Emmanuel Jayson Valdepeña Bolata

Emmanuel Jayson Valdepeña Bolata
University of the Philippines | UPD · Department of History

Bachelor of Arts (History)
Currently working on my master's thesis about the Filipino reception and appropriation of modern astronomy, 19th-20th c.

About

20
Publications
45,581
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
3
Citations
Citations since 2017
20 Research Items
3 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
Details constituting the sound environments in the island province of Marinduque can be extracted and reconstructed from the H. Otley Beyer Ethnographic Collection papers written by Asunción M. Arriola, Nieves Hidalgo, Eduardo E. Palma, Serapio Rolloqui, Cornelio C. Restar, and Miguel Manguerra (1916-1928) and the writings of Rafael J. Semilla (197...
Article
Full-text available
Coupling the author's autoethnographic account and walk-map with literary texts set at the University of the Philippines Diliman [UPD] campus, the present article treats walking as a form of ethnographic and countermapping practice. These two processes, "autobiographical reflections" and "a return to text," constitute an autoethnographic practice t...
Preprint
Full-text available
A review of Raniela Evangelista Barbaza's An Orosipon kan Bikolnon: Interrupting the Philippine Nation (Quezon City: University of the Philippines Press, 2017). Forthcoming at Saysay: The Journal of Bikol History.
Article
Full-text available
Tiningnan sa mga naunang pag-aaral ang sabong sa Filipinas bilang larang ng pampolitikang ekonomiya ng pananagisag (Guggenheim 1982), bahagi ng aliwan at pagdiriwang sa Timog Silangang Asya (Reid 1988), muling pagpapakahulugan ng kriminalidad (Bankoff 1991), kolonyal-katutubong pagpapasailalim at tunggaliang pangkapangyarihan (Aguilar 1998), at kas...
Article
Full-text available
Pinagmumunihan sa sulating ito ang ilang pamamaraan sa pagtuturo ng kasaysayan ng Pilipinas, partikular ang sentralidad ng teksto at talastasan. Sa pagtutuon sa teksto at talastasan, mapalilitaw ang mga kaisipan at praxis ng kasaysayan-bilang komunikasyon. Gamit ang mga kaisipan hango sa set theory, inilalatag din ang balangkas ng daloy, interseksy...
Chapter
Full-text available
Tampok sa pag-aaral na ito ang dalawang tradisyonal na pamamaraan at gawi sa Marinduque upang mapigilan at malunasan ang lala (kamandag/lason): ang pag-inom ng tawak at ang pagtatandok. Ang tawak ay isang inuming inorasyunan na binubuo ng iba’t ibang sangkap at niluluto ng magtatandok. Iniinom tuwing Biyernes Santo, pinaniniwalaang nakakapagpawalan...
Article
Full-text available
Note: Possibly due to editing or printing concerns, a part has been removed from the original draft (p. 54). Please refer to the preprint for the complete version: https://www.researchgate.net/publication/357622222_Disease_Death_and_Destruction_Dante_and_Boccaccio's_Second_Coming_and_Interstices_of_Filipino_Reception The present paper examines the...
Book
Full-text available
This publication highlights the lives of women across three periods of our history when the country was faced with foreign colonizers, the Spanish, American and Japanese periods.
Preprint
Full-text available
The present paper examines the "second coming" of Dante Alighieri and Giovanni Boccaccio through Filipino reception. The four Florentine "presences" in the Filipino milieu are: 1) the 1917 adaptation of La Divina Commedia by Rosendo Ignacio, 2) the 2013 reception to Dan Brown's Inferno, when Manila was called the "gates of hell," 3) Resty Mendoza C...
Article
Full-text available
Isang mahalagang tradisyon ang isinasagawa ng kababaihan tuwing Semana Santa sa Gasan, Marinduque: ang pagsusunong ng pupuwa. Katuwang ang iba pang mga namamanata sa kani-kanilang anyo ng pagdarasal at pagluluksa, sunong-sunong ng mga babaeng deboto ang pumpon ng mga dahon ng pupuwa sa kanilang ulo, nagdaramit ng itim at maluwang na damit, nagtatan...
Article
Full-text available
The paper looks into the content of the film Elcano & Magellan: The First Voyage Around the World (directed by Ángel Alonso, and written by José Antonio Vitoria and Garbiñe Losana, 2019), and the context of its controversial reception especially by the Filipino audience. Specific emphasis has been ascribed not only to its historiographical implicat...
Preprint
Full-text available
Tampok sa pag-aaral na ito ang dalawang tradisyonal na pamamaraan at gawi sa Marinduque upang mapigilan at malunasan ang lala (kamandag/lason): ang pag-inom ng tawak at ang pagtatandok. Ang tawak ay isang inuming inorasyunan na binubuo ng iba’t ibang sangkap at niluluto ng magtatandok. Iniinom tuwing Biyernes Santo, pinaniniwalaang nakakapagpawalan...
Preprint
Full-text available
A reading of a folk etymology from the barangay profile of Mahunig, in Gasan, Marinduque.
Book
Full-text available
"Sa kabila ng mga pagbabagong panlipunan, nananatiling pinagkakaitan ng karapatan ang maraming bata sa Pilipinas. Bagama’t kung lilinangi’y may sariling gahum, humaharap ang maraming bata sa malalalim at sala-salabat na depribasyon at vulnerabilidad na sagabal sa kanilang pakikilahok at pag-unlad. Isa sa mga dahilan nito ang kaayusang panlipunang h...
Article
Full-text available
Katipunan Journal 4 (2019) Bilang pagsasalikop ng kapanahong kasaysayang pampanitikan at ekokritisismo, iginigiit ng pag-aaral na ito na namukadkad ang panitikang pambatang Pilipino na pumapaksa sa disaster ng mga bagyo noong panahon ng pamamahala ni Pangulong Benigno S. Aquino III (2010-2016). Maihahanay sa mga salik ng pamumukadkad na ito ang mal...
Chapter
Full-text available
A personal essay revisiting the memory of situations and scenes in transit while on a special holiday celebration-- and an attempt to heal from a loss while appreciating the stories within and beyond a family photograph. Published in Likhaan: The Journal of Philippine Contemporary Literature 12 (2018). See: https://journals.upd.edu.ph/index.php/lik...
Chapter
Full-text available
A literary history study on Ceres S. C. Alabado, one of the pioneers of Philippine children's literature, focusing on the period 1960-1988. Published in Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature (University of the Philippines Diliman). See: https://www.journals.upd.edu.ph/index.php/lik/article/view/6958
Article
Full-text available
Pagtutuunan ng pag-aaral na ito ang ugnayan ng Proyektong Tadhana: The History of the Filipino People (1973-1986) at 43-pahinang Turo-turo Natin: Kartilya ng Bagong Pilipino (1977) ng Kabataang Barangay. Gamit ang iba’t ibang tekstwal na panunuri, tatalakayin ang interkoneksyon ng mga intelektwal na produksyon at iskolarsyip, paksa at pananaw-histo...

Network

Cited By