Duygu Koçoğlu

Duygu Koçoğlu
Pamukkale University · Department of Management

About

15
Publications
6,062
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
25
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
22 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (15)
Article
Full-text available
Plastic bags have either been charged or banned in more than 60 countries around the world. Charging for plastic bags as demarketing practice in Turkey is quite new. The aim of this study is to reveal the relationship among attitude toward reducing the use of plastic bags, environmental attitude and environmental behavior within the framework of th...
Article
Full-text available
Özet Amaç: Halkla ilişkiler kapsamında yürütülen sosyal sorumluluk projeleri, kurumların toplum gözündeki imajını olumlu yönde etkileyen ve müşterilerle uzun vadeli ilişkiler kurmalarına yardımcı olan tutundurma faaliyetleridir. Bu çalışmada Capital ve GFK birlikteliğinde her yıl düzenli olarak yürütülen “Halk Gözünde En Başarılı Sosyal Sorumlul...
Article
Full-text available
Customer orientation is a marketing perception considering the needs and the demands of the customers in the marketing actions carried out by the businesses. The importance of customer satisfaction and service quality is increasing in the health sector like other sectors and maintaining the customer satisfaction can be achieved by offering customer...
Article
Full-text available
Consumer awareness and conscious consumption are well known concepts that gained higher value in time. Increased communication networks and tools let people to reach information sources about products and companies easier and faster. Consumer mind is affected by many other factors indeed. Education itself has pretty much effect on these concepts si...
Article
Full-text available
lk çağlardan bu yana devletlerin ve toplumların gelişmesi ve birbirlerine karşı rekabet avantajı sağlamaları ile yürüttükleri madencilik faaliyetleri arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Günümüz modern toplumlarında da madencilik ülkeler için kritik öneme sahip bir sektördür. Ancak, her geçen gün artan maden ihtiyacı ile beraber yerkürenin sahip...
Article
Isletmeler buyume hedeflerine ulasmak icin alternatif stratejiler belirler ve bunlari, uygulamaya calisir. Igor Ansof tarafindan ortaya konulan ve en yaygin kullanilan buyume stratejileri pazara nufuz etme, pazar gelistirme, urun gelistirme, cesitlendirmedir. Bu calismanin amaci, Denizli nin en buyuk 12 isletmesinin buyume stratejilerini tespit etm...
Article
Full-text available
ZET Đşletmeler, içinde bulunduğu rekabet ortamında etkinliğini artırabilmek için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Daha çok satış yapıp daha çok kazanmak isteyen işletmeler reklam yaparak, ekonomik bir fayda elde etmeye çalışmaktadırlar. Đşletmeler için önemli bir gider kalemi oluşturan reklam harcamalarının etkinlik seviyesi ile aralarındaki il...

Network

Cited By