Emrah Akbaş

Emrah Akbaş
Ankara Yildirim Beyazit University | AYBU

Professor

About

24
Publications
15,439
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
82
Citations
Citations since 2017
11 Research Items
75 Citations
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
20172018201920202021202220230510152025
Additional affiliations
August 2020 - August 2020
Ankara Yildirim Beyazit University
Position
  • Professor
October 2002 - February 2013
Hacettepe University
Position
  • Lecturer
Education
October 2005 - June 2010
Hacettepe University
Field of study
  • Social Work
October 2002 - June 2005
Hacettepe University
Field of study
  • Social Work
October 1996 - June 2001
Bogazici University
Field of study
  • Sociology

Publications

Publications (24)
Article
Full-text available
Tarih boyunca sürekli göç alan ve göç veren Türkiye’nin özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş sonrasında göçmen nüfusu her yıl artmaya devam etmiştir. Göçmen gruplar arasında kayıtlı Suriyelilerin ülke içerisindeki sayısı yaklaşık dört milyona yakındır. Nüfus içerisinde çocukların sayısı ise azımsanamayacak yoğunluktadır. İnsan hareketliliği olarak...
Article
Full-text available
Abstract: This paper analyzes the relationship that exists between human capital and the labor market. The focus of this study is the labor market in Albania. Albania, being a developing country, is facing the loss of its workforce as a result of the brain drain. The study analyzes the role of international migration policies in the management...
Preprint
Full-text available
This research aims to analyze climate migration as an adaptation strategy to the effects of climate change in the face of the realities of the context in Niger. Recurring climatic hazards degrade the natural resources (a strong link in the economy) necessary for the survival of the population. These climatic events amplify the socioeconomic vulnera...
Article
Full-text available
The city is the aesthetic symbol of creative integrity and the macro-life plane that is the scene of social action processes and economic organizations as a geographical plexus. The city continues to exist as a living organism with its growing ontology by keeping this plane of life constantly active. Urban morphology, which deals with the physical...
Article
Full-text available
ÖZET Bu çalışmanın amacı; Ankara ilinde evden kaçan çocukların ve ailelerinin sosyo-demografik özelliklerini ve çocukların evden kaçma nedenlerini ortaya koymaktır. Çalışmada; çocukların evden kaçmasına yardım eden kişilerin var olup olmadığı, çocukların evden kaçtıklarında nerede kaldıkları ve kaçtıktan sonra suça karışma durumları da ele alınmak...
Chapter
Full-text available
Sığınmacı ve göçmenlerle sosyal hizmet konusu genellikle kuramsal temellerden yoksun bir müdahale anlayışı ile ele alınmaktadır. Sosyal bilimlerin göçün nedenlerini ve sonuçlarını anlamaya ve göç sürecini şekillendiren ağların ve ulusaşırı toplumsal alanların nasıl inşa edildiğini açıklamaya dönük çabasının sosyal hizmette kuramsal bir karşılığı ge...
Conference Paper
Full-text available
Yerlilik son yılların en muteber kavramlarından biri olmuş görünmektedir ancak epistemolojik bir alana veya sosyal bilimlerde başka bilme ve eyleme biçimlerinin doğasına dair bir tartışmaya karşılık gelmiş sayılmaz. Bu yönüyle yerlilik söyleminin siyasal meşruiyet arayışının bir aracı olduğu ve bu bakımdan bir “icat” olduğu ileri sürülebilir. Ülke...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı; çocuk mahkemeleri, çocuk cezaevleri ve ceza adalet sistemindeki diğer kuruluşlarda çalışan meslek elemanla-rının suç mağduru çocukla gerçekleştireceği mülakatın nasıl olması gerektiğini tartış-maktır. Çalışma çocuk ceza adalet sistemin-de çalışan meslek elemanlarının daha nite-likli mülakatlar gerçekleştirebilmeleri için onlara...
Article
Full-text available
Türkiye"de çocuk mahkemeleri 1987 yılından bugüne kadar suça sürüklenmiş ve suç mağduru çocuklara yönelik hizmet vermektedir. Bu mahkemelerin "Çocuğun yüksek yararı"nı sağlama hususunda mevcut çalışmaları bulunmakla beraber, daha iyi bir çocuk mahkemesi uygulamasının nasıl olması gerektiğine ilişkin hümanist düşüncenin uygulamalarda daha çok yer et...
Chapter
Full-text available
Göçmenler Arasındaki Dayanışmacı Ağların Dönüşümü: Göçmen Sivil Toplum Örgütlerinin Yeni Misyonu
Article
Full-text available
Bu çalışma; neo-liberalizmin bir uzantı-sı olarak sosyal hizmetlerdeki dönüşümün ideolojik çerçevesini oluşturan yönetselliğin göçmen sivil toplum örgütlerinin etkinlikle-rini ve dolayısıyla göçmen kimliğinin oluşu-munu şekillendirmede nasıl bir etkide bulun-duğunu anlamaya çalışmakta ve hem sosyal hizmetlerin hem göç çalışmasının göçmen pratikleri...
Article
Full-text available
After the fall of the Berlin Wall, Berlin has witnessed a great change. But a district in Berlin has been the symbol of this change: Kreuzberg. Once had been a ghetto just bordering the Wall, Kreuzberg found itself just in the center of the city after the fall. This research tries to understand Kreuzberg as a transnational space and its transformat...
Article
Full-text available
Economic and Regional Studies / Studia Ekonomiczne i Regionalne While we, as the children of the twenty first century, witness an atrophying conscious of empathy for others in an age of cruel experiences all over the world, what we urgently need is the all encompassing universal values of humanity for peace. This paper addresses the implications o...
Article
Full-text available
Bu makalede yazarlar, modern çocukluk pa-radigmasının köklerine ilişkin eleştirel bir değerlendirme yapmakta ve modernitenin başlangıcından günümüze değin çocukluk fikrinin geçirdiği evreleri tartışmaktadır. In this article, the authors make a critical evaluation on the roots of modern childhood paradigm and discuss the phases of the idea of child...
Article
Full-text available
This study is based on field research implemented in four cities in Northeastern Anatolia, Turkey. It focused mainly on the knowledge, attitudes and practices of different stakeholders with regard to human trafficking. Data were collected using semi-structured interviews conducted among 142 inter-viewees representing different sectors. Human traffi...
Article
Full-text available
This paper discusses the child question in Turkey through an inquiry into social services as an art of government. The ideological reference in the formation of the ‘social’ in the early Republican period was solidarism, which was planned to function as the pattern for new social relations of the new society because the problem was not to provide s...
Article
Full-text available
Bu yazı, sosyal hizmet biliminin özellikle makro uygulamalarının kimi zaman bir toplum mühendisliği çabası şeklinde tezahür edebileceğine ilişkin kaygıların yüksek sesle düşünülmesiyle kaleme alınmıştır. Bu anlamda bu yazının hiçbir iddiası yoktur ve yalnızca beyin jimnastiğinden ibarettir. Ontolojisi itibariyle bilimin dayandığı temel zemin olan ş...

Network

Cited By