Engin Arik

Engin Arik
AGU · Psychology

PhD

About

112
Publications
86,133
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
432
Citations
Introduction
My interests lie in the fields of linguistics, psychology, and cognitive sciences. I use experimental, corpus, and computational methods. I am currently interested in 1) basic semantic categories from typological and multimodal perspectives (space, time, color, gender, etc.) 2) basic linguistics and applied psycholinguistics research (sign language documentation, first/second/foreign language usage, etc.), and 3) bibliometrics of social sciences and humanities.
Additional affiliations
August 2013 - September 2014
Purdue University
Position
  • Researcher
Education
August 2005 - May 2009
Purdue University
Field of study
  • Linguistics
August 2002 - June 2003
University of Amsterdam
Field of study
  • General Linguistics
September 1996 - June 2001
Koc University
Field of study
  • Psychology

Publications

Publications (112)
Article
As the primary means of political organisation, political parties remain vital to contemporary democracies, making it important to investigate their understanding of democracy. This study explores the themes with which five largest political parties in Turkey associate democracy. We studied tweets posted by official accounts of these parties' headq...
Article
Full-text available
As the primary means of political organisation, political parties remain vital to contemporary democracies, making it important to investigate their understanding of democracy. This study explores the themes with which five largest political parties in Turkey associate democracy. We studied tweets posted by official accounts of these parties’ headq...
Article
Full-text available
This study investigated the bibliometric characteristics of an interdisciplinary field, Cognitive Science, which consists of contributions from diverse fields such as psychology, computer science, philosophy, linguistics, and anthropology, among others. The results showed that there were 4,711 publications in Web of Science between 1900 and 2017, w...
Article
Full-text available
We investigated how ideologically polarized civil society organizations (CSOs) in Turkey use Twitter. We analyzed tweets from 20 CSOs in Turkey for a period of 7 months by using the Information-Community-Action framework. For all types of CSOs, the number of information tweets was higher than the number of action tweets, which, in turn, was higher...
Article
Full-text available
We analyzed publications in English as a Foreign Language (EFL), English as a Second Language (ESL), Teaching English as a Foreign Language (TEFL), Teaching English as a Second Language (TESL), and Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL) between 1900 and 2016 as indexed by Web of Science. We found that there were 1,839, 2,143, 44...
Article
Full-text available
Yaratıcı ve yaratıcılık soyut kavramlar olduğu için tanımlanması güçtür ve bilimsel çalışmalarla günlük dilde çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkçede yaratıcı ve yaratıcılık kavramlarının günlük dilde ne anlamlara geldiği sosyal medyadan elde edilen veriler analiz edilerek araştırılmıştır. Çalışmada, Büyük Veri yöntemleri ve derl...
Article
Full-text available
The present study offers an experimental linguistic perspective to investigate word order in sign languages, focusing particularly on word order in Turkish Sign Language (Türk İşaret Dili-TİD), one of the oldest, yet relatively understudied, sign languages. Two experiments were conducted to investigate TİD signers' acceptability judgments of variou...
Article
Full-text available
Research on the coverage of CSOs on social media and the use of social media by CSOs has been gaining momentum. To contribute to this line of research, this study investigates the coverage of civil society organizations (CSO) on Twitter in Turkey by focusing on the most frequently mentioned organizations. It examines the characteristics of these CS...
Article
This study investigates the extent to which newspapers are polarized in representing civil society organizations in Turkey. In examining the news in 15 printed newspapers and 2 online newspapers in 2017, we found that (1) 1499 associations and 499 foundations were mentioned but not equally distributed across the newspapers, (2) Turkish newspapers’...
Article
Full-text available
Psikoloji ve psikolog sözcükleri hangi anlamlara gelmektedir? Bu sözcüklerin günlük dilde kullanımını ve anlam(lar)ını ortaya çıkartmayı hedefleyen bu çalışma, sosyal medya verisini İlk Örnek Teorisi ve Derlem Anlam Bilim yaklaşımlarıyla çözümlemektedir. Eylül 2017-Ocak 2019 arasında Twitter'dan elde edilen veri psi-koloji için birbirinden farklı 2...
Data
Bu raporda 2015-2018 yılları arası Resmi Gazete’de üniversitelerin psikoloji bölümleri için çıkan öğretim üyesi ilanları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Excel dosyası için: http://bit.ly/2MoharU
Article
Full-text available
According to Kachru's (1992) concentric circles framework, the use of English across countries can be grouped into three circles: an inner circle in which English is the native language, e.g., the UK; an outer circle in which English serves certain functions due to colonization, e.g., India; and an expanding circle in which English is taught as a f...
Article
Full-text available
Farklı disiplinlerde aşk üzerine çalışmalar yapılmakla birlikte aşk soyut bir kavram olduğu için tanımlanması oldukça güçtür. Disiplinlerarası aşk çalışmalarına katkıda bulunmayı amaçlayan bu çalışma, aşkın Türkçe’de ne anlama geldiğini ve dilde kullanımını bilgisayarlı dilbilim ve derlem yöntemleriyle analiz ederek aşk kavramının ilkörneğini ortay...
Article
Full-text available
Using a framing analysis and a corpus approach, this study investigated the representation of Turkey in the international media by focusing on the BBC News between December 2016 and June 2018. The results showed that Turkey was ranked 17th among countries in the BBC News and was often associated with Syria, the USA, Germany, Russia, and the Netherl...
Article
Full-text available
Using a framing analysis and a corpus approach, this study investigated the representation of Turkey in the international media by focusing on the BBC News between December 2016 and June 2018. The results showed that Turkey was ranked 17th among countries in the BBC News and was often associated with Syria, the USA, Germany, Russia, and the Netherl...
Article
Full-text available
Bu çalışma Türkiye adresli siyaset bilimi yayınları üzerine hazırlanmış ilk bibliyometrik çalışmadır. Çalışmada Web of Science’ın Social Science Citation Index ve Arts & Humanities Citation Index veritabanlarında 1900-2016 yılları arası yayınlar ile Journal Citation Reports 2015 tarihli raporuna odaklanılarak Türkiye adresli siyaset bilimi yayınlar...
Article
Full-text available
This study investigates the scientific outputs made by scholars residing in Muslim countries in the field of Women’s Studies as represented in the Web of Knowledge between 1900 and 2016. Focusing on countries whose population was at least 50% Muslim, we found 741 publications in this field. However, scholars in 16 out of 49 (32.65%) Muslim countrie...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının medyada ne kadar görünür olduğu ve hangi medya kuruluşlarında ne kadar haber yapıldığı incelenmiştir. Araştırmada 1 Aralık 2016-1 Haziran 2017 tarihleri arasındaki ulusal gazeteler, çevrimiçi medya kuruluşları ve yabancı medyanın Türkçe yayınları olmak üzere toplam 19 medya kuruluşunun haber po...
Article
Full-text available
English-medium instruction in non-English speaking countries has gained prominence around the world in the last decades due to the internationalization of higher education but the way English is used in higher education varies. To investigate this further, we focused particularly on the use of English in psychology departments across Turkish univer...
Article
Full-text available
In this study, we conducted a bibliometric analysis of Thomson Reuters’ Web of Knowledge (WoK): Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), and Journal Citation Reports (JCR) focusing on political science publications about Turkey from 1900 to 2016. We found a total of 1280 publications: articles (65.20%) and bo...
Research
Full-text available
Hemen hepimiz hayatımızda en az bir kez aşık olmuşuzdur, aşkla yoğrulmuşuzdur. Duygu yoğunluğundan dolayı aklımız başımızdan gitmiştir. Aşık olduğumuz kişi (veya şey) karşımıza çıktığında veya aklımıza geldiğinde her şeyi unutuvermişizdir. Aşık olduğunda her insan aynı şeyi hisseder mi? Aşık olduğumuzda beynimizde neler olup bitiyor da bizi bu kada...
Article
Full-text available
There are several indicators that distinguish an academic discipline, including journals, conferences, and graduate programs. One of them is the presence of academic publications in well-regarded citation indices such as Web of Science (WoS). This study explored the bibliometric characteristics of publications on “second language writing” (SLW) cov...
Book
Full-text available
This is first book about Turkish Sign Language grammar*. As one of the outputs of extensive fieldwork and a corpus study, this book convincingly shows that Turkish Sign Language, Türk İşaret Dili (TİD), is a national sign language used by the Deaf community across Turkey. This book also shows that TİD is not a signed version of Turkish. TİD is not...
Article
Full-text available
In this study, publications in sociology with an address in Turkey in Social Sciences Citation Index and Arts & Humanities Citation Index between 1900-2016 were examined. There were 491 publications and 98% was in English. 78.82% of them were articles, 16.50% were book reviews. There was an increase in the number publications in the recent years. S...
Article
Full-text available
This study offers an experimental perspective to investigate the word order and animacy effects of intransitives in Turkish, an agglutinative language with a canonical, flexible Subject-Object-Verb order. Four experiments were conducted to investigate a total of 528 Turkish speakers’ acceptability judgments using rating scales (Experiments 1 and 3;...
Chapter
Full-text available
Konuşma dilleri işitsel-sözel işleme yaparken işaret dilleri görsel-jestsel işleme yapmaktadır. Bu nedenle ko-nuşma dilleri sesletimde sesli, sessiz sesler ve ton kullanabilirken işaret dilleri el şekilleri, el yer ve hareketleri, baş durum ve hareketleri, kaş hareketleri ve bakış gibi yüzdeki hareketleri kullanmaktadır. Dolayısıyla, işaret dilleri...
Research
Full-text available
Arik, E. (2010). [Review of Spatial language and dialogue. Edited by K. R. Coventry, T. Tenbrink, and J. A. Bateman]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2011). [Review of the book Psycholinguistics 101 by H. Wind Cowles]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2007). [Review of Space in languages: Linguistic systems and cognitive categories. Edited by M. Hickmann and S. Robert]. International Cognitive Linguistics Association Website.
Research
Full-text available
Arik, E. (2011). [Review of the book Fundamentals of psycholinguistics By Eva M. Fernández and Helen Smith Cairns]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2013). [Review of the book Events of putting and taking: A crosslinguistic perspective. Edited by A. Kopecka and B. Narasimhan]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2012). [Review of the book Elements of meaning in gesture Ed. by Genevieve Calbris]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2011). [Review of the book Cambridge Encyclopedia of Language Sciences Ed. by Patrick Colm Hogan]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2013). [Review of the book Audiovisual speech processing Edited by A. Kopecka and B. Narasimhan]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2011). [Review of Annual review of cognitive linguistics, Volume 7. Edited by R. de Mendoza Ibáñez and F. José]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2011). [Review of the book Adpositions By Claude Hagège]. eLanguage by the Linguistic Society of America.
Research
Full-text available
Arik, E. (2010). [Review of the book Talking about motion: A crosslinguistic investigation of lexicalization patterns. By L. Filipović]. Studies in Language, 34(3), 671-679.
Research
Full-text available
Arik, E. (2011). [Review of the book The expression of possession. Edited by W. McGregor]. Canadian Journal of Linguistics, 56(3), 423-426.
Research
Full-text available
There are two types of natural human languages: spoken and signed. Following the seminal works by Tervoort (1953) and Stokoe (1960), linguistic explorations over the past five decades or so have shown that sign languages possess several unique properties due to their visual-gestural basis. Signs are composed of minimal units such as manuals (shapes...
Research
Full-text available
Arik, E. (2012). [Review of the book Event representation in language and cognition. Edited by J. Bohnemeyer and E. Pederson]. Canadian Journal of Linguistics, 57(3), 461-464.
Research
Full-text available
Arik, E. & Nadolske, M. (2006/unpublished manuscript). Conceptualization of space in Turkish Sign Language (TID). In Language in Action (8th Conference on Conceptual Structure, Discourse, and Language). Stanford, CA: CSLI Publications. Book chapter
Chapter
Full-text available
Yaratıcı ve yaratıcılık: Anlam, gönderim ve kavramsallaştırma Engin ARIK 1 ve Pınar ÖZTOP 2 Özet Bu çalışmamızda soyut bir kavram olan yaratıcılığın anlam-gönderimi ve kavramsallaştırılmasını inceledik. Bilimsel çalışmalarda, yaratıcılık, problem çözme becerisi ve farklı düşüncelere sahip olma olarak belirtilmiş, daha çok ürün, işlem, motivasyon ve...
Book
Full-text available
Dil bir kâğıda benzetilebilir: Düşünce kâğıdın ön yüzü, ses ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi, ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde de durum aynıdır: Ne ses düşünceden ayrılabilir ne de düşünce sesten. Peki, ses olmadığında ne olur? Düşünce nasıl gelişir? Bu iki soru, dilbilimcileri işitme engelliliği, sağırlık, dil ve...
Article
Full-text available
The path and manner of objects in motion events have been studied in many languages. Previous research has focused on whether both path and manner are expressed in the main verb and whether manner can be omitted due to saliency, narrative style, or available linguistic constructions of a particular language. However, it is unknown to what extent la...
Article
Full-text available
Prosodic words in Turkish are generated according to the palatal and labial Vowel Harmony (VH) rules: being left-to-right iterative, (1) any suffix vowel agrees with the preceding vowel with the [back] feature and (2) a high vowel agrees with the preceding vowel with the [round] feature. However, bare forms, compounds, affixes of foreign origin, so...
Book
Full-text available
(the first grammar book on Turkish Sign Language, approved officially) Oldukça geniş kapsamlı bir derlem çalışmasının sonunda ortaya çıkan bu kitabın verilerini toplamak için alanda sürdürülen çalışmalar, Türk İşaret Dili (TİD)’nin, Sağır toplumu tarafından Türkiye’nin her bölgesinde ve yaşamın her alanında (tiyatro, spor, hukuk vd.) kullanılan ulu...
Article
Full-text available
The present study investigated the bibliometric characteristics of linguistics as represented in Web of Science (WoS), focusing on the number of linguistics publications between 1900 and 2013 in the Social Science Citation Index (SSCI) and between 1975 and 2013 in the Arts and Humanities Citation Index (A&HCI). Results showed that between 1975 and...
Article
Full-text available
This study investigated the bibliometric characteristics of publications on World Englishes (WE) covered in the Social Sciences Citation Index and the Arts & Humanities Citation Index of the Web of Science (WoS) between 1975 and 2013. We found that there were 153 publications including 86 articles and 52 book reviews. WE was mentioned for the first...
Article
Full-text available
Kachru's (1992) Eccentric Circles framework has been very influential in understanding and explaining trends in the unprecedented spread of English around the world. However, so far the research within the World Englishes paradigm has focused mostly on Inner and Outer Circle countries and their English varieties (Seidlhofer, 2009), rather than Expa...
Article
Full-text available
Recently, many studies have examined the phonological parameters in sign languages from various research perspectives, paying close attention in particular to manual parameters such as handshape, place of articulation, movement, and orientation of the hands. However, these studies have been conducted on only a few sign languages such as American an...
Article
Full-text available
This study investigates bibliometric characteristics of publications on sign languages indexed in the Science Citation Index Expanded and Social Science Citation Index between 1900 and 2013, and arts and humanities citation index between 1975 and 2013 in web of science (WoS). There were 2460 scientific publications on sign languages from a variety...
Article
Full-text available
Diane Brentari, ed. 2010. Sign languages. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. xxi + 691. US $160.00 (hardcover). - Volume 58 Issue 3 - Engin Arik
Article
Full-text available
This study investigated the use of classifiers in Turkish Sign Language (TID) while describing static and motion events. As expected, the results showed that TID uses classifiers to mark objects' intrinsic features as well as their location and motion polymorphemically. The results indicated that a particular TID classifier can be used to mark a se...
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
What contributions do researchers in the social sciences and humanities in Turkey make to science internationally? In an attempt to answer this question, this study conducts a bibliometric analysis of the Turkish Journal of Psychology (Turk Psikoloji Dergisi [TPD]) as indexed in the Social Science Citation Index Multidisciplinary Psychology since 1...
Article
Full-text available
There are two types of natural human languages: spoken and signed. Following the seminal works by Tervoort (1953) and Stokoe (1960), linguistic explorations over the past five decades or so have shown that sign languages possess several unique properties due to their visual-gestural basis. Signs are composed of minimal units such as manuals (shapes...
Article
Full-text available
In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content: Since, perhaps, the publication of Pederson et al. (1998) and Levinson (2003), there has been growing interest in studying the language of spatial representations. The present book, the eleventh in the series Language, culture and cognition, is another invaluable addition to this fiel...
Article
Full-text available
Signers use their body and the space in front of them iconically. Does iconicity lead to the same mapping strategies in construing space during interaction across sign languages? The present study addressed this question by conducting an experimental study on basic static and motion event descriptions during interaction (describer input and address...
Article
Full-text available
Jürgen Bohnemeyer and Eric Pederson, eds. 2011. Event representation in language and cognition. In the series Language, culture and cognition 11. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. xiii + 282. US $95.00 (hardcover). - Volume 57 Issue 3 - Engin Arik
Article
Full-text available
Much evidence points to the conclusion that temporal concepts are drawn primarily from the conceptualization of space. Sign languages provide a particularly suitable area for observing such a relationship since they employ a three-dimensional signing space as a major building block for articulation. This paper addresses spatial and temporal languag...
Article
Full-text available
William B. McGregor, ed. 2009. The expression of possession. Berlin/New York: Mouton de Gruyter. Pp. 435. US$137.00 (hardcover). - Volume 56 Issue 3 - Engin Arik
Article
Full-text available
Research has shown that spoken languages differ from each other in their representation of space. Using hands, body, and physical space in front of signers to represent space, do sign languages differ from each other? To what extent are they similar to spoken languages in their expressions of spatial relations? The present study targeted these ques...
Article
Full-text available
Describing Motion Events in Sign Languages Research has shown that sign languages represent space by using the body and the signing space in front of the signers. To date, it is largely unknown to what extent sign languages differ from one another in their linguistic use of space. The present study addressed this question by conducting an experimen...
Article
Full-text available
New investigations continue to provide insights into the linguistic realization of possession. Stassen (2009) is one of the new typologically motivated studies of predicative possession. The current book is yet another which offers a variety of analyses to contribute to our knowledge of possession from typologically diverse language families. This...

Network

Cited By