Emanuel Soare

Emanuel Soare
University of Pitesti · Faculty of Educational Sciences

PhD

About

20
Publications
13,150
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
69
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
51 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Introduction
Emanuel Soare currently works at the Faculty of Educational Sciences, University of Pitesti. Emanuel does research in Pedagogy Theory, Teacher Education and Teaching Methods. His current project is 'Competence Based Curriculum.'
Additional affiliations
April 2016 - March 2020
University of Pitesti
Position
  • Vice Rector, Associate Professor Dr.

Publications

Publications (20)
Article
Full-text available
The paper investigates the birth or one of the newest approaches in the curriculum design with big impact on current educational theories and practices. It is analyzed the effects of objectives centered pedagogy (OCP) on curriculum theory and practice as one of the dominant curricular approaches since 1950, when the curriculum was promoted as the p...
Conference Paper
Full-text available
The paper investigates the birth or one of the newest approaches in the curriculum design with big impact on current educational theories and practices. It is analyzed the effects of objectives centered pedagogy (OCP) on curriculum theory and practice as one of the dominant curricular approaches since 1950, when the curriculum was promoted as the p...
Article
Full-text available
The present paper aims at emphasizing the effects of considering the competence, as the main curriculum organizer in curriculum development, bringing into discussion the curricular architecture that should define this new approach. The methodology of research focuses on a theoretical innovative approach on the ways the rational design model meets t...
Article
Full-text available
The context of today teaching and learning is shaped by new models of curriculum design with big implications on teachers’current practices in classroom. One of those models is represented bythe competence based curriculum (CBC) design model and its innovative way of seeing the curriculum architecture and their interactions. It brings a certain vie...
Article
Full-text available
The article focuses on the possibilities of capitalizing the ePortfolio as a pedagogical method for producing integrative learning and as an efficient way to engage students in the curricular activities. It helps teachers in mapping teaching and learning, document student learning and enhancing learning towards the educational outcomes. The instruc...
Article
Full-text available
The present paper deals with the problem of competence, as it is found in the specialty literature in the area of educational sciences. There are analyzed various perspectives which can contribute to the clarification of the problem tackled and to the identification of different traits displayed by this major concept of postmodern pedagogy. The aut...
Article
Full-text available
The paper dwells on realizing a pedagogical analysis of the eLearning effects on curricular design of the educational context. The author examines the perspective of projecting an educational context in the spirit of curriculum paradigm by reporting to the challenges of the new technologies. In the era of technology, of Social Media and the permane...
Article
Full-text available
In this paper we proposed to identify students’ perceptions on the importance, from their perspective, of evaluation methods and on the teachers’ reasons for choosing specific evaluation methods. We intend to identify a model that teachers can follow when choosing the evaluation methods in accordance with student-centered learning process and compe...
Article
Full-text available
This study aims at emphasizing the pedagogical effects of curriculum paradigm, as the postmodern education theoretical and praxiological model on design and implementation of evaluation in the didactic process. Evaluation, as a main element of instruction process, besides teaching and learning, must be conceived and realized as an effect of curricu...
Article
Full-text available
Modern sanitary education is one of the " new educations " , defined in the UNESCO programs as answers of the educational systems to the imperatives of contemporary world. One of the most targeted objectives of the governamental policies and strategies from all the world, mentioned by the World Health Organization, is to achieve and maintain a heal...
Article
Full-text available
At the level of the university education, the formation of competences specific to the profession of ecologist is acquired within the activities of lectures and seminars coresponding to the school subjects included in the curriculum for the faculty of Ecology and Environment Protection. For knowing the level of formation of competences to the stude...
Book
Full-text available
Article
Full-text available
This paper focuses on the various meanings conferred to the concept of curriculum and the way in which they are reflected at the level of the educational theory and practice. There are presented the most important stages this concept has traversed and the ways these stages can explain the manner we look at curriculum today. We emphasize the role wh...

Network

Cited By

Projects

Projects (7)
Archived project
Scopul acestui proiect a fost dezvoltarea de metodologii și materiale pentru a îmbunătăți aptitudinile de leader ale profesorilor din licee, care lucrează cu elevi cu vârste cuprinse între 14 – 18 ani. Astfel, la conferința de închidere au participat profesori și reprezentanți ai conducerii Colegiului Economic „Maria Teiuleanu”, partener al proiectului alături de UPIT, ai Școlii Gimnaziale „Negru Vodă” (fosta nr. 12), ai Liceului Tehnologic Dacia Pitești, precum și membri ai echipei de implementare a proiectului: Coordonatorul de proiect, conf. univ. dr. Claudiu Langa, Decanul Facultății de Științe ale educației, Științe sociale și Psihologie (FSESSP), conf. univ. dr. Emanuel Soare, Prorectorul pentru relații internaționale al UPIT, conf. univ. dr. Delia Duminică, formator în cadrul proiectului și Prodecan al FSESSP, conf. univ. Dr. Loredana Tudor, formator în cadrul proiectului și Prodecan al FSESSP, conf. univ. dr. Adriana Lazăr, conf. univ. dr. Loredana Bloju, Director al Centrului pentru Relații Internaționale al UPIT și lect. Univ. dr. Cristina Dumitru.
Project
Proiectul Start în cariera ta! - UPIT (START-UPIT) face parte din Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), Schema de granturi pentru universități – 67/SGU/NC/I şi vizează prevenirea abandonului universitar al studenților din anul I cu risc ridicat de abandon – ciclul de licență prin oferirea de sprijin personalizat şi a unor servicii socio-educaționale centrate pe student, coerente, flexibile și necesare parcurgerii cu succes a programelor de studii universitare şi asigurării condiţiilor necesare pentru o educație de calitate, care să conducă la integrarea academică și socio-profesională. Proiectul, în valoare totală de 681720 Lei, se implementează pe o perioadă de 36 de luni şi se adresează unui grup de 360 de studenţi cu risc ridicatde abandon din anul I ciclul de studii de licenţă din Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Ştiinţe Sociale şi Psihologie- UPIT.
Project
Axa prioritară 6 - Educație și competențe Titlul proiectului: Profesori inovatori-studenți antreprenori! (PISA) Cod MySMIS: 125202 Universitatea din Pitești în parteneriat cu Universitatea POLITEHNICA din București, în calitate de Beneficiar,, lansează, începând cu data de 10 iulie 2019, implementarea proiectului „PROFESORI INOVATORI - STUDENȚI ANTREPRENORI! (PISA)” conform Contractului de Finanţare nr. 51672/09.07.2019 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman. Perioada de implementare: 24 luni. Valoare totală: 7.897.333,85 lei, din care finanțare nerambursabilă 7.739.385,99 lei. Obiectivul general: creșterea accesului și participării la educația universitară și atractivității ofertelor educaționale la nivelul universităților partenere, prin furnizarea de programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională și acordarea de burse pentru 420 de studenți din medii dezavantajate, prin îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 75 de cadre didactice, prin dezvoltarea a 3 oferte educaționale inovatoare și corelate cu piața muncii, precum și prin activități de conștientizare pentru 50 de elevi din medii defavorizate. Grupul țintă este format din:  420 de studenți, în special cei dezavantajați și care provin din grupuri vulnerabile, cu accent pe populația romă, din mediul rural și studenți netradiționali. Aceștia vor participa la programe antreprenoriale, remediale, servicii de consiliere și orientare profesională, primind bursa Student Antreprenor.  75 de cadre didactice din învățământul superior și personal implicat în dezvoltarea de programe de studii din învățământul terțiar universitar și care vor participa la programe de perfecționare profesională.  50 de elevi de liceu proveniți din medii dezavantajate implicați în activități de conștientizare: vizite la cele două universități partenere și sesiuni de informare și conștientizare. Astfel, proiectul își propune să răspundă unor provocări cu care se confruntă sistemul de învățământ superior din România, în contextul mai larg al accesului, calității și echității.