Engin Yücel

Engin Yücel
Dokuz Eylul University | DEÜ

Associate Professor Dr.

About

13
Publications
1,325
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
41
Citations

Publications

Publications (13)
Article
Full-text available
İnternet teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda “oyunlaştırma” pek çok alanda olduğu gibi pazarlama alanında da uygulayıcılar ve araştırmacılar tarafından yoğun ilgi gören bir kavram haline gelmiştir. Bireyleri yapılacak olan eyleme motive etmek amacıyla kullanılan yöntemler bütünü olarak ifade edilen oyunlaştırma, markaların tüketici...
Article
Full-text available
Son yıllarda küreselleşme ve rekabetin hızla artmasıyla birlikte işletmeler ve tüketiciler arasında uzun vadeli ilişkilerin yaratılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, elektronik ticaretin hızlı büyümesi ve internet tabanlı hizmetlerin yaygınlaşması yeni bir kavram olan e-MİY’i doğurmuştur. Bu doğrultuda, müşteri ilişkileri yönetimi...
Article
Full-text available
Ekonomik, teknolojik ve sosyal değişimin ana itici güçlerinden biri olarak görülen akademik girişimcilik, ulusal ve bölgesel kalkınma düzeyinde ortaya konan kamusal hedeflere ulaşmanın önemli bir unsuru olarak görülmektedir. Üniversiteler ile sanayi arasındaki etkileşimin artması, akademik bilginin ticarileştirilebilmesine bir başka ifadeyle akadem...
Article
Full-text available
Web tabanlı uygulamaların yaygınlaşması ile birlikte bireyler, olumlu ve olumsuz deneyimlerini ve görüşlerini diğer tüketiciler ile paylaşmaktadır. Diğer taraftan, müşterilerin sorularına yanıt vermek, sorunlarını çözmek, beklentilerini ve memnuniyetlerini artırmak amacıyla işletmeler çevrimiçi müşteri hizmetleri uygulamalarına yönelmektedir. Çevri...
Article
Full-text available
Social media platforms are seen as the most important communication tools of the digital age. The use of social media comes to the forefront as a new norm in terms of increasing the institutional reputation and globalization of universities. Thanks to social media, universities have the opportunity to communicate with current and new students, as w...
Article
Full-text available
Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, işletmelerin yenilik performansının arttırılabilmesi için Üniversite-Sanayi İşbirliklerinin başarısında etkili olan temel faktörlerin belirlenmesi ve etkilerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Üniversite-Sanayi İşbirliği’nin işletmelerin yenilik performansına etkilerini derinlemesine inceleyebilmek amacıyla araştırma...
Article
Full-text available
Sağlık sorunlarında artış, gıda ürünlerinin içeriğine olan güvenin azalması, tüketicilerin sağlıklı yaşama, bakımlı görünme gibi isteklerinin artışı, fonksiyonel ürünlere karşı ilgiyi artırmaktadır. Bu ürünlerin pazar payı gün geçtikçe artarak pazarlama açısından da incelenmesi gereken bir alan haline gelmektedir. Yeni bir ürün grubu olan fonksiyon...
Article
Full-text available
z Girişimciliğin artan önemi ile birlikte girişimcilik ekosisteminin her geçen gün genişlemesi, girişimciliğin belirleyicilerine olan ilgiyi de arttırmıştır. Çalışmada, girişimciliğin önemli belirleyicilerinden olan yenilikçilik ve girişimcilik mera-kı arasındaki ilişkide girişimcilik öz-yeterliliğinin aracılık etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır....
Article
Full-text available
Günlük yaşantısında sayısız satın alım yapan tüketiciler, karar verirken pek çok kriteri bazen farkına bile varmadan dikkate almaktadır. Tüketici tarafından her satın alma davranışı bir risk alma faaliyeti olarak algılanabilmektedir. Ayrıca her tüketicinin risk algısı düzeyi ürün kategorilerine ve bireylerin içinde bulundukları yaşam dönemlerine gö...
Article
Full-text available
Günümüzde iş dünyasında ve perakende sektöründe görülen hızlı değişim ve gelişmelerin sonucu olarak işletmeler arası rekabetin artması ürünlerin pazarlanmasını zorlaştıran bir ortam yaratmış, buna bağlı olarak da satış giderek önem kazanan bir pazarlama faaliyeti haline gelmiştir. Bu kapsamda çalışmada, satış süreci dâhilinde satış eğitimi ve kişis...

Network

Cited By