Emrah Akman

Emrah Akman
Ordu Üniversitesi · Educational Sciences

Doctor of Philosophy

About

22
Publications
3,217
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
87
Citations
Citations since 2017
17 Research Items
82 Citations
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
201720182019202020212022202305101520
Education
February 2014 - July 2019
Amasya University
Field of study
  • Primary Education

Publications

Publications (22)
Article
This study aimed to reveal a relationship between high school students' 21st-century skills and academic performance in mathematics and science courses. The research was designed in a relational survey model. In the study group, there were 596 students. Descriptive statistics, the one-way analysis of variance, the Pearson correlation test, and simp...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to adapt the E-Learning Readiness Scale developed by Alem, Plaisent, Zuccaro, and Bernard (2016) to Turkish culture, and to test its validity and reliability according to data obtained from elementary school students. The research was designed in scanning model. For this reason, descriptive method was applied and quanti...
Chapter
Oyun, insanların zaman geçirme, eğlenme veya öğrenme amacıyla yaptıkları etkinliklerdir. Fiziksel aktivite, oyuncağın kullanımı, mental aktivite veya gösterişi içerebilmektedir. Bir kişinin kendi kendine yaptığı aktiviteler olabilir veya başka insanlarla birlikte yapılan gruplar halinde de olabilmektedir. Oyunlar, genellikle bir ödül veya kazanç am...
Article
Full-text available
The purpose of this study was to assess in-service preschool teachers’ and preschool teacher candidates’ levels of Nomophobia (NO MObile PHone phOBIA) and FoMO (Fear of Missing Out). This study is a quantitative one in its nature, and rests on the correlational survey design from descriptive research models. We recruited a total of 310 participants...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, öğretmenlerin meslekî motivasyon ve teknostres düzeylerinin belirlenmesi ve değişkenler arasındaki ilişki durumunun saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada genel tarama modellerinin içinde yer alan ilişkisel model kullanılmıştır. Çalışma grubunda 455 öğretmen yer almaktadır. Araştırmanın verilerini toplama aşamasında Kişisel Bilgi Formu...
Conference Paper
Full-text available
The purpose of this paper is to present the purpose, method and expected results of the project entitled “The Key to Global Life, Digital Transformation of Nature”, which is supported within the scope of Erasmus+ School Education and Strategic Partnerships Program. The project is an international project that aims to create innovative educational m...
Article
Full-text available
Öğrencilerin bilgisayar, tablet, telefon gibi cihazlarla geçirdikleri sürenin artması ile birlikte bu ortamlarda eğitsel anlamda ne kadar süre geçirdiklerinin önemi ortaya çıkmıştır. Eğitsel amaçlı teknoloji kullanımında öğrencilerin kendi başlarına öğrenmeleri gerektiği anlaşılmaktadır. Günümüz teknolojisinin hızlı ilerlemesi ile geldiği noktada b...
Article
Recently, virtual reality seems to be deevloping rapidly. However, it can be said that virtual reality is in the early days of adoption for education. Studies show that using virtual reality in education can positively affect students’ learning experiences. In this study, the effect of an educational virtual reality game, named “Keşfet Kurtul”, on...
Conference Paper
Full-text available
Kesirler konusunun öğretiminde güçlükler yaşandığını gösteren araştırmalar incelendiğinde, konuyu somutlaştırmanın öneminden bahsedildiği görülmektedir. Günümüz teknolojisinin eğitim-öğretim ortamlarına getirdiği yeniliklerden biri olan sanal gerçeklik, konuların somutlaştırılması ve eğlenceli bir şekilde sunulması için kullanılabilecek en etkili y...
Conference Paper
Full-text available
Bulunduğumuz çağda bilimsel çalışmaların güdümünde teknoloji durdurulamaz bir hızla ilerlemektedir. Bu teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitimde de olmakta, eğitimi gelişmeye ve değişmeye zorlamaktadır. Bilimle birlikte teknolojinin büyük bir hızla ilerlemesi bilgiyi aktarmada son teknolojileri kullanmayı kaçınılmaz kılmıştır. Bir to...
Conference Paper
Full-text available
The rapid development of contemporary world technologies enables technology to take place in teaching fields and to be used as supportive of education and training studies. The smart board helps the teacher to produce rich, visual, interactive and lively lessons more easily. The aim of this study is to examine the attitudes and opinions of teachers...
Thesis
Full-text available
The purpose of this study; is to develop an educational virtual reality application about fractions of fourth grade and to evaluate this application with the dimensions of academic achievement, student engagement and flow theory. In the research, educational virtual reality application which consists of four parts and including activities related t...
Article
Full-text available
The purpose of the study is; to evaluate a game developed by using virtual reality technology in the teaching of fractions which is one of the most difficult topics in the fourth-grade mathematics curriculum, according to the opinions of pupils. An educational virtual reality game (Keşfet Kurtul) was developed for the study. Dur-ing the development...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde öğrencilerin kitap okumaya ayırdıkları vaktin bilgisayar oyunu oynamaya ayırdıkları vakit kadar geniş olmadığı düşünülmektedir. Anlama ve düşünme becerileri artırmaları için kitap okumaya ihtiyacı olan ortaokul öğrencilerinin kitap okumayı alışkanlık haline getirmeleri oldukça önemlidir. Dijital oyunlarla fazlasıyla vakit geçiren öğrencil...
Article
Full-text available
Teknolojinin hızla ilerlemesi ile birlikte toplumlar her geçen gün teknolojiye daha çok ihtiyaç duymakta ve teknolojik gereksinimlerini artırmaktadırlar. Teknolojik araçlar eğitim-öğretimde de kullanılmaktadır. Özellikle internetin bu denli gelişmiş olması hem bilginin çok hızlı yayılmasını hem de sanal eğitim materyallerinin paylaşılmasını sağlama...
Article
Full-text available
This research was carried out to determine meta-cognitive awareness, problem solving skills and attitudes of prospective teachers towards technology and to determine the relations between them and effects of these three variables on each others. Research group is consisted of fourth grade prospective teachers attending to Science and Classroom Teac...
Article
Full-text available
Çalışmanın amacı 7. Sınıf "Yaşamımızdaki Elektrik" ünitesi kazanımları ile ilgili yapılan sınıf içi uygulamalara ek olarak, alternatif ölçme değerlendirme araçlarından, aynı zamanda da üst bilişi geliştirici, yansıtıcı düşünme becerisine dayalı etkinliklerden biri olarak kabul edilen Düşünme Ajandasının (Öğrenci Günlüklerinin) öğrenci başarısı üzer...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin “ışık” kavramına yönelik bilgi yapılarını “teori nitelikli bilgi yapısı teorisi” ve “parça nitelikli bilgi yapısı teorisi” ile açıklamaya çalışmak ve yeni program ve ders kitabı içeriklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden klinik görüşme yöntemi kullanıl...
Thesis
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim öğrencilerinin “ışık” kavramına yönelik bilgi yapılarının “teori nitelikli bilgi yapısı teorisi” ile mi yoksa “parça nitelikli bilgi yapısı teorisi” ile mi açıklanabileceğini saptamak ve yeni öğretme-öğrenme tekniklerinin geliştirilmesine katkı sağlamaktır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden klinik görüşme y...

Network

Cited By