Ekrem Malkoc

Ekrem Malkoc
Oxford Wave Research

Doctor of Philosophy

About

20
Publications
16,042
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
56
Citations
Introduction
Ekrem Malkoc currently works as Technical Sales Manager in Oxford Wave Research. Ekrem does research in Criminology, Forensic Science and Linguistics. His most recent publication is 'Forensic Science and Situational Crime Prevention: Is there a connection?'

Publications

Publications (20)
Conference Paper
Full-text available
With face coverings becoming commonplace as a result of the COVID-19 pandemic, biometric recognition systems based on face and voice have encountered new challenges. In some cases, face recognition performance is severely affected when faces are occluded with coverings (Damer et al., 2020; Ngan, Grother, & Hanaoka, 2020), yet a previous study has s...
Research
Full-text available
İşaret dili kullanıcıları olan işitme engelli kişiler ile konuşma dili konuşucuları olan kişilerin beyinlerindeki dil organizasyonunun ve işaret dili afazisinin incelenmesi esnasında önemli bazı sonuçlara varılmıştır. Önceden bilinen bazı varsayımlar bu bakış açısı sayesinde ya kanıtlanmış yada reddedilmiştir. Aşağıda işaret dili afazisi konuşm...
Research
Full-text available
Konuşma dilinin üretimi esnasında, konuşmalarda kullanılan sözcüklerde, bu sözcüklerin sözlükçe biçimlerinden sapmalar gösterdiği farklı diller üzerinde yapılan değişik çalışmalarda ortaya konmuştur (Johnson, 2003; Kochetov, 2003; Scarborough, 2003). Bu sapmaların genelde ses ya da seslem yitimi, ses değişimi veya bunların bir birleşimi şeklin...
Research
Full-text available
Bu çalışma, duruma dayalı suç önleme (situational crime prevention) ile adlî bilim (forensic science) arasında olması muhtemel bir bağlantının bulunmasına yönelik bir çabanın sonucudur. Suç önleme stratejilerinden biri olan duruma dayalı suç önleme, adlî bilimin kendi “suç”bilimsel varlığını bulmuş olduğu kriminoloji alanıdır. Bu nedenle, öncelikle...
Research
Full-text available
Önceden hazırlanarak yapılan konuşmaların tersine, doğal konuşma bir ön hazırlık dönemi taşımamakta ya da konuşucuya prova yapma lüksünü tanımamaktadır. Dolayısı ile konuşucular iletmek istedikleri mesajları, konuştukları o anda düzenlemek, sıraya koymak ve birbirleri ile ilişkilendirmek zorunda kalmaktadırlar. Konuşmanın doğallığını koruması,...
Research
Full-text available
This paper is an end result of some sort of a quest into establishing a potential link between situational crime prevention and forensic science. Being one of the strategies of crime prevention, situational crime prevention seems to be the particular field of criminology where forensic science seems to have found its criminological existence more t...
Article
Full-text available
Türkçedeki ünlülerin formant frekans değerlerinin belirlenmesine yönelik olarak yapılan değişik çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda farklı amaçlarla ünlülerin formant frekans değerleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkçe ölçünlü dil konuşucusu kadın ve erkeklerden elde edilen formant frekans değerleri söz konusu diğer çalışmadaki de...
Conference Paper
Full-text available
Konuşucu tanıma çalışmalarının en çok adli ses incelemeleri alanında yoğunlaştığı görülmektedir. Suçla ilgili adli bilim incelemeleri, gittikçe artan bir biçimde, kişilerin, arkalarında bıraktıkları benzersiz izlere dayanarak teşhis edilmesine dayanmaktadır. Genellikle suç öğesi taşıyan bir konuşma, örneğin bir fidye talebi veya bomba ihbarında old...
Article
Full-text available
Forensic science is gaining some solid ground in the area of effective crime prevention, especially in the areas where more sophisticated use of available technology is prevalent. All it takes is high-level cooperation among nations that can help them deal with criminality that adopts a cross-border nature more and more. It is apparent that coopera...
Chapter
Full-text available
Bu ödev çalışmasında John Clark ve Collin Yallop’ınyazmış olduğu “An Introduction to Phonetics and Phonology ” isimli kitabın “Bürün (Prosody)” adını taşıyan 9. bölümü esas alınmış ve takipte kolaylık sağlamak maksadı ile bu bölümdeki başlıklar değiştirilmeksizin kullanılmıştır.

Questions

Question (1)

Network

Cited By