Enes Kurt

Enes Kurt
Istinye Universitesi

Master of Business Administration
PhD Student in Yildiz Technical University

About

20
Publications
2,352
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations
Citations since 2017
20 Research Items
17 Citations
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
20172018201920202021202220230246810
Introduction
I'm research assistant at Istinye University, Turkey. My works lies at the crossing of M&O studies and historical research, with historical methodology.

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
This study examines the transformation of the Turkish defence industry between the years 1834 and 1950, defining periods to reveal the structure and conditions of the industry over that time. We identify the first period, which took place from 1834 to 1923, as one of “Modernization efforts and import dependency”; in this period, modernization effor...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) Osmanlı Devleti’nde ve Britanya’da kurulan ve günümüzde de faaliyetlerine devam eden işletmeleri baz alarak dönem üzerinde sektörel bir analiz yapmaktır. Çalışmanın önemi, daha önce sözü edilen dönemde Osmanlı Devleti ve Britanya’da kurulan işletmelerin kıyas dâhilinde incelenmemiş olmasında...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, işletme yazınına farklı bir bakış açısı sunan örgütlerde davranışa anlam vermeye (sensemaking) dair bir literatür çalışması yaparak bu yaklaşım içerisindeki çeşitli olguları açıklamaktır. Çalışmada anlam verme teorisi, konunun ilgili araştırmacılar çerçevesinde geçmişi, kapsamı ve bileşenleri, yaklaşımın literatüründeki kısıtla...
Conference Paper
Full-text available
The aim of the research is to find out whether there is a relationship existing between the transformational leadership style behaviours perceived by white-collar employees currently working in Turkish Standards Institution on behalf of their managers and their own positive psychological capital, and if there is; whether the experience of employees...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmanın amacı tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi üzerine sosyal bilimler çatısı altında gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların genel görünümünü ortaya çıkarmaktır. Araştırma nicel yönteme sahip bir içerik analizidir. İçerik analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanı...
Conference Paper
Full-text available
Bilgi saklama (Knowledge hiding) yönetim ve organizasyon yazınına 2012 yılında girmiş bir kavramdır. Yeni bir kavram olması, kavramsal açıdan eksik yönlerinin bulunması ve ilişkili konuların ortaya çıkarılması açısından bilgi saklama kavramının daha fazla incelenmesi gerekmektedir (Connelly vd., 2019). Bilgi saklama bir kişinin başka bir kişi taraf...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, 2006-2020 yılları arasında işletme tarihi (İT) ve yönetim ve örgüt çalışmalarında tarih (YÖÇ-T) alanlarının kavramsal yapısını ortak kelime analizi (OKA) ve sosyal ağ analizi (SAA) kullanarak, “İşletme Tarihi (BH)”, “Business History Review (BHR)” ve “Journal of Management History (JHM)” dergilerinde yayınlanan 1263 makalede ye...
Article
Full-text available
In this research, a co-word analysis was made within the scope of "Business Education" field. The data used within the scope of the research was extracted from the Web of Science (WoS) database and made over 1465 keywords in total. Wosviewer, PAJEK and UCINET software were used for the analysis. As a result of the analysis, it was seen that the mai...
Article
Full-text available
The impact of the malaria outbreak between 1923 and 1950 has similar aspects to that of Covid-19, which emerged in China in December 2019 and gave the world a bad experience. The aim of this research is to examine the historical impact of the malaria epidemic in Turkish business life between 1923 and 1950 and evaluate what Necip Akar, a growing ent...
Article
Full-text available
This study examines the 1924 Prague International Management Congress (PUYK) and 1935 London International Scientific Management Congress (LUYK), two of the international management congresses organized by different organizations between the two World Wars and guiding the advancement of management science, in the context of the Great Depression. It...
Conference Paper
Full-text available
İlk kez 1927 yılında Harvard Üniversitesi İşletme Okulu’nda kendine özgü bir çalışma alanı olarak ortaya çıkan işletme ve yönetim tarihi uzun bir geçmişe sahiptir. 1960’lı yıllarda farklı bakış açılarına dayalı olarak hızla gelişen bu bilim alanı kurumsal tarih incelemelerinden girişimcilik örneklerine, yönetim ve örgüt kuramlarının evriminden örgü...
Book
Full-text available
Türk Savunma Sanayii Tarihi isimli bu eser, savunma sanayimiz ile ilgili bir hafıza inşası oluşturma amacını güderken Türk girişimcilerinin gayret ettikleri takdirde ulaşacakları başarıların tarihî anlamda bazı örneklerini de sunmaktadır. Çalışmada, özel girişimlerin de ortaya çıkmaya başladığı bir ortamda, girişimcilere ve onların hayatlarına da d...
Article
Full-text available
In this study, journalist, thinker and, politician Doğan Avcıoğlu's views has been reviewed reference to the concept of historic turn which is widely discussed in management and organization literature. Author offers a politicial, social and economic panoroma between Seljukian period and 1970s Turkey Republic. However the purpose of this article is...
Article
Araştırmada toksik liderlik tarzı ile üretkenlik karşıtı iş davranışları (ÜKİD) ilişkisinde kariyerizmin aracı (mediatör) etkisi incelenmiştir. Araştırma evreni olarak bankacılık sektörü seçilmiştir. Araştırma evreninden elde edilen katılımcılardan veriler yüz yüze ve e-posta yoluyla anket vasıtasıyla toplanmıştır. Araştırma, evreni temsil gücü ola...
Conference Paper
Full-text available
Tarihi, belgelerden edinilen bilgi olarak tanımlayan Veyne’e göre, tarihçinin asıl keşfetmek istediği meçhul kalmış olaylar ya da olayların bilinmeyen yönleridir.41 Çalışmada işletme tarihi disiplinin en eski ve nitelikli dergilerinden olan Business History (bundan sonra BH olarak kısaltılacaktır) dergisi birçok farklı açıdan incelemeye tabi tutulm...
Conference Paper
Full-text available
27 Mart 2020 tarihinde gerçekleştirmeyi planladığımız ancak COVID-19 pandemisi sebebiyle 24 Eylül 2020 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirebildiğimiz 3. İşletme Tarihi Konferansı’nı geride bırakmış bulunuyoruz. Dünyada her geçen gün büyüyen İşletme Tarihi alanı ülkemizde de araştırmacılar tarafından ilgi görmektedir. Konferans serimizin ilkini...
Chapter
Full-text available
Kitabın görünümü çok hacimli olmasına karşın önsöz kısmında yer alan boksör Mike Tyson’un “Herkesin bir planı vardır; ta ki ağzına yumruğu yiyene kadar.” sözü gibi ilgi çekici bir cümle ile başlamaktadır. Kitabın ilk kısmında; ordular, şirketler, siyasi partiler gibi kurum ve kuruluşların neden stratejiye ilgi ve ihtiyaç duydukları anlatılmıştır. S...
Conference Paper
Full-text available
Özet Çalışmanın amacı, Dirlik ve Leblebici’nin (2016) ortaya koymuş olduğu işletme tarihinde mikro ve makro yaklaşımdan hareketle Türk iş dünyası içindeki aktörlerin politik bağlamda belirlenen süreç içerisinde analizini yapmaktır. Çalışmanın kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal ve ekonomik hayatında bir dönüm noktası olan 12 Eylül 1980...
Thesis
Çalışma, Türk Savunma Sanayii’nin 1836-2018 yılları arasında işletme tarihi disiplini çerçevesinde mikro yaklaşım düzeyinde incelenmesini ele almaktadır. Çalışmada nitel yöntem kullanılmış olup, ikincil verilerden faydalanılmıştır. Beş bölümden oluşan çalışmanın giriş bölümünde işletme tarihi hakkında bilgiler verilmiş olup mikro ve makro yaklaşım...

Network

Cited By