Both the exposure duration of search arrays and the difference in the texton content between the target pattern and the background patterns were varied. Patients could detect the targets with a large texton difference more rapidly than the...
Article
Neuropsychological examination was performed on 13 patients and 10 matched controls to assess the brain involvement of patients with human immunodeficiency virus (HIV) infection. HIV-infected patients showed a significant decline in visuomotor, visuoconstructive and practical abilities as well as in motor-free visuospatial performance and repeating...

Network

Cited By