Emrah Ayhan

Emrah Ayhan
Anadolu University · Political Science and Public Administration

Phd

About

32
Publications
56,363
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
80
Citations
Introduction
PhD Degree in Political Science and Public Administration. I am mainly interested in governance, civil society, administrative sciences and the European Union.

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
This study evaluates the ongoing process of neoliberal transformation within Turkish economy during the last three decades. Instead of arguing the positive and negative effects of neo-liberal globalization, how Turkey can get maximum profit from this transformation process is researched. Descriptive research method is applied in the study. In this...
Article
Full-text available
The academic research and practices on democracy present western countries as almost perfect democracies in theory; however, focusing on citizen-based analysis they neglect major democratic rights of immigrants and their families in practice. Even if these immigrants gain the citizenship of the receiving country where they settled, they still face...
Article
Full-text available
There is a need for sustainable energy policy to ensure sustainable development in today's world. Energy is an indispensable resource to raise social welfare and increase its global competitiveness. People in the information age need energy to reach the information. Therefore the countries should create its' own energy resources. Because of constan...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, küreselleşme ve yönetişim yaklaşımının etkisiyle önemi artan ve birçok alanda (sağlık, çevre, eğitim, kültür, insan hakları ve demokratikleşme vb.) ve farklı düzeylerde (yerel, ulusal ve uluslararası) faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK’lar) gelişimine etki eden faktörler araştırılmaktadır. Her ne kadar çoğu sivil topl...
Conference Paper
Full-text available
In this study, the factors affecting the development of Civil Society Organizations (CSOs) operating in many fields (e.g., health, environment, education, culture, human rights and democratization) and levels (local, national and international) are investigated. Although most of the civil society studies are directed towards democratic and develo...
Chapter
Comparative Public Administration (CPA) is a stimulating and significant subfield of public administration, because it helps people to understand similarities and differences between countries via comparative perspective about administrative concepts, systems, history, culture, governance, public policy, and bureaucracy. Therefore, this chapter eva...
Chapter
Germany is a federal social republic with parliamentary democracy. Germany’s political system evolved through significant processes, and its political history influenced the development of public administration. The Weberian bureaucratic model dominated Germany’s administrative system both theoretically and practically. The technocratic approach wa...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, “Türkiye’deki kamu yönetimi çalışmalarının genel eğilimi nedir?” sorusunu cevaplamak için öncelikle literatürdeki bibliyometrik çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra, örneklem olarak 2007 yılından beri SSCI indeksinde taranan köklü bir dergi olan Amme İdaresi Dergisi’nde (AİD) 1990-2019 yılları arasında yayınlanan 850 makale; “ne” (ara...
Article
Full-text available
Küreselleşme ile birlikte hızlı bir şekilde gelişen bilgi, iletişim ve ulaşım teknolojileri sonucunda ulusal sınırlar daha fazla belirsizleşmeye başlamış ve ulus ötesi sorunlar daha görünür hale gelmiştir. Bu nedenle, günümüzde dar kapsamlı coğrafi "sınır" anlayışı yerine geniş yüzeyleri kapsayan sınır güvenliği politikaları kabul görmektedir. Bu ç...
Chapter
Full-text available
Bu çalışmada, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin kamu yönetimini nasıl dönüştürdüğünü anlamak ve mevcut durumun vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olup olmadığını ortaya koymak için kamu hizmetlerindeki yapay zekâ uygulamaları incelenmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde ilgili literatür, yapay zekânın tanımı, tarihsel...
Article
Full-text available
This study investigates how the Western media reacted immediately after the July 15, 2016 coup attempt in Turkey, in which a group of armed forces loyal to FETÖ aimed to overthrow Turkey’s democratically elected government. To this end, 91 news reports and articles in ten newspapers from the U.S., the UK, Germany, and France, dating from July 15 to...
Chapter
Full-text available
Çalışmanın ilk bölümünde, yeni kamu hizmetinin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan kamu yönetimi teorisyeni Robert B. Denhardt’ın kısa biyografisi anlatılmıştır. Daha sonra, 1900’lerden 1990’lı yıllara kadar ortaya çıkan farklı paradigmalar nedeniyle kamu yönetimi disiplinin odak noktasının (focus) ve konumunun (locus) nasıl değiştiği kısaca a...
Article
Full-text available
ÖZET Sivil toplum kuruluşları (STK), kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının toplumsal ürün ve hizmet üretmede yetersiz ya da isteksiz oldukları alanlarda önemli bir tamamlayıcı, destekleyici veya alternatif aktör haline gelmişlerdir. Bu nedenle, STK’ların kurumsal performanslarındaki farklılaşmalar ve başarısızlıklar, bu STK’ların sunduğu ürü...
Book
Full-text available
This book explains concepts, theories, history and organizational development of CSOs by reviewing the literature. While reviewing theories of CSOs, the factors causing differentiation in presence and organizational development of CSOs in different societies are noted in order to make an empirical anaylsis by a case study. In this direction, new hy...
Article
Full-text available
Identity is a very complex issue in France, and so is nationalism contentious in French politics. There are many people with an immigrant background in France, because this country is one of the most attractive destination countries in Europe for immigrants. This study discusses the issues of immigrant background by the case of Muslims living in Fr...
Chapter
Full-text available
The availability offinancial resources for NGOs is vulnerable to external and internal challenges. Therefore, it is debatable whether current financial resources of NGOs are sufficient or not. NGOs face great challenges to balance and diversify their financial resources to decrease their financial vulnerability to pursue their social missions and o...
Article
Full-text available
This study evaluates factors which influence financial capacity of Civil Society Organizations (CSOs) operating in TRB1 Region (Malatya, Elazığ, Bingöl and Tunceli) of Turkey. Because, although the need for CSO activity is higher in less developed regions, the presence of CSOs is more limited in these regions compared to more developed regions. On...
Article
Full-text available
Herhangi bir alanda yapılacak çalışma için uygun metodolojinin belirlenip kullanılması bilginin üretilmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Sosyal bilimler için de metodoloji kullanımı önemini giderek artırmaktadır. Kamu yönetimi araştırmacıları bu alanı bir bilim dalı olarak geliştirmek için alana dair büyük sorulara odaklanmalıdırlar. Bu büyü...
Book
Full-text available
YÖNETİCİ ÖZETİ “Türkiye Gençlik STK’ları Profili” araştırma raporu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın organizasyonu ve desteği ile yürütülen “Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği Toplantıları” projesi sonucunda hazırlanmıştır. Araştırma kapsamında, Tür...
Article
Full-text available
The terms of the new public diplomacy and soft power are mostly argued through the experiences of the United States. However, the new (re)emerging powers like Turkey, Brazil, India, China, Mexico and Russia also favor soft power politics within their new understanding of public diplomacy to influence foreign public opinions. Therefore, this study a...
Conference Paper
Full-text available
In many countries, Non-Governmental Organizations (NGOs) have increasingly been playing complementary and alternative role where government and market fail to provide social services for the needy. NGOs use various financial resources (e.g., membership fees, donations, governmental subsidies, grants, project income and other fund-raising activities...
Article
Full-text available
Abstract Foreign aid has been an essential tool for the socio-economic development of developing countries since 1960s. It is described by OECD as the financial, technical assistance and commodity flow to the countries that are in the list of DAC (Development Assistance Committee). US’s Marshall Plan is a well-known development assistance program,...
Conference Paper
Full-text available
The sources of civil society in Turkey can be found in pre-Ottoman period. However, development of civil society in the modern sense has increased parallel to democratization movements and arguments about minimizing the role of state on economy in the world since 1980s. Since then, the issue of civil society has become essential in both political a...
Conference Paper
Full-text available
It is not only important for underdeveloped or developing countries like Turkey to eliminate regional disparities, but it is also essential for developed countries. Because the countries which eliminate regional disparities can be more successful in national development. In line with the developments in the World, the creation and execution of deve...
Article
Full-text available
ÖZET Kamu yönetiminin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışından itibaren farklı dinamikler ve etkileşimler nedeniyle sürekli olarak yeni yaklaşımlar gündemdedir. Bu yaklaşımlar, örgütlenmesi genel olarak Weber'in katı hiyerarşiye dayalı bürokrasi modeline göre yapılan ve kamu yönetiminin temelini oluşturan Geleneksel Kamu Yönetimi yaklaşımının...
Article
Full-text available
The crisis phenomenon is the most important external environmental factor that endangers the existence of businesses. Therefore, when faced with a crisis, particularly economic and financial, the businesses should be able to surpass the crisis with the right actions they would take. In this sense, the businesses are expected to develop and apply ef...
Article
Full-text available
ABSTRACT: It is necessary to evaluate negative and positive results of Ministry of Education (MEB) policies in public schools because new reforms focused on strategic management in education system are very essential in terms of human capital in a country. In this study, the evaluation of MEB policies is made according to following stages: admitti...
Article
Full-text available
In this study, the terms of sustainability and cleaner production are analyzed in the light of recent changes occurring in the world. Environmental and economical concerns have recently been increased and this necessitates the implementation of sustainability into the production processes. In this direction, most of the businesses create new strate...
Article
Full-text available
EU (European Union) currently faces some important challenges in terms of energy policies such as reduction of greenhouse gas emissions to control climate change, increasing energy demand, providing energy security and easy access to energy, and difficulties to finance internal and external investments on renewable energy. It is important to point...
Conference Paper
Full-text available
Turkish Commercial Code (TCC) was changed in 2011. While making this Code, almost every substance within the EU Directives has been taken into account. Particularly, Article 1530 of TCC recognized most of the rights provided to the small and medium sized enterprises (SMEs) and regulations by EU Directive. The arrangements within TCC were based on t...
Conference Paper
Full-text available
This study aims to outline Turkish regional development policy framework in order to understand whether there is a paradigm shift in development policy approach after 1980s. There is a growing number of scholars argue that the prevailing paradigm of regional development policy has been in crisis due to a new paradigm appearing in most of the OECD c...

Projects

Project (1)
Project
CHAPTER: ADMINISTRATIVE STRUCTURE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY