Duygu Uçgun

Duygu Uçgun
Pamukkale University · Department of Turkish Education

Professor

About

41
Publications
4,723
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
201
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
156 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (41)
Conference Paper
Full-text available
Chapter
Full-text available
Chapter
Full-text available
Article
Full-text available
Ortaokul Türkçe dersi sınav sorularının Türkçe Öğretim Programı’na (MEB, 2018) uygunluk düzeyini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu araştırmada Türkçe derslerinde tercih edilen sınav türleri incelenmiş, sınav sorularının hangi öğrenme alanlarına yönelik olduğu ve Program’daki kazanımları karşılama durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla i...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma ve dinleme kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğrencilerin okuma dinleme kaygılarının cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi ve son bir ay içinde okunan kitap sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma, tarama (survey) modelinde yapılandırılmıştır. Öğ...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın temel amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin benimsedikleri görüşleri ve düşünceleri ortaya koymaktır. Bu doğrultuda, araştırmanın alt amaçları, öğretmen adaylarının belleklerindeki öğretmenlik modeline ilişkin özellikleri betimlemek ve bu özelliklerin Türkçe öğretiminin ilkeleri açısından alanyazında öncele...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to investigate the idioms in Gülten Dayioğlu's stories that were written for 8 years and above in terms of transparency and familiarity degrees. The research is a descriptive survey model. The sample of the study consists of 53 stories. Research was conducted with a total of 901 students who continue their education in...
Article
Full-text available
Eğitimin niteliğini artırmaya yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Bunlardan biri de eğitim araştırmalarıdır. Eğitim-öğretim sürecinin incelenmesi, gözlemlenmesi, bunların sonucunda elde edilen bulguların analizi ve yorumlanması gibi aşamalardan oluşan eğitim araştırmaları, eğitim uygulamalarının geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu sür...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to analyze writing dispositions of 6th grade students in terms of different variables. In this research structured in survey model, "Writing Disposition Scale" developed by Piazza and Siebert (2008) and adapted to Turkish by Iseri and Ünal (2010) was used as the measurement tool. There are 21 articles in the 5 point lik...
Article
Full-text available
In this study grade students investigated the effect of educational games to develop vocabulary. In the study "Pattern randomized pretest and posttest controlled group" is used. The research in Niğde in May 19 Primary School was carried out on 60 students studying in the 6thgrades.The both groups were randomly allocated to two groups. The data need...
Article
Full-text available
Through communication, people exchange their opinions with others by language acquisition. By this mean, language is also an instrument for all learning fields. Turkish teachers are required to behave consciously and pay attention to attract their students’ interest to Turkish language rules and teach them. In this study, as a concept “motivation”...
Article
Full-text available
The Correlation between the Way Turkish Language Teachers Motivate their Students and Primary School Sixth Grade Students’ Attitudes toward the Course. The purpose of the present study is to identify the correlation between the way Turkish language teachers motivate their students and these students’ attitudes toward the course, and to determine wh...
Article
Full-text available
Basic instrument of communication is language and in order to accomplish language teaching, an education and training process which is in accordance with features of target group must be applied. One of the target groups of Turkish education is foreigners who are learning Turkish for different purposes. So the way of teaching Turkish to foreigners...
Article
Full-text available
By the Academic Year of 2006-2007, new curriculum has been begun to be applied in the Faculties of Education. When it is evaluated in terms of Turkish Language Teacher Training Departments, it is seen that the most attractive changes are the abolition of Side Branch application, the increase in the number of the courses which will contribute to tea...
Article
Full-text available
The aim of the present study is to assess the Turkish teacher training process through academicians' views. Within the study which was structured as a survey, "Turkish Teacher Training Process Assessment Scale" prepared by the researcher was emailed to 193 academicians working in the education faculties in Turkey and the Turkish Republic Northern C...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine the writing anxiety levels of primary school 6, 7 and 8th year students in terms of several variables using the "writing anxiety scale" developed by Yaman (2010). The study group is composed of 1407 students enrolled at the 6, 7 and 8th years of 10 primary schools in arkila district of Sivas province. The hig...
Article
Full-text available

Network

Cited By