Eeva-Liisa Nyqvist

Eeva-Liisa Nyqvist
University of Helsinki | HY · Department of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

PhD

About

35
Publications
3,503
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
39
Citations
Introduction
Eeva-Liisa Nyqvist currently works at the Department Finnish, Finno-Ugrian, and Scandinavian Studies at the University of Helsinki. Her research interests include SLA, morphology, syntax, intercomprehension of closely related languages (especially in the case of Scandinavian languages), and translation of fiction. Her current project on syntax and metalinguistic competence of Finnish-speaking early total immersion students (L2 Swedish) is funded by Svenska kulturfonden.
Additional affiliations
January 2020 - January 2021
University of Helsinki
Position
  • PostDoc Position
Description
  • I am working on my research project "Grammatisk kompetens: ordföljd och metalingvistisk kunskap. En jämförande undersökning mellan språkbad och traditionell undervisning" funded by Svesnka kulturfonden.
January 2017 - December 2019
University of Turku
Position
  • PostDoc Position
Description
  • I was working on my research project Grammatical competence: A comparative Study of Noun Phrases, Passive, Interrogative Clauses and Prepositions in Written Swedish by Finnish-speaking Early Total Immersion Students and Non-Immersion Students. I also taught 5% of my working time on courses in Swedish grammar and immersion.
August 2014 - December 2016
University of Helsinki
Position
  • Lecturer
Description
  • Courses in Swedish grammar, oral and writing skills, translation from Swedish, Danish and Norwegian into Finnish, immersion, literary analysis, supervision and assessment of Bachelor’s and Master’s degree theses
Education
September 2006 - September 2013
University of Turku
Field of study
  • Scandinavian languages
September 1999 - June 2004
University of Turku
Field of study
  • Scandinavian languages, French language and culture, pedagogy

Publications

Publications (35)
Chapter
Syftet med denna studie är att analysera hur de nordiska länderna och de självstyrda områdena framställs i textboken Megafon 3 som används i B-svenska i årskurs 9, den sista årskursen i den finländska grundskolan. Svenskfinland, dvs. de finländska områdena med svenskspråkig befolkning och Sverige behandlas i alla årskurserna i de flesta läromedlen...
Article
Full-text available
In this article, we discuss language- and culture-specific elements in versions of Evas klass/Eevan luokka (1917), a Finnish youth literature classic by Kersti Bergroth (1886–1975), a self-translator who wrote the Finland-Swedish and Finnish versions under the pseudonym of Mary Marck. The novel has also been translated into Norwegian (Eva’s klasse,...
Article
Full-text available
In this article, we discuss some representative language- and culture-specific translation problems in a fantasy trilogy created by the Norwegian author Siri Pettersen (b. 1971) and in its Finnish translations by Eeva-Liisa Nyqvist of the present text. We will describe Nyqvist’s own reflections around her translation process with various strategies...
Article
Full-text available
Materials for language learning are usually prepared with a specific age group in mind, but less often based on competences within the student group. This recalls what linguistic and cultural emphases underlie the choice of texts intended for teaching. The article discusses the factors to consider when choosing texts for language learning at levels...
Article
Full-text available
The Swedish V2 word order has been considered a notorious source of difficulty for L2 learners due to its strict rules. This study explores subject-verb word order in texts written in Swedish by 12-year-old and 15-year-old Finnish-speaking immersion students and by 16-year-old non-immersion students. Although the L1 of the informants lacks obligato...
Article
Full-text available
Denna artikel undersöker hur finskspråkiga språkbadselever i årskurserna 6 och 9 (n=77 resp. n=86) bedömer grammatikaliteten av några av svenskans mest komplexa nominalfraser i ett test med nominalfraser med dubbel bestämdhet, nominalfraser med de demonstrativa pronomenen den här och denna samt nominalfraser med både ett possessivattribut eller ett...
Article
Full-text available
The present study explores how 12- and 15-year-old immersion students (n=75 and n=73) produce subordinate questions in Swedish on a written test. Previous studies are sparse, but they report difficulties with both subject-verb word order and use of the subjunctor om and the subject marker som occurring in these clauses; informants with varying ages...
Conference Paper
Full-text available
Kersti Bergroth (1886–1975) oli tuottelias kirjailija, joka klassikon asemaan nousseilla Eeva-kirjoillaan on myös yksi suomalaisen nuortenkirjallisuuden pioneereista. Erityistä Evas-klass/Eevan luokka-teoksessa (1917) on se, että se ilmestyi samaan aikaan sekä ruotsiksi että suomeksi ja Bergroth vastasi itse molemmista versiosta. Bergrothin tuotant...
Conference Paper
Full-text available
Ruotsi, norja ja tanska muistuttavat kielihistoriallisista syistä paljon toisiaan sekä sanastoltaan että rakenteeltaan. Pohjoismaisen kommunikoinnin ihanne onkin perinteisesti ollut, että kieliryhmien edustajat puhuvat kohdatessaan omaa kieltään pienin kielellisin muokkauksin. Tällaiset kommunikaatiotilanteet ovat kuitenkin haastavia pohjoismaisia...
Article
Full-text available
Svensk passiv har flera olika former (s-passiv, vara- och bli-passiv). S-passivens dominans i svenska är också en tydlig skillnad mellan svenska och de andra nordiska språken. I den här artikeln analyserar vi L2-svenska översättningar av finska meningar för att se hur väl språkbadselever lärt sig passiven och vilken passivkonstruktion de föredrar....
Conference Paper
Full-text available
En svårighetshierarki för inversion? Språkbad ger excellenta inlärningsresultat tack vare tidig startålder, rikligt inflöde och meningsfull interaktion, men grammatisk korrekthet, bl.a. ordföljden, bereder ofta problem (Sipola 2008). Svenskan är ett V2-språk, och ordföljden utgör en klassisk problemkälla för L2-inlärare. Överanvändning av rak ordfö...
Article
Swedish grammatical gender is challenging for Finnish-speaking learners of Swedish due to its abstract meaning, the complex nature of Swedish NPs and the low salience of the morphology used to mark gender. Our study compares the expression of gender in texts written in Swedish by Finnish-speaking 12- and 15-year-old immersion students with that of...
Article
Full-text available
The aim of this article is to study the extent to which some of the most complex types of Swedish noun phrases (NPs) have been mastered in a grammaticality judgement test in L2 Swedish of Finnish-speaking 16-year-old non-immersion pupils (n = 44) compared with 15-year-old immersion pupils (n = 86). The study concentrates on double definiteness, NPs...
Article
There are two primary goals for this study – first, to analyse definiteness and article use in spontaneous writing in Swedish by 15-year-old Finnish immersion students (n = 162) and secondly, to compare their performance with that of non-immersion students at the same age (n = 67). Analyses at the group level show that immersion students usually pe...
Presentation
Full-text available
A short presentation of my Post-doctoral project
Article
Full-text available
This study explores the acquisition of definiteness and article use in written Swedish by Finnish-speaking teenagers (n=67) during the three years in secondary school. The studied grammatical phenomena are problematic for all L2 learners of Swedish and are especially difficult for learners, such as Finns, whose L1 lacks expressive definiteness morp...
Article
Full-text available
This study explores how Finnish-speaking university students (n=159) master definiteness and use of articles in a written task including to their obligatory language studies. The material is analysed on both group and individual level, and the informants are compared to a group 15 years old pupils from the comprehensive schools from another materia...
Thesis
Full-text available
This doctoral thesis reports how Finnish-speaking schoolchildren use definite and indefinite forms and articles in Swedish and how their ability to use them develops from the 7th to the 9th grade in comprehensive school. These grammatical phenomena have proved to be problematic for everyone learning Swedish as a second language, but they are especi...
Conference Paper
Full-text available
I min doktorsavhandling som handlar om tillägnandet av species och artikelbruk hos 13-15 åriga finska svenskinlärare har jag konstaterat att flera typer av species- och artikelfel förekommer ännu i årskurs 9. Exempelvis överanvändning av naken form i obligatoriska kontexter för bestämd form singularis (t.ex. Vi har piano i *vardagsrum) och bortfall...
Conference Paper
Full-text available
This article deals with my PhD study on the acquisition of the definiteness and the use of articles in Swedish noun phrases. My informants are 130 pupils in the Finnish comprehensive school and my corpus consists of seven compositions, three taped oral exercises and two grammar tests per every pupil. My study is longitudinal: I started to collect t...

Network

Cited By