Els Enhus

Els Enhus
Vrije Universiteit Brussel | VUB · Criminology, Research group Crime and Society (CRiS)

About

38
Publications
5,118
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
62
Citations
Citations since 2017
5 Research Items
17 Citations
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345
2017201820192020202120222023012345

Publications

Publications (38)
Chapter
Full-text available
This article briefly reviews the value and significance of participant observation in police settings. Subsequently, and with reference to our observational fieldwork experiences in several Belgian (local) police zones, some methodological problems and pitfalls related to the 'pains' of doing fieldwork in police research settings will be highlighte...
Book
Maatschappelijke veranderingen hebben niet alleen de klassieke invulling van de politierol in vraag gesteld, maar tevens de debatten geopend over de wijze waarop ze dient georganiseerd te worden. Het herdenken van de politierol van een autoritair, wereldvreemd instrument van de overheid naar een politie georiënteerd op de burgers, met een vinger aa...
Article
This special issue focuses on the role of sex/gender in Dutch and Belgian criminological and penological research and theory. This introductory article draws the history of thought and research within Dutch-language criminology and explores international developments, in particular the influence of feminist critique on theory and research.This fram...
Chapter
Full-text available
In deze bijdrage wordt een antwoord geformuleerd op de vraag hoe politiemensen omgaan met etnisch-culturele minderheden op basis van data verzameld in het kader van een 34 maand durend beleidsgericht onderzoek naar de toepassing van de gemeenschapsgerichte politiezorg in multiculturele buurten (in opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid). Daarbij w...
Book
Full-text available
In this book, scholars from different European Member States, Norway and South-Africa focus on the social changers, the problems police are confronted with and the involvement of other public and private police actors. The aim of this book is to take a close look at several countries to find out to what extent and how security issues are dealt with...
Article
Full-text available
Vijftig jaar geleden verscheen het Tijdschrift voor Criminologie voor de eerste keer. Het heeft zich ontwikkeld tot een peer reviewed tijdschrift met kwalitatief en kwantitatief onderzoek van hoge kwaliteit. Jeugd-en levensloopcriminologie, onderzoek naar georga-niseerde en organisatiecriminaliteit, criminografisch onderzoek en onderzoek naar gewel...
Book
Full-text available
FOR ACADEMIC PURPOSES ONLY. PLEASE REFER TO: Easton, M., Ponsaers, P., Demarée, C., Vandevoorde, N., Enhus, E., Hutsebaut, F., Elffers, H., Moor, L. G. (2009). Multiple community policing: hoezo? Gent: Academia Press. ////// Qualitative field study in four Belgian cities (two Flemish, two walloon ones) on how street level police officers deal with...
Article
Full-text available
Samenvatting Volgens van Swaaningen en Van De Bunt wordt de Vlaamse arbeidsmarkt voor criminologen gekenmerkt door een aantal beroepsgroepen die specifiek zijn voor afgestudeerde criminologen, terwijl in Nederland deze criminologische beroepen nog dienen te worden gecreëerd. In deze bijdrage vragen Ponsaers, Enhus en Goethals zich af of er in Vlaan...
Chapter
Full-text available
In opdracht van de Federale Overheidsdiensten Binnenlandse Zaken en Justitie werkt de onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel aan de ontwikkeling van een meet-en opvolgingsinstrument voor de strafrechtsketen. Het doel van dit instrument is de instroom en selectie in deze keten zichtbaar t...
Article
Full-text available
1. Inleiding Naar aanleiding van de vertrouwenscrisis bij de burger over de werking van het justitie apparaat werd op 22 december 1998 een Hoge Raad voor de Justitie opgericht 1. Deze instantie ging effectief van start in augustus 2000. Eén van de taken van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is de behandeling van klachten van burgers over de werki...
Article
Full-text available
Vraag : "Dat soort mensen functioneert als een computerprogramma. Als wij met vragen over het onderzoek kwamen aanzetten, antwoordde men altijd: 'Laat de professionelen toch begaan'. Met andere woorden: stuur onze programma's en procedures niet in de war met een menselijke benadering, met liefde en met wanhoop …" [Gino Russo, vader van één van de v...
Book
Full-text available
In de geest van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 1 , dient op lokaal niveau in de politiezones een minimale gelijkwaardige politiezorg te worden aangeboden die is gebaseerd op de principes van community (oriented) policing. In deze context werd het koninklijk besluit van...
Article
Het document geeft een goed overzicht van de literatuur in verband met risicoperceptie: begripsdefinitie; ontstaan van de begrippen; onderzoek naar risicoperceptie; sociologie van risico; psychologie van risicoperceptie; percipiëren van risico's; leken en experten; Gender en risicoperceptie; risicocommunicatie; subjectiviteit, objectiviteit en onve...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
Criminological Encounters is an international, interdisciplinary and radically open-access journal that aims to facilitate critical dialogues between scholars of criminology and our interlocutors in other social, academic, and professional domains about contemporary issues of crime, harm, in/justice, law, and society. www.criminologicalencounters.org
Project
This project concerns the making of a special issue about ethnography and participant observation of police organisations and policing contexts. It aims to highlight the unceasing significance of ethnography, its methods and its interpretive and contextual focus, but also the researcher’s unique position in and relation with a research setting. The selected contributions embrace empirical and theoretical issues that are, in our point of view, significant to understand the police and policing in the late modern liquid social world.