Emin Özen

Emin Özen
Anadolu University · Department of Distance Education

Ph.D.
Quality of Learner Support Systems in ODL, Scale Development

About

14
Publications
3,645
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
15
Citations

Publications

Publications (14)
Conference Paper
Full-text available
Çevrimiçi öğrenme gelişen genel ağ teknolojileri ile birlikte günümüz eğitim süre-cinde giderek önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın amacı Hung (2016) tarafın-dan geliştirilen Çevrimiçi Öğrenmede Öğretmen Hazırbulunuşluğu Ölçeğini (Teacher Readiness for Online Learning Measure-[TROLM]) Türkçeye uyarlamak ve geçerlik ve güvenirlik çalışması sonuçları...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the relationship between Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) of teachers teaching at different levels of educational institutions and demographic information about them as well as their technology and Educational Information Network (EIN) use. The participants of the study were determined by using...
Article
Full-text available
As in many countries of the world, online education has been implemented in Turkey in recent years and related applications are becoming more widespread day by day. The fact that it can take place anytime and anywhere, eliminate the limitations of time and space, and provide lifelong learning can be described as the most basic factors in the spread...
Article
Full-text available
21. yüzyılda bilgi ve teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler ve değişmeler toplumu her alanda değişime zorlamaktadır. Dijital dönem olarak adlandırılabilecek bu dönemde toplumların kendilerini geliştirmeleri elzem gözükmektedir. Toplumların gelişim ve değişim göstermesinde en önemli faktörlerden birinin eğitim olduğu düşünülmektedir. Ülkemizde eğiti...
Article
Full-text available
Gelişen teknolojiye paralel olarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir dijital değişim yaşanmaktadır. Toplumun en temel yapı taşı olan eğitimin ve eğitimi veren kurumların dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiği düşünülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimdeki bu dönüşüme ayak uydurabilmek için öğreten ve öğrenenlerin kullanımına açık...
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
The main focus of this book is to indicate the supportive role of technology in learning practices and processes. Its intended audience is anyone interested in the nature of learning in the digital age. The book aims at building an understanding of digital learning by emphasizing the role of the learners, and it contributes to Open Educational Reso...
Article
Full-text available
Son dönemde tüm dünyada açık ve uzaktan öğrenmeye talep artan kişi sayısına paralel olarak artmış ve gelişen teknoloji ile birlikte önemli bir noktaya gelmiştir. Ayrıca eğitimde öğreten merkezinden öğrenene doğru bir paradigma değişimi dönemi yaşanmaktadır. Bu dönemde, yaşam boyu öğrenme ve öğrenenlerin bireysel farklılıkları, açık ve uzaktan öğren...
Conference Paper
Full-text available
Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) öğretmenlerin sınıflarına teknolojiyi entegre edebilmeleri için ihtiyaçları olan bilgi olup,içerik bilgisi, pedagojik bilgi, teknolojik bilgi, pedagojik alan bilgisi, teknolojikalan bilgisi, teknolojik pedagojik bilgi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi olarak yedi alt alana sahiptir. Teknoloji kullanım dur...
Conference Paper
Full-text available
Uzaktan Eğitim, bireylerin birbirinden zaman ve mekân olarak ayrı olabildiği, bilgi ve iletişim teknolojilerinin üst düzeyde kullanıldığı eğitim şeklidir denebilir. Uzaktan eğitim-öğretim yapan/yapacak kurumların, hedef kitlelerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının incelenmesi hem kurumun uzaktan öğretim vizyonunun belirlenmesi hem de bu konuda...
Article
Full-text available
Tüm dünyada uzaktan eğitim yüksek lisans ve doktora tezlerine konu olmaktadır. Bu araştırmanın amacı 2016-2018 yılları arasında yazılmış proquest veri tabanındaki tezlerin yönelimlerini yıllara, kullanılan araştırma desenlerine ve anahtar kelimelere göre içerik analizi yöntemini kullanarak analiz etmektir. Veri tabanında ilgili yıllardaki 4335 adet...
Conference Paper
Full-text available
Günümüzde değişen, gelişen bilgi ve teknolojiler eğitimde de farklı yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Teknoloji gelişmeler her alanda olduğu gibi eğitim alanında da etkisini güçlü bir şekilde hissettirmektedir. Eğitim alanında teknoloji kullanımı eğitim sürecini daha etkili ve motive edici bir hale dönüştürdüğü için eğitim kurumlarında...

Network

Cited By