Emine Saka Akin

Emine Saka Akin
Bozok University · Architecture

PhD

About

35
Publications
25,407
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
17
Citations
Citations since 2016
20 Research Items
17 Citations
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
201620172018201920202021202202468
Introduction
Emine Saka Akin currently works at the Architecture, Bozok University. Emine Saka does research in Visual Arts, History of Art and Architectural Engineering. Their most recent publication is 'TOKAT-ZİLE ŞEYH NUSRETTİN TÜRBE VE CAMİ.'

Publications

Publications (35)
Article
Full-text available
Özet: Arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmaları son yıllarda kullanılan yeni teknikler sayesinde daha kolay, hassas, ekonomik ve kısa sürede yapılmaktadır. Bu çalışmada bu tekniklerden İnsansız Hava Araçları (İHA) Fotogrametrisinin arkeolojik alanlarda belgeleme çalışmalarında kullanılmasının Yersel Lazer Tarama (YLT) tekniğine göre avantajlarının...
Article
Full-text available
Cumhuriyet ile beraber Türkiye’de değişimler gerçekleşirken kadınlara verilen haklar, yeni bir toplum ve aile yapısının ortaya çıkmasına neden olmuş ve beraberinde mekânları da değiştirmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, geleneksel bir yaşamdan modern bir yaşama geçerken basılı yayınlarda kadına, toplum ve aile yapısındaki yeri ile ilgili yüklen...
Article
Full-text available
ÖZET: Çevresi ile sürekli etkileşim içinde olan insanoğlunun hem kişisel hem de toplumsal gereksinimleri vardır. Bu gereksinimlerin karşılanması için fiziksel ortamlarda yapılan düzenlemeler bulunduğu toplumun ekonomik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik şartlarına göre şekillenerek mimari yapılarına ve dolayısıyla kentsel mekanlarına yansır. Bu nede...
Article
Full-text available
The methods and tools, which increase the quality of life, change based on the macro form of the cities and the level of urbanization. As a matter of fact, reasons such as the property system, expropriation practices, lack of resources and lack of urbanization make it technically and financially difficult to re-plan the cities. Urban transformation...
Article
Full-text available
Son yıllarda yapısal, doğal-kültürel nitelikleri ile bulundukları kentlere kimlik kazandırarak günümüze gelebilen tarihi yapıların yeni işlev verilerek kullanılması, koruma çalışmalarında gündemde olan bir yöntemdir. Yeni işlev verilerek kullanma yöntemi, tarihi yapılara mekânsal ve kentsel ölçekte müdahalelere yol açtığından bu müdahalelerin en az...
Article
Full-text available
Abstract This study aimed to determine the elements of urban identity and the effects of urban changes on these elements in the case of Akçaabat City, Turkey. Literature and field studies were conducted. In the field study, the urban identity of the city was examined by the structural analysis and the survey. It has been determined that the city ha...
Presentation
Yarışmanın amacı İslam dinin ibadethane mekanı olan camilerin, çeşitli yan işlevler ile desteklenmiş bir odak olmasına yönelik fikirlerin paylaşımının sağlanmasıdır
Article
Full-text available
tHistorical and traditional urban fabrics located at historical urban centres carry on with their existence as slum areas of cities due to economic, physical and functional aging. In Turkey, efforts to conserve historical and traditional urban fabrics and to solve their problems have increased in recent years. These efforts are mostly supported by...
Conference Paper
Full-text available
Mimarinin üretildiği kentler, uzun zaman dilimleri içerisinde oluşur ve bu oluşumda fiziksel, mekânsal, siyasal, kültürel, ekonomik konularda birçok değişim ve dönüşüm süreci geçirirler. Bu değişim ve oluşum süreçlerinde, kente ait değerler, farklılıklar, özgünlükler oluşur ve bu oluşumlar bir kenti diğer kentlerden ayıran, ona özgü olan kent kimli...
Conference Paper
Full-text available
Yapılı çevrede, insanların hayata karşı duygu,düşünce yönelimleri ve bunların tarihsel süreçtekidevamlılığı izlenebilmektedir. İnsanlar yapılıçevreyi oluştururken, fiziksel şartların kısıtlayıcıetkilerine karşın, bulundukları dönemin sosyo-ekonomik durumundan, toplum beğenilerinden,çağın teknolojik imkânlarından, toplumsalhareketlerden, dini görüşl...
Article
Full-text available
Son yıllarda özgün fonksiyonunu yitirmiş tarihi yapıların mekânsal ve sosyal sürekliliğinin sağlanarak korunması anlayışı benimsenmektedir. Bu anlayışın esas olduğu korumada değişen dünyadaki, değişen ihtiyaçların karşılanmasının en iyi yollarından biri de tarihi yapıların yeni işlevlerle yeniden kullanılmasını sağlamaktır. Böylece yeni işlev veril...
Article
Full-text available
Özet Amasya kent merkezinde bulunan ve 1372 yılına tarihlendirilen Saraçhane Camii dikdörtgen plan üzerine taş ve tuğla malzemeden inşa edilmiş olup bahçesinde küçük bir haziresi vardır. Kültürel mirası oldukça zengin olan Amasya kentinde bulunan birçok caminin erken tarihlilerinden biridir. Amasya kentine ait Gabriel (1934) tarafından hazırlanmış...
Article
Full-text available
Tokat ili, Zile İlçesi Şeyh Nusrettin/Tekke köyünde bulunan Şeyh Nusrettin Türbe ve Cami günümüze kadar yöre halkının çabalarıyla gelebilmiştir. Minare, muhdes depo ve avlunun da bulunduğu bir yapı topluluğu içinde yer alan türbe ve cami, her yıl nisan ayında yapılan dini törenlerin yanı sıra yıl boyunca da sürekli ziyaret edilmektedir. 14. Yüzyıl...
Conference Paper
Full-text available
Article
Full-text available
Tokat ili, Zile İlçesi Şeyh Nusrettin/Tekke köyünde bulunan Şeyh Nusrettin Türbe ve Cami günümüze kadar yöre halkının çabalarıyla gelebilmiştir. Minare, muhdes depo ve avlunun da bulunduğu bir yapı topluluğu içinde yer alan türbe ve cami, her yıl nisan ayında yapılan dini törenlerin yanı sıra yıl boyunca da sürekli ziyaret edilmektedir. 14. Yüzyıl...
Conference Paper
Full-text available
Geleneksel konutlar malzemeleri, yapım teknikleri, yerleşimleri, planlamaları, donatıları ve süsleme elemanları gibi özellikleri ile toplumların aynası olarak bulundukları yörelerin yaşam tarzlarını, kültürlerini ve değer yargılarını yansıtırlar. Bu nedenle geçmişten günümüze gelebilen bu geleneksel konutlar bir belge niteliğindedir. Her geçen gün...
Conference Paper
Full-text available
Various opinions about the preservation of cultural heritage are discussed in Turkey and the world for many decades. In this regard, many initiatives have taken place at international level, statutes, laws and regulations have been created. Today, cultural heritage preservation means other than just physical maintenance, but adopting integrated and...
Article
Full-text available
The streets and neighborhoods formed by traditional houses still reflecting the structural features of their era are important to as distinctive textures in the Tokat city center. The traditional houses mostly located in the trade center are trying to protect themselves by connecting to each other with ragged roads. Tokat Traditional Houses with pe...
Conference Paper
Full-text available
The town of Akçabaat located at 13 km west of Trabzon has housed many civilizations as being natural harbor city. Nowadays the city consists of districts which are seperated by the streams and show directional development parallel to shore. The traditional houses are settled on the southern hills of each district approximately 50-60 and 110-120 met...
Article
Full-text available
Today, the number of cities in various geographical regions and cultures resembling to each other and detached from their past are increasing as reflections of globalization. Therefore, conservation and perpetuating the identity of the cities deteriorated by globalization is one of the important today’s issues of urbanization Technological changes...
Chapter
Full-text available
Tokat, one of the historical cities of Turkey and dating back to 5000 BC, used to be a multicultural population centre housing many ethnic groups such as Muslims, Armenians, Greeks, Catholics and Jewish throughout its history. This multicultural structure has made great impact on development of cultural heritage. The city centre has 66 monuments at...
Article
Full-text available
Today, the number of cities in various geographical regions and cultures resembling to each other and detached from their past are increasing as reflections of globalization. Therefore, conservation and perpetuating the identities of the cities deteriorated by globalization is one of the important today’s issues of urbanization Technological change...
Conference Paper
Full-text available
Geleneksel konut mimarileri toplumların kültürlerini, sosyal yapılarını, yaşam tarzlarını, ekonomik durumlarını ve bulunduğu bölgenin fiziksel şartlarını en iyi yansıtan ürünlerdir. Anadolu’nun özgün yerleşimlerinden biri olan Tokat kenti geleneksel konut mimarisi açısından oldukça zengindir. Bu kentteki geleneksel konutlar yerleşim, plan ve cephe...
Conference Paper
Full-text available
As it is well know that, cultural environment (history, custom and usage, living style, religion), physical factors (topography, climate, flora) and materials are important factors in forming vernacular architecture. These factors make their mark on the traditional building and provide regional identity to them. Although vernacular buildings show s...
Conference Paper
Full-text available
Various earthquakes of different strengths have occurred on the seismic belt.of Turkey throughout the history. These earthquakes have caused severe damages to the cities and its buildings, which are still under the risk of damages due to possible future earthquakes. Historical buildings are most affected by these earthquakes. It is important to red...
Conference Paper
Full-text available
All the civilizations that carry on all the original values which are social and economical structures, cultural status, life philosophies, urban structure and production techniques from their rich past to up to nowadays were the children at the period of time when they were established, afterward they became adult and the elderly. Today, perpetuat...
Conference Paper
Full-text available
Tokat il merkezinin 70 km. batısında bulunan Zile, Zile ovasının orta yerinde yükselen höyüğün üzerinde ve çevresinde kurulmuş Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir. Zile kent dokusunu genel olarak eski ve yeni doku olarak ikiye ayırabiliriz. Geleneksel yapıların bulunduğu eski kentsel doku, büyüklü küçüklü 15 mahalleyi, Osmanlı, Selç...
Article
Full-text available
Tokat located at the inner part of Mid Black Sea Region, has been under the rules of various civilizations. The city in the archaic era was located 6 km away from the today’s city core on the north-east direction. The city core moved to the today’s place in order to protect itself from the religious conflicts during the first period of Christianity...
Conference Paper
Full-text available
This paper will discuss the new usage of monumental buildings in historic quarter in Tokat. The city of Tokat locates in Yeşilırmak basin on the intersection of the inner Anatolian and the Black Sea Region. Historically, many civilizations have occupied the city. The historic commercial quarter of the city is located on the eastern side of the cast...

Network

Cited By

Projects

Projects (11)
Archived project
Tokat ili, Sulusaray ilçe merkezinde bulunan Sebastapolis Antik Kenti Kazısı. Antik kent içinde bulunan bir Roma Hamamı ve kilise etrafında yapılan bilimsel kazı çalışması.