Erenalp Büyüktopcu

Erenalp Büyüktopcu
Istanbul Technical University · Department of Architecture

Master of Science

About

11
Publications
1,730
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
0
Citations
Citations since 2017
9 Research Items
0 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Additional affiliations
October 2016 - December 2017
ITUNOVA Technology Transfer Office
Position
  • Architect / Project Coordinator
Description
  • Construction Project of the Architecture and Design Faculty of the Pamukkale University. The project has supported by ITU-ITUNOVA Technology Transfer Office as Scientific Research Project.
Education
September 2014 - July 2017
Istanbul Technical University
Field of study
  • Architectural Design
September 2009 - June 2014
Istanbul Technical University
Field of study
  • Architecture

Publications

Publications (11)
Article
Full-text available
Individual vendors and their market booths constitute a collective atmosphere in the marketplace by getting together with spatial arrangements, operational collaborations and event‐based dynamics. The base of study is how these dynamic interactions in a marketplace can find a place within the education process and representations of the architectur...
Thesis
Full-text available
Özet Hayali gelecek kurgularına yönelik tez çalışması, bütüncül biçimde ortaya serdiği zamansal devinimleri ve kuramsal kaynakları, mimari tasarımdaki konumunu ve potansiyelini sorgulayacak biçimde zamanlar arası söküme uğratır. Ağörgüsel ilişkileri ve temel yapılanması açıklanan hayali gelecek kurgularının örneklemler üzerinden sökümü; geçmiş pra...
Article
Full-text available
Bu yazının izleğini, bugünün Şişli-Beşiktaş’ı arasında bir tampon bölge ve hatta bağlayıcı olarak nitelendirilebilecek Ihlamur Nişantaşı Yolu Sokak ve yakın çevresini (Şişli sınırında Topağacı, Beşiktaş sınırında Ihlamur Kasrı) 1800’lerden bugüne kadar bizlere ulaşan harita(lama)lar ve uçak/uydu görüntüleri üzerinden değerlendirmenin ardından sokak...
Chapter
Full-text available
Kendini eleştirel konumlayan ve ‘Gelecek Vizyonları @ …’ temalı mimari tasarım stüdyosu metropollerin (New York, İstanbul, Moskova, Atina, İzmir) ‘sınır-boyları’na odaklanır; katmanlı bir okuma, deşifre ve hayale dayalı ‘imgelemler’ girişimi olarak ‘mimari-sinematografik’ kesitler/montajlar üzerinden tasarlamaktan vazgeçmez; ‘geleceğe fırlatmalar’...
Chapter
Full-text available
Abstract This paper aims to demonstrate the image of the speculative future imaginations through its multi-layered composition (time-wise accumulation of past-present-future, togetherness of the strange-familiar components) and their reciprocal interactions (pull back and push forward actions). This composition is converted into the disassembly dia...
Article
Full-text available
Özet Covid-19 salgını 2020 yılında tüm dünyayı etkilemiş ve insanların gündelik yaşam biçimlerinde belirgin değişikliklere neden olmuştur. Bulaşma riskinin azaltılması ve virüsün yayılma hızının düşürülmesi amacıyla merkezi otoriteler tarafından önlemler alınmış, kısıtlamalar uygulanmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlara evde kalma çağrıla...
Book
Abstract A studio book has an important impact on architectural design, theory, and educational discourse. Trans•Studio, too, is a studio book having such content. It aims to share the visions and works of the studio, which was held at the Istanbul Technical University, Department of Architecture, Architectural Design Studio 7 in three consecutive...
Article
Full-text available
Özet Türkiye’de pandemiyle birlikte genellikle haftasonu veya yaz dönemlerinde kısa süreli kullanılan ikincil konutlara olan talebin artmış olduğu görülmektedir. Covid-19 pandemisi sırasında yaza ikincil evlerinde giren kişilerin bu evlerde kalmayı tercih ettiği, bazılarının geri dönmeyip tüm pandemi sürecini orada geçirmeyi tercih ettikleri anlaş...
Article
Full-text available
Bu yazıda salt açıklayıcı/eleştirel bir yapı okuması ve analizi yapmanın ötesinde, yüklenici Türkiye Emlak Kredi Bankası'nın yapının inşa edildiği dönemde Türkiye'de toplu konut üretimindeki pozisyonuna, "toplu konut ve çarşı sitesi" projesi için Çankırı'nın seçilmesinin ardındaki dinamiklere ve projenin kentin gelişim ve genişlemesinde üstlendiği...
Conference Paper
Full-text available
Due to the pressure of the neo-capitalist system, the creative destruction approach has been commonly applied rather than the methods which would regard to the memory of the place. Instead of the spatial and even demographical gentrifications especially have been encountered at the post-industrial territories. Hybridized space creation strategies c...
Technical Report
Full-text available
Proje, hafif raylı hat ile birlikte, kentsel-kamusal alanı geliştirip 42. Cadde’yi, her iki nehir kıyısını da içine alarak yaşam dolu bir bulvar haline dönüştürür.

Network