Emel Laptali Oral

Emel Laptali Oral
Cukurova University | CU · Department of Civil Engineering

Doctor of Engineering

About

71
Publications
62,161
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
498
Citations
Citations since 2017
23 Research Items
315 Citations
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
20172018201920202021202220230204060
Introduction
Emel Laptali Oral currently works at the Department of Civil Engineering, Cukurova University. Emel does research in Construction and Project Management.
Additional affiliations
January 1998 - present
Cukurova University
Position
  • Professor

Publications

Publications (71)
Article
Full-text available
Construction crew productivity prediction is one of the most important issues that affect the realistic prediction of construction duration and cost. Use of different search algorithms like Feed Forward Neural Network, Ant Colony, Artificial Bee Colony, Particle Swarm Optimization, Radial Based Neural Networks and Self Organizing Maps for crew prod...
Conference Paper
Full-text available
The number of new residential projects has been increasing over the years because of population growth and urban transformations. The organizational arrangement of these projects takes several forms including government-subsidized residential projects, commercial developments, and turn-key projects. Most apartment buyers and developers prefer comme...
Article
As processes requiring the long-term collaborations of a large number of different teams, the dynamic structure of construction projects render their management difficult. Human resources constitute the backbone of the managerial processes. One of the most important factors causing difficulties in the construction industry is the frequently changin...
Article
Full-text available
As processes requiring the long-term collaborations of a large number of different teams, the dynamic structure of construction projects render their management difficult. Human resources constitute the backbone of the managerial processes. One of the most important factors causing difficulties in the construction industry is the frequently changin...
Article
Full-text available
Construction Site Layout Planning (CSLP) comprises determining, sizing and placing of the temporary facilities within the boundaries of a construction site by considering many factors. Traveling distance between facilities and safety risks are two essential factors to be minimized while planning site layout of a construction project. Many studies t...
Preprint
Full-text available
Unfair wage policies that fail to meet the needs of employees have been cited to be one of the most important reasons for high turnover rates of construction professionals. Despite, little research has been conducted related to the determinants of a fair wage, and industry-wide wage policies. Hence, a questionnaire survey was held in 2016 with 305...
Conference Paper
Full-text available
This paper presents the comparative results of a study related to the construction costs of piled raft foundations and jet grouting systems. In order to achieve the aim of the study, a series of analyses have been carried out by using Finite Element Method to identify the bearing capacity ratio (BCR) and settlement ratio (s/D) of different designs...
Conference Paper
Full-text available
High productivity is regarded as a goal in order to increase profitability in all industries. In labour-intensive industries, this can only be achieved by increasing labour motivation and labour productivity. Incentives and benefits can be useful devices to improve employee motivation and increase productivity and raise profitability. Construction...
Conference Paper
Öz: Giriş: İş kazaları sorunu başta gelişmemiş ülkeler olmak üzere birçok ülkenin ortak paydasını oluşturmaktadır. Bu kazalara getirilen önlemlere rağmen alınan tedbirler hala istenilen seviyeye ulaşamamıştır. İş kazalarının nedenlerini ortaya koymaya yönelik olarak birçok araştırma yapılmaktadır. Bu araştırmalara göre, iş kazaları birçok nedenden...
Article
Full-text available
Risk; bir tehlikenin gerçekten meydana gelme olasılığı ve bu tehlikenin sonuçları olarak tanımlanabilir. Riske; riski tutma, riskin azaltılması, riskin aktarılması, ve riskin önlenmesi şeklinde dört temel tepki gösterilir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de yapılan inşaat işlerinde firma risklerini, firmaların bu risklere karşı tutumlarını ve bu riskl...
Article
Full-text available
Lisans eğitimi bireyin hayatında önemli geçiş dönemlerinden birini oluşturan, hayatı boyunca icra edeceği mesleği öğrendiği, mesleğe ve hayata dair bir takım kültürel değerleri kazandığı bir süreçtir. Bu süreç bireye mesleki beceriler kazandırmasının yanı sıra kültürel gelişiminde de önemli bir rol oynar ve bireyin üniversite eğitimine başladığında...
Article
Full-text available
zet Yapım işlerinde amaç inşaatın iş programı süresi içinde ve sözleşme şartlarına uygun olarak tamamlanmasıdır. Şantiye teknik personeli, bu amaça ulaşmak için Yapı Denetim personelinden farklı olarak; işle ilgili gerekli koordinasyonu sağlayan ve maliyetlerini azaltmayı hedefleyen, şantiye yönetimi görevini üstlenmişlerdir. Bu çalışmada; yapım sü...
Conference Paper
Full-text available
This study focuses on the efforts to increase the productivity of reinforcement steel workers. In this context, the profile of the team members working in reinforcement steel jobs, the resources used and the effect of physical and socio-psychological conditions on productivity were investigated. For the determination of this, 'Reinforcement Steel W...
Conference Paper
Full-text available
In this study, estimated cost of the reinforced concrete structural system of construction projects which have different parameters and architectural properties such as gross total floor area, gross ground floor area, gross floor area, total structural height, functional place number, gross total floor perimeter, foundation type, basement type has...
Article
Full-text available
One of the most important factors affecting productivity in construction industry is the productivity of the manpower. Significant factors affecting manpower productivity have been determined as motivation, job commitment and organizational commitment. In order to increase employee motivation and commitment, wage satisfaction must be ensured. In th...
Poster
Full-text available
Bir çok tanımı olmasına rağmen risk, iki temel faktör ile karakterize edilir. Bunlar; belirli bir tehlikenin gerçekten meydana gelme olasılığı ile bu tehlikenin etki ve sonuçlarıdır. Riske gösterilen tepki ise dört temel form alabilir. Bunlar; riski tutma, riskin azaltılması, riskin aktarılması, ve riskin önlenmesidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’...
Conference Paper
Full-text available
Bir çok tanımı olmasına rağmen risk, iki temel faktör ile karakterize edilir. Bunlar; belirli bir tehlikenin gerçekten meydana gelme olasılığı ile bu tehlikenin etki ve sonuçlarıdır. Riske gösterilen tepki ise dört temel form alabilir. Bunlar; riski tutma, riskin azaltılması, riskin aktarılması, ve riskin önlenmesidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’...
Article
Full-text available
Construction is a project based production which requires effective and efficient use of materials, machinery, technology and human resources. Supply Chain Management, as a contemporary management approach, has become an important element in the construction project management to improve the efficiency and productivity of construction projects. Des...
Article
Full-text available
Various methods have been applied to the construction crew productivity problem. This paper introduces the use of two novel artificial intelligent methods; which are self organizing maps (SOM) and artificial bee colony (ABC). It first presents the results of prediction performances of these two methods and also focuses on the visualization ability...
Article
Full-text available
Relationship between personality traits, demographic characteristics, and organizational commitment of construction professionals is discussed in this paper. The discussion is based on statistical analysis of data collected from 922 Turkish professionals. Results show that agreeableness and consciousness personality traits are correlated with all o...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmada inşaat sektörü çalışanlarının örgütsel bağlılıklarını ölçmek, sektörel ve örgütsel faktörler ile ilişkilerini incelemek amacıyla Türk inşaat sektörü çalışanlarına bir anket çalışması uygulanmıştır. İnşaat sektörü çalışanlarının örgütsel bağlılık sonuçları; sektör, meslek ve cinsiyet alt gruplarına ayrılarak değerlendirilmiş; örgüts...
Article
Full-text available
zet İnşaat sektörü ülkelerin ekonomik gelişmesinde önemli bir role sahiptir. İnşaat proje bazlı bir üretim olup, hammadde, makine, finans, teknoloji ve insan kaynağının etkin ve verimli kullanımını gerektirir. Tedarik Zinciri Yönetimi yenilikçi bir yönetim stratejisi olarak inşaat projelerinin verimliliğini ve etkinliğini artırmak için yapım yöneti...
Article
Full-text available
zet Ülkemizde yeni mezun mühendis/mimarların yaptıkları işin yetki sınırları/hukuki sorumlulukları hakkında yeterli derecede bilgi sahibi olmadan, düşük ücret ve yüksek sorumluluklarla şantiye şefi olarak çalıştırıldığı bilinen bir gerçektir. Bu çalışmanın amacı şantiye şefi olarak bilfiil çalışan teknik elemanların sorumlulukları ile ilgili mevzua...
Article
Full-text available
Her yil cok sayida ogrenci insaat muhendisligi bolumlerine yerlesmektedir. Ogrencilerin, gelecekte nitelikli birer meslek insani olmalari, bu tercihin bilincli yapilmasina baglidir. Bununla beraber nitelikli bireylerin yetismesinde egitimin kalitesi onem kazanmaktadir. Cunku universite egitimi sirasinda kazanilan genel ve mesleki yetkinlikler, bire...
Article
Full-text available
Her yıl çok sayıda öğrenci inşaat mühendisliği bölümlerine yerleşmektedir. Öğrencilerin, gelecekte nitelikli birer meslek insanı olmaları, bu tercihin bilinçli yapılmasına bağlıdır. Bununla beraber nitelikli bireylerin yetişmesinde eğitimin kalitesi önem kazanmaktadır. Çünkü üniversite eğitimi sırasında kazanılan genel ve mesleki yetkinlikler, bire...
Article
ZET Her yıl çok sayıda öğrenci inşaat mühendisliği bölümlerine yerleşmektedir. Öğrencilerin, gelecekte nitelikli birer meslek insanı olmaları, bu tercihin bilinçli yapılmasına bağlıdır. Bununla beraber nitelikli bireylerin yetişmesinde eğitimin kalitesi önem kazanmaktadır. Çünkü üniversite eğitimi sırasında kazanılan genel ve mesleki yetkinlikler,...
Article
Full-text available
Construction is one of the leading sectors in occupational accidents. In this study occupational accidents in construction sector, their causes and suggestions for prevention are discussed. Five different occupational groups working in construction area including labour-skilled labour, technical staff, occupational safety staff, building inspection...
Article
Full-text available
Ceramic tiling industry has become one of Turkey's fastest growing industries due to the outstanding achievements of Turkish ceramic producers with respect to producing high quality products with lower costs than their equivalents worldwide. Conversely high costs of the end product of Turkish building industry in general show that there is an impor...
Article
Full-text available
zet Günümüzde birçok firma artan rekabet ortamında ayakta kalmak için müşteri ihtiyaçlarını sağlayacak biçimde hizmet ve ürün tasarlamak, müşterilerine zamanında ve sözleşmeye uygun teslimatlar yapabilmek için sürekli olarak yeni yaklaşımlar denemektedirler. Bu yaklaşımlardan birisi de bir kalite geliştirme yaklaşımı olan kalite fonksiyon yayılımın...
Conference Paper
Full-text available
zet İşletmelerin planlama birimlerinin çözmesi gereken en önemli sorunlardan birisi gelecek ile ilgili gerçekçi tahminlerde bulunmaktır. Bu amaçla birçok tahmin yöntemi geliştirilmiştir ve yazılım mühendisliğinin gelişmesi ile birlikte günümüzde yapay zeka uygulamaları bu konuda sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Bu çalışmanın da amacı özellikle çok...
Article
Full-text available
In Turkey, for the preliminary construction cost estimation, a notice, which is updated and published annu­ally by Turkish Ministry of the Environment and Urbanism, known as “unit area cost method” (UACM) is generally employed. However, it’s known that the costs obtained through this method in which only construction area is taken into consideratio...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmada, Türk inşaat sektörü çalışanlarının iş tatmini ve örgütsel bağlılıklarının araştırılması amacıyla kamu ve özel sektörde çalışan mimar ve inşaat mühendislerine anket çalışması yapılmıştır. Mimar ve inşaat mühendislerinin kişilik özellikleri, iş tatmini, mesleğe bağlılık ve örgütsel bağlılık düzeyleri belirlenmiştir. Abstract In this...
Article
Full-text available
NŞAAT ATIKLARI KAVRAMININ YASAL DÜZENLEMESİ VE HAZIR BETON TESİSİNDE ÖRNEK UYGULAMA ÖZET İnsanların uygarlaşma sürecinde yaşamlarını sürdürebilmek için ihtiyaç duydukları; temiz su, barınma yerleri, ulaşım gibi uğraşlar temel inşaat faaliyetleridirler. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında gerekli olan kaynakların kullanımı ve atıkların yön...
Conference Paper
Full-text available
Ülkemizin 19 Mayıs 2001 Prag Bakanlar Konferansında Bologna Sürecine katılması ile eğitimde reform hareketleri başlamıştır. Türkiye'deki eğitim sisteminin Avrupa ile uyumlaştırılması çalışmaları son yıllarda hız kazanmıştır. Ülke çapında her üniversitede çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsamında akreditasyon, temel yapı taşı olan öğrenc...
Article
Full-text available
Complex variability is a significant problem in predicting construction crew productivity. Neural Networks using supervised learning methods like Feed Forward Back Propagation (FFBP) and General Regression Neural Networks (GRNN) have proved to be more advantageous than statistical methods like multiple regression, considering factors like the model...
Article
Full-text available
A Self Organizing Map (SOM), is a machine learning method that represents high-dimensional data in low-dimensional form without losing topological relations of the data. After an unsupervised learning process, it organizes the data on the basis on similarity. In the current study, a SOM based algorithm has been developed which not only produces 2-D...
Conference Paper
Full-text available
GİRİŞ Türk inşaat sektöründe çalışan kişilerin/şirketlerin yabancı dillerin kullanımı ile ilgili bilgi ve becerilerinin sınırlı olması, çalışanların/şirketlerin uluslararası hareketliliğini kısıtlamaktadır. Bu kapsamda mesleki eğitim ve sonrasındaki eğitim programlarının içeriklerinin iyileştirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Fakat iyileşt...
Conference Paper
Full-text available
There is an increasing necessity to improve communication skills of construction professionals by vocational and professional training programmes which enhance the linguistic and cultural knowledge of the graduates and/or professionals. The outcomes of LANCAM (Languages for Contract Administration and Management in Construction) fulfilled these req...
Conference Paper
Full-text available
As a Media Partner for that event, PMForum offered to republish selected papers in PM World Today. This paper is included here with the consent of the author and the permission of the Centre for Construction Innovation of the National Technical University of Athens (www.innovation.view.gr) who is the copyright holder of the conference proceedings....
Conference Paper
Full-text available
Improving labour productivity is one of the most significant areas that may result in competitive advan-tage for construction companies. This requires continuous monitoring, documentation and measurement of factors like quantity of work, site conditions, work conditions and crew characteristics. Time study is a systematic approach that can be appli...
Article
Full-text available
The aim of this article was to examine the factors affecting the competition in brick industries in developing countries. Turkish brick industry was analysed as a case study within the frame of Porter's five forces model.A questionnaire survey was undertaken with Turkish brick makers and the results were evaluated by using frequency tables, Likert...
Article
Turkish economy has been hit by various economical crises between the years 1998 and 2001 and the economic stagnation still continues. Past experiences in various countries show that it is vitally important to encourage construction activities in order to get out of stagnation, as construction output directly affects about 200 other sectors and ind...
Article
Various economical crises have affected Turkish economy during the last decade and construction industry has always been among the hardest hit; giving the idea that a comprehensive approach to crisis management is unavoidable. However, literature showed no findings related with crisis management applications by construction companies. Thus, a quest...
Article
Various changes brought about by the public procurement law (PPL) in the construction procurement system of Turkey are discussed. Through the new procurement law, a public procurement authority (PPA) was founded to develop standard procurement documents, to provide training to workers in the public and private sectors, and to collect and publish st...
Article
Just in Time (JIT) is a production management system, whose success depends on the fulfilment of a number of environmental conditions; which presents the problem related with its applicability in developing countries. The literature shows that the poor supply and demand conditions, and the unstable economic environments are the main obstacles for J...
Article
Full-text available
O ZET : Bu calŞs ma kapsamŞnda, yapŞm projelerinde kaynak seviyeleme problemlerinin co zumu icin genetik algoritma mantŞgŞ na dayanarak co zum gelistiren bir bilgisayar yazŞlŞmŞ gelistirilmis ve validasyonu yapŞlmŞs t Şr. Bu yazŞlŞmda, literaturde tartŞsŞlan programlara ek olarak uc tip cesitlendirme y o ntemi denenmis, normallestirmenin en hŞzlŞ s...
Article
Research into IT applications in the construction industry has been going on for many years, most of this work took the form of system development aimed at assisting construction practitioners and aimed at improving processes in order to reduce the cost of building. Most of these developments tended to identify a problem in a sector of the industry...
Article
The current model is confined to multi‐storey concrete framed office buildings with particular types of foundations and roof and choices within the building envelope, but it has the potential for further development to include wider choice. The flexibility provided by Leonardo will allow, claim the authors, a staged development without affecting th...
Article
The aim of this article is to establish a number of issues relevant to the applications of expert systems related to the UK construction industry. The following areas are discussed: 1.(1) Expert systems currently used in practical circumstances within the construction industry in the UK.2.(2) The benefits of using expert systems in construction fir...

Network

Cited By

Projects

Projects (3)
Project
This scope of work; to determine the factors affecting success in housing projects, to identify risks for each alternative project for the buyer, to create a decision-making model for the buyer housing selection and to determine the relationship between the Risk-Trust-Success trilogy.