Erer Türkan

Erer Türkan
Mersin University · Department of Nursery

About

14
Publications
34,705
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
44
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
42 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
ERER IŞIK Meryem Türkan currently works at the Department of Nursery, Mersin University. Erer Işık does research in Obstetrics, Geriatrics and Nursing Science. Their most recent publication is 'Opinions of a group of Turkish patients regarding patients’ rights'.

Publications

Publications (14)
Article
Full-text available
Amaç: Araştırma, iki ayrı bölgeye uygulanan subkutan enjeksiyonun ağrı ve ekimoz oluşumuna etkisinin belirlenmesi amacıyla yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiştir. Gereç ve Yöntem: Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra, İzmir’de bir eğitim ve araştırma hastanesinin palyatif bakım kliniğinde 15 Haziran 2013 - 30 Aralık 2013 tarihleri arasınd...
Book
Full-text available
Giriş ve Amaç: Dünyada sağlık profesyonelleri arasında internet ve sosyal ağlar giderek daha fazla oranda kullanılmaktadır. Bu durum hem hasta mahremiyetine yönelik etik kaygıları; hem de sağlık profesyonellerinin sosyal ağları kullanım amaçlarına ve yaşanabilecek etik problemlere yönelik araştırmaların sayısını arttırmıştır. Bu araştırmanın amacı,...
Chapter
Full-text available
Giriş ve Amaç: Dünyada sağlık profesyonelleri arasında internet ve sosyal ağlar giderek daha fazla oranda kullanılmaktadır. Bu durum hem hasta mahremiyetine yönelik etik kaygıları; hem de sağlık profesyonellerinin sosyal ağları kullanım amaçlarına ve yaşanabilecek etik problemlere yönelik araştırmaların sayısını arttırmıştır. Bu araştırmanın amacı,...
Article
Full-text available
The aim of this descriptive study is to determine a group of patients' awareness of patient rights, significance of patients’ rights for them and how they utilize these rights. The study was carried out with 100 of the patients who were admitted to the blood-taking unit of the outpatient services department of Mersin University Health Research and...
Article
Full-text available
Z Geleneksel kadın şifacı/halk ebesinin kullandığı yöntemler, halk tıbbı uygulamaları tecrübeye dayanan ve kuşaktan kuşağa aktarılarak oluşan tedavi yöntemleridir. Bu yöntemleri uygulayan kaynak kişilere ulaşılarak özgün iyileştirme pratiklerinin toplanması ve bu bilgilerin kayıt altına alınması tıp tarihi açısından önemlidir. Topluma sağlık hizmet...
Article
Full-text available
Objectives: The aim of this study was to identify the willingness of nurses working in surgical units to provide care to obese surgical patients and related factors. Methods: This descriptive study was conducted with 250 nurses from surgical units of the 3 hospitals. Data analysis was performed by using frequency, percentage, mean, standard deviati...
Article
Full-text available
This study was planned with the aim of determining the usage of the Internet and social media among the nurses at the Centre of Health Research and Practice at the University of Mersin, in addition to investigating its contribution to their professional development and evaluating the usage of social media in an ethical perspective. Nurses as an emp...
Article
Full-text available
Özet: Son yıllarda tüm dünyada İnternet teknolojilerinin gelişimi ile birlikte sosyal medya iletişim açısından son derece önemli bir araç halini almıştır. “Dijitallik”, “Hipermetinsellik”, “Etkileşimsellik” ve “Kullanıcı türevli içerik” gibi özellikleriyle geleneksel kitle iletişim araçlarından farklı olan yeni medyanın sağlık iletişimi açısından d...
Article
Full-text available
KAYSERİ İLİNDE BİR HALK ŞİFACISIGeleneksel ebelerin/şifacıların kullandıkları yöntemler halk hekimliği uygulamalarının bir uzantısı olması açısından sağ kalan kaynak kişilere ulaşılarak halk hekimliğine ilişkin özgün değerlerin toplanması ve ilgili bilgilerin kayıt altına alınması önemlidir. Aynı zamanda sağlık hizmeti verenlerin de toplumun gelene...
Article
Full-text available
Birth is almost always accepted as a happy event. It is an important event that relates to both the parents and the other family members, while also increasing respect for the parents within society. Through the ages, traditions and ceremonies have accompanied birth and the stages involving birth. In terms of folklore, our country has cultural vari...

Network

Cited By