Doruk Görkem Özkan

Doruk Görkem Özkan
Karadeniz Technical University · Department of Landscape Architecture

PhD

About

56
Publications
47,265
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
119
Citations
Introduction
Doruk Görkem Özkan currently works at the Department of Landscape Architecture, Karadeniz Technical University. Doruk does research in Environmental Psychology, Urban Open Spaces, Place Attachment, Pro-environmental behaviour
Additional affiliations
June 2018 - present
Karadeniz Technical University
Position
  • Professor (Assistant)
June 2018 - present
Karadeniz Technical University
Position
  • Professor (Assistant)
September 2009 - June 2017
Karadeniz Technical University
Position
  • Research Assistant
Education
February 2012 - June 2017
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Landscape Planning and Design
March 2008 - December 2011
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Landscape Planning and Design
September 2004 - June 2008
Karadeniz Technical University
Field of study
  • Landscape Architecture

Publications

Publications (56)
Article
Full-text available
Today, the number of urban open spaces decreases as a result of growing number of settlements. However, the opportunities provided by urban open spaces to people clearly demonstrate the need for and the importance of urban open spaces. The aim of this study is to investigate why activity spaces and space organization that will meet user needs are n...
Article
Full-text available
“Developing Creativity in Design Education: Landscape Architecture Environmental Design Studio Work” Landscape architecture is a discipline that creates livable places for the users by designing the environment in line with people’s needs and desires. In landscape discipline, the designs that are user-centered, different from each other and creativ...
Article
Full-text available
Campuses, which are a whole with education, teaching, cultural structures and open spaces, are spatial organizations where students, academicians and staff come together. In this respect, in the design of university campuses, it is necessary to focus not only on physical and aesthetic features, but also on spatial organizations that can create the...
Article
Full-text available
Abstract Purpose The current article aimed to investigate the effects of functional, social, and perceptual performance dimensions of coastal open place environmental attributes on place satisfaction. In this context, it aimed to develop suggestions for increasing the place performance levels in order to improve the place satisfaction. Design/Met...
Article
Full-text available
Along with urban modernization, the changing needs and requirements introduced rapid urban growth and irregular construction. The pressures that economic and technological developments introduced, along with the increasing housing requirements, also changed and transformed the collaborative environments that communities built. One of the places whe...
Article
Abstract Purpose – The purpose of this paper is to determine the required physical and social attributes of open spaces and demonstrate the effects of these attributes on place dependency, which is the functional dimension of place attachment. In this context, the paper only focused on the effects of the physical and social attributes of the enviro...
Conference Paper
Full-text available
The growing need for housing in parallel with population growth has made the importance of open spaces more prominent in rapidly growing cities. Among them, urban parks and management for open spaces are one of the important parts of urban planning. Neighborhood parks are the most basic element of municipal outdoor management systems in particular....
Conference Paper
Full-text available
Öz: Giriş: Peyzaj mimarlığı meslek disiplininde, toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayacak, yaşanabilir mekânsal organizasyonlar oluşturmak öncelikli hedeflerdendir. Mimarlık literatüründe mekan, insanı belirli ölçüde çevreden ayıran boşluk olarak ifade edilmektedir. Gür (1996) mekanı; bizi saran boşluğun üç boyutlu anla...
Article
Full-text available
The environment plays a very important role in the environmental psychology literature which perceives the effects of human behavior on the environment. Human behaviors occur in physical and social environments that meet their needs and requirement. For this reason, it is known that environmental psychology is related to the social environment as w...
Conference Paper
Full-text available
With the increase in the number of people living in urban centers, work on the sustainability of urban systems is increasing. One of the focuses in this context is on the possibilities and benefits of urban open green spaces. The possibilities offered by urban open green spaces can be expressed in general terms as psychological-physical health faci...
Chapter
Full-text available
INTRODUCTION Urban standards and quality of life often fall behind the continuing process of economic development and urbanization. While the cities grow quantitatively in order to meet the increasing needs of the urban population as a result of economic development, a decrease in quality is witnessed often and the natural resources are degraded. T...
Chapter
Full-text available
The different physical and spatial features offered by urban open spaces enable various spatial organizations that guide the behavior of individuals. Especially in everyday life, the squares where people spend a significant part of their time and conduct activities in line with their needs and requirements create different behavioral patterns. One...
Chapter
Full-text available
Today, the changes that take place in urban centers create a pressure on urban open green spaces and lead to a gradual decrease in the interaction between these areas and the users. Urban green areas are important locations that affect the urban living conditions through ecological, economic and social dimensions. Thus, it is essential to develop e...
Conference Paper
Kentler sürekli değişim ve dönüşümlerden geçen canlılar gibidir. Bu durum, kentin mekânsal sürekliliğinin, fiziksel ve sosyal özelliklerinin, kullanıcı gereksinimlerinin ve güvenli ve sağlıklı topluluklar için kullanıcı ihtiyaçlarının tam olarak dikkate alınmasını gerektiren uygun ve uyarlanabilir tasarım çözümlerinin geliştirilmesini talep etmekte...
Conference Paper
In the environmental psychology literature, important studies have been made about how environmental attributes affect human behavior. These studies have focused on urban open spaces in recent years and aimed to reveal the environmental characteristics required by these spaces. The rapid development of cities today, the increase in the number of pe...
Article
Full-text available
Landscape architects design the environment, which is an organic part, an outdoor extension of the building, according to the various functions of buildings. One of the most important objectives in design is to create a strong organization which forms a whole by combining different parts. While creating this organization, it is essential to establi...
Conference Paper
Full-text available
Along with the modernization in cities, the changing needs and necessities brought with it the rapid growth of the cities and irregular building. As in the whole world, new settlement areas and urban sprawl are emerging in our country to meet the increasing demand for housing. The pressures that economic and technological developments bring about,...
Article
Full-text available
This study deals with the drawing experiences of second-year students in Landscape Architecture School and the process of teaching them the art of sketching. Sketching is defined as a way of visualizing a mental idea, which affords the designer a means to communicate with him/herself. Improving sketching abilities of student designers is, therefore...
Chapter
Full-text available
Peyzaj mimarlığı, mimarlık, tasarım ve mühendislik gibi meslek disiplinlerinde görsel dilin kullanımı oldukça önemlidir. Tasarımcı düşüncelerini iki ve üç boyutlu çizimler kullanarak anlatır. Bu meslek disiplinlerinin ortaya çıktığı dönemlerden günümüze kadar, görsel anlatım dillerinden en sık kullanılanı hiç kuşkusuz üç boyutlu çizimler yani persp...
Article
Full-text available
Rapid population growth in urban areas and the environmental conditions created by distorted urbanization are also causing changes in people's expectations. This situation is especially evident in settlement areas that have acquired the status of metropolitan cities. Therefore, every person who lives in metropolitan cities and wishes to have a gree...
Article
Full-text available
The urban problems that emerged in our country as a result of rapid urbanization since the 1980s brought the concept of urban transformation together. Areas that have lost value in terms of physical and environmental characteristics and are broken from the city; renewal, rehabilitation, conservation, revitalization, redevelopment, improvement, clea...
Conference Paper
Full-text available
Kentler, sanayinin gelişmesi ve iş olanakları sebebiyle kırsal yerleşimlerden gelen yoğun insan kaynaklı baskıya maruz kalmıştır. Sonrasında bu baskı birçok açıdan Dünya’nın geleceğini tehdit eder duruma gelmiştir. Söz konusu baskıların en yoğun gözlendiği alanlar ise insanlar tarafından ekosistemi neredeyse tamamen değiştirilen kentsel alanlardır....
Conference Paper
Full-text available
Öz: Giriş: Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisini inceleyen çevresel psikoloji literatüründe çevre ve insan oldukça önemli rol oynamaktadır. İnsan davranışları, belirli fiziksel ve sosyal çevrelerde, onların ihtiyaç ve gereksinimleri paralelinde oluşmaktadır. Bu nedenle özellikle günümüz kentsel açık mekanları tasarlanırken, insan – çevre...
Article
Full-text available
The urban problems that emerged in our country as a result of rapid urbanization since the 1980s brought the concept of urban transformation together. Areas that have lost value in terms of physical and environmental characteristics and are broken from the city; renewal, rehabilitation, conservation, revitalization, redevelopment, improvement, clea...
Article
Full-text available
In this study; the open green areas directly affecting the construction of the towns in the physical sense have been examined within the Karabağlar district center.For this purpose, open green areas in the district center are analyzed and evaluated in the present and the plan.the framework of these assessments, how should open and green areas be pl...
Article
Full-text available
In our country, until 1980s, the policies about housing production have been insufficient and the mass housing applications desired to be implemented throughout the country have not been fully realized. With the "Mass Housing Act" issued in 1984, it was aimed to meet the desired housing presentation by establishing the Public Housing and Public Ord...
Article
Full-text available
Today, nature parks, besides the natural beauties that they offer, are places that carry recreational uses with these features they possess and carry a considerable tourism potential. With this dimension, studies that study conservation - use balance in nature - based recreation areas gain importance. Unplanned occurrences of recreational activitie...
Article
Full-text available
The neighborhood is the formation of a spatial unit that is human on the ground today. There is intense interaction between people and the physical characteristics that the neighborhood has. For this reason, environmental factors, individual factors and social factors are very important for the continuity of neighborhood cultures. The culture of th...
Article
Full-text available
Temel Tasarım, tasarımla uğraşan bütün disiplinler için özgün, önemli ve zorunlu bir derstir. Bu ders sürecinde öğrenciler, alanlarına dair temel kavramları öğrenirken tasarım öğe ve ilkelerini uygulamalı çalışmalarla kavrarlar. Tasarım bir çeşit sorun çözme eylemi olarak ele alındığında, Temel Tasarım dersi bu eylemin en temel aracı olan yaratıcı...
Article
Full-text available
Basic design is a unique, essential and obligatory course for all disciplines that tackle with design. In this course, students learn basic concepts on their fields while they learn design elements and principles with applied work. When design is considered as a type of problem-solving act, Basic Design course teaches abstract thinking, which is th...
Article
Full-text available
Universities comprise buildings in which education, teaching, research and practice are undertaken as well as physical structures with social and cultural activity spaces. They’ve a constantly evolving and changing structure in parallel to an increase in the number of students and the educational structures. Increasing number of physical structures...
Article
Full-text available
Resim, müzik, heykel, sinema gibi sanatın her alanıyla, mimarlık, içmimarlık ve peyzaj mimarlığı meslekleri yakın ilişkiler kurmaktadır. Sanatçı-tasarımcı nesneler hakkında fikir yürütür, onları kendi algılama biçimi doğrultusunda tanımlar, yorumlar ve zihninde oluşan kavramlar sonucunda yeni nesneler oluşturarak tasarım gücünü ortaya koyar. Bu çal...
Article
Full-text available
The physical, mental and social development of individuals start in their childhood, and playing is one of the important factors that affects this development because playing is a process in which children learn the requirements of their social and physical environments, and they enable children to reach more creative and flexible solutions for pro...
Article
Full-text available
In the ever changing world the need for stability is crucial for humans and in search for stability emotional bonds with places are important component of psychological balance. Therefore concepts such as place identity, place attachment, sense of place which is the results of people-space interaction are expressed more often in recent years in the...
Conference Paper
The physical, mental and social development of individuals start in their childhood, and playing is one of the important factors that affects this development because playing is a process in which children learn the requirements of their social and physical environments, and they enable children to reach more creative and flexible solutions for pro...
Article
Full-text available
Peyzaj mimarlığı disiplininde; mekân içinde tasarlanan, özgünleştirilen donatı elamanlarını sistematik bir biçimde kullanmak ve tasarlamak en az mekan yaratmak kadar önemlidir. Donatı elamanları için gerekli bir takım tasarım ölçütleri vardır. Bunlar doğru ve uygun olarak kullanıldığında yaşam kalitesini artırıcı, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayan...
Article
Full-text available
In urban open spaces, locations such as roads, streets, squares, parks and coastal areas are important open spaces forming human-environment interaction. Especially coastal recreation areas from these positions are very important in terms of providing a place for movement and social interaction. With this dimension, coastal recreation areas allow p...
Article
Full-text available
Zoos are among the most important urban outdoor areas that allow urban people to establish a bond with nature since they enable visitors to get to know the animals with the facilities they contain. This effort of the zoos undertakes such missions of conciliating the society with nature, increasing the awareness towards nature and increasing the sen...
Article
Full-text available
In order to meet the needs and desires of the community and to shape the environment successfully it is important to reveal how we perceive the landscape and the factors that affect our preferences for different landscapes. This study focused on the role of several visual quality concepts, including complexity, coherence and historicity, and on the...
Conference Paper
Historical and cultural textures of cities, social, economic, political, etc. structures changing in the process of urban development create an urban identity. Nowadays the negative effects of unplanned-developing urbanization result in the loss of cultural identity and continuity. Within this scope, the importance of urban corridors came to light...
Conference Paper
Landscape architecture is a discipline that creates livable places for the users by designing the environment in line with people’s needs and desires. In landscape discipline, the designs that are user-centered, different from each other and creative designs should be at the forefront when designing these spaces. Therefore, the landscape architectu...
Article
Full-text available
The paper deal with the evaluation of photographs of the old abd new Trabzpn coastal views. We examined why the city has lost the characteristics of being coastal city over time. The findings indicated that the artificial (buildings, roads, bridges) and natural (green space, water) fabrics in the old urban views further met the human needs, were mo...
Conference Paper
The rapid globalization, demographical and technological developments in the globe today have brought about an increase in the need for housing and thus, negative impacts on the functioning of the coastal cities. Especially, the increase in the number of multi-storey buildings in the coastal cities, the construction of the highways between the city...
Poster
Architectural and urban structures go through changes as a result of the change in social and economic structure of the society in historical process. In a society where opportunities, habits and value judgements change and differ rapidly, the functions of structures and open spaces also evolve. The necessity to re-attach new functions to historica...
Conference Paper
Full-text available
People live most of their times by seeing and experiencing the city surrounding them. Over time, unhealthy developments added to this environment through design cannot establish the connection with the existing historical structures and cannot become part of a whole. This results in slip of the environment into a visual chaos and vagueness. These n...
Book
Full-text available
Social and cultural activity spaces in universities have a significant role to enable young people to socialize and complete their personal development. Campus open spaces, which offer students an area to conduct their extracurricular activities, steer students to social behaviors and lead to socializing. In literature review on campus open spaces,...

Network

Cited By

Projects