Enikő Pál

Enikő Pál
Sapientia Hungarian University of Transylvania · Department of Human Sciences

PhD

About

16
Publications
3,336
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations

Publications

Publications (16)
Article
Full-text available
Both in the theoretical framework of applied linguistics and empirical studies, second language acquisition is either examined within the universalist postulation of an innate language acquisition device or it is discussed in a pluralist manner featuring the great variety of language-specific influences. The present paper focuses on the latter issu...
Article
Full-text available
Prezentarea de față își propune să observe eforturile făcute în lingvistică spre a afla dacă baza de articulație este un concept viabil, util și dacă—mai presus de orice—reflectă realitatea. Întrucît, după știința noastră, cea mai bună dezvoltare a conceptului se petrece în spațiul științific românesc, prin A. Philippide și G. Ivănescu, vom încerca...
Article
Full-text available
The aim of the present discussion is to observe the various endeavours undertaken in linguistics to discern whether the basis of articulation is a viable and useful concept and—above all—whether or not it reflects reality. Since as far as we know the most fruitful development of this very notion is accomplished within Romanian scientific milieu, by...
Article
The translation of linguistic and culture-bound proper names has always been one of the most challenging aspects of rendering literary works. Thus, the present paper aims, at the one hand, at listing and interpreting the appellatives of animal characters in a peculiar Romanian version of the pseudo-Homeric Batrachomyomachia (The Battle of Frogs and...
Article
Full-text available
The present paper aims to contribute to researches on old Romanian translations, examined from the perspective of translation studies. In this respect, the pursued objective is to set up a typology of inserts and omissions found in the Romanian translation of the catechism printed in 1648, taking into account the main causes which generated them. T...
Article
Full-text available
Studiul de față este menit a contribui la cercetările asupra vechilor traduceri românești, privite din perspectivă traductologică. În acest sens, finalitatea urmărită o constituie aceea de a configura o tipologie a inserturilor și a omisiunilor observabile în traducerea românească a catehismului din 1648, plecîndu-se de la cauzele care le-au genera...
Article
Full-text available
Translation has always been important for religion as a way of preaching God's word. The first Romanian translations of religious texts, including the first (although incomplete) translation of the Bible, date from the sixteenth century. In this early period of Romanian writing, Romanian translators encountered several problems in conveying the mea...
Article
Full-text available
Studiul de față se înscrie pe direcția actualizării în lingvistica românească a teoriilor privitoare la interferențele lingvistice (româno-maghiare) manifestate în unele comunități bilingve și a cercetării particularităților lexicale pătrunse în limba română scrisă prin influența graiurilor maghiare vorbite în diferite zone ale țării sau chiar prin...
Article
Full-text available
The present study joins the series of works aiming to bring up to date, within Romanian linguistics, the theories concerning (Romanian-Hungarian) linguistic interferences manifested in bilingual communities and the research of lexical properties which have entered the Romanian written language either by the influence of the Hungarian dialects, spok...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
The overall aim of the project is to develop adult learners’ relevant 21st century skills (communication, language competence, intercultural competence, collaboration, innovation, initiative, ICT skills, etc.) and foster learners’ knowledge of the rich European cultural heritage and its values by applying innovative learning approaches and materials consequently improving people’s education level and bringing them closer to cultural heritage, history and the common values of Europe, enhancing their overall development and employability.
Project
Pornind de la ideea că actul traducerii însuși poate fi văzut ca un proces de autohtonizare a unui mesaj ,,străin” (formulat de și pentru străini, în raport cu autohtonii cărora li se adresează tălmăcirea), studiul de față propune să pătrundă în laboratorul traducătorului primei traduceri românești a Batrachomyomachiei pseudo-homerice, urmărind să treacă în revistă acele procedee prin care textele-sursă străine (cel maghiar imediat și cel grecesc vehiculat mediat), izvodite pe fondul unor mentalități străine și în contexte socio-culturale străine diferite, sunt transpuse, adaptându-le, în contextul autohton al publicului-țintă român de la începutul veacului al XIX-lea.