Duygu Piji Küçük

Duygu Piji Küçük
Marmara University · Department of Music Education

PhD

About

27
Publications
4,437
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
107
Citations
Additional affiliations
December 2004 - November 2021
Marmara University
Position
  • Professor
Education
September 2003 - December 2006
Marmara University
Field of study
  • Music Education
September 2001 - July 2003
Marmara University
Field of study
  • Music Education
September 1997 - June 2001
Marmara University
Field of study
  • Music Education

Publications

Publications (27)
Article
Full-text available
Bu araştırmanın genel amacı Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ile bireysel çalgı performansına ilişkin özyeterlik inançları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Ayrıca öğrencilerin bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ve çalgı performansı özyeterlik inançlarının cinsiyet, yaş, s...
Article
Full-text available
Self-efficacy perception and exam anxiety which are evaluated within scope of affective dimensions of piano performance affect the quality of performance. It is expected for music teacher candidates to be raised as teachers having high level of self-efficacy perception and having control over their level of anxiety with respect to their piano perfo...
Book
Full-text available
Bu kitaptaki şarkılar, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde kutlanan/anılan Belirli Gün ve Haftalarda (İlköğretim Haftası, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, Okuma Bayramı, Kütüphaneler Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Dünya Kitap Günü) solo ve/veya koro olarak seslendirile...
Article
Full-text available
SINAV KAYGISI: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO EĞİTİMİ SÜRECİNDEN BİR GÖRÜNÜM Öz Bu çalışma, müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeylerine ve sınav kaygısının piyano eğitimi sürecindeki rolüne odaklanmaktadır. Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı düzeylerinin belirlenmesi ve sınav kaygısı düzeylerinin cinsiyet, öğrenim görülen sınıf...
Article
Full-text available
In this study, it was aimed to determine the opinions of music teacher candidates about distance education during the COVID-19 outbreak. The study group of the study consisted of 39 students studying in the Department of Music Education at the Marmara University Atatürk Education Faculty Fine Arts Education Department. Case study method, one of the...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale to measure the team perception levels of choir members. In the first step, a draft scale comprising 54-items was administered to 332 choir members. With the KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) test for sampling adequacy, KMO value was found to be 0.936. Factor analysis on the scale items showe...
Conference Paper
Full-text available
Empati, kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakması, o kişinin duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecidir. Empati, aynı zamanda başkalarını geliştirmenin yollarından biri olarak değerlendirilmektedir. Müzik eğitiminde de öğretmenin öğrencilerine k...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırma, müzik öğretmeni adaylarının öğretmenlik uygulaması dersine yönelik görüşlerinin değerlendirmelerini belirlemek amacıyla yapılmış nitel bir çalışmadır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi GSEB Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda 4. Sınıfta öğrenim gören toplam 35 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, müzik öğretmenlerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca, müzik öğretmenlerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumlarının, cinsiyet, yaş, çalışılan kurum ve mesleki kıdemlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışma grubunu özel ve devlet okullarında görev yapa...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okullarında görev yapan müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftalarla ilgili şarkılara yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmada nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftaların kavratılmasında şarkıların...
Article
Full-text available
Bu araştırmada, ilköğretim okullarında görev yapan müzik ve sınıf öğretmenlerinin belirli gün ve haftalara yönelik işlenen müzik dersi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tarama modeline uygun olarak düzenlenen araştırmada, örneklemi İstanbul ilinde bulunan ilköğretim okullarında müzik ve sınıf öğretmeni olarak görev yapan toplam 19...
Article
Full-text available
The success of a choir depends on the integrity, concentration and team logic to be formed within the group under the leadership of the choir conductor. Some dimensions of team perception are considered to be important for choral success such as knowing the aims of the choir, being aware of each other's talent levels, sharing the feeling of success...
Article
Full-text available
This study has been conducted for the purpose of determining the self-efficacy perceptions of music teaching students in the field of piano accompaniment. In addition, the determination as to whether the self-efficacy perceptions of the students in piano accompaniment and its sub-dimensions make any difference in terms of variables like gender, cla...
Article
Full-text available
In this study it was aimed to evaluate Accompaniment Playing course according to perspective of pre-service music teachers. The study group is composed of 56 students who receive education in third and fourth classes at Marmara University Atatürk Faculty of Education Department of Fine Arts Education. In the study, case study which is among the qua...
Article
Full-text available
In this study, communication and problem solving skills of students of music teaching department and the relationship between this skill and sub-domains are examined. In the study, descriptive research model was used; study group was composed of 130 students who study at Marmara University Atatürk Education Faculty Academy of Fine Arts Department o...
Conference Paper
Full-text available
Özet Bu çalısmada, müzik öğretmenliği öğrencilerinin bilgisayar tutumlarının ve müzik teknolojisi kullanımına iliskin yeterlilik algılarının değerlendirilmesi amaçlanmıstır. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencilerinden 94 kisi arastırmanın çalısma grubunu olusturmustur...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine whether there is a significant difference between selfefficacy and the levels of self-esteem of the students who attend extracurricular musical activities in primary schools and those who do not. Another purpose of the research is to find out whether there is any significant relationship between self-esteem...
Article
Full-text available
The aim of this study was to determine relation between test anxiety, self-esteem and success of instrument training courses for candidates of music teacher. This study was performed with grade three and four students (n=66) attending Music Teaching Department, Ataturk Faculty of Education, Marmara University. Data of the study was collected using...

Network

Cited By