• Home
  • Dora Kanyicska Belan
Dora Kanyicska Belan

Dora Kanyicska Belan

Doctor of Philosophy

About

8
Publications
1,051
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
10
Citations
Citations since 2017
8 Research Items
10 Citations
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
201720182019202020212022202301234
Introduction
In my research I am focusing on attitudes, intergroup relations, discrimination tendencies between social groups in Slovakia.

Publications

Publications (8)
Article
Populistic political discourse often portrays ethnic minorities as threats to the majority society. However, the deeper characteristics of perceived threats have not been sufficiently empirically investigated. The goal of this study is to identify the similarities and differences in intergroup threats perceived by Slovak majority from Roma, Muslims...
Article
Full-text available
The article concerns relations between Slovaks and the Hungarian minority in Slovakia. The aim of this study is to determine current Slovak attitudes towards the Slovak Hun-garians and to analyse differences in attitudes held by Slovaks in regular direct contact with the Hungarian minority and those with almost no contact. Another aim is to map cur...
Conference Paper
Full-text available
Segregácia a diskriminácia rómskej menšiny na Slovensku je aj napriek antidiskriminačným politikám stále rozšírená, a to najmä v školskom prostredí. Prvým cieľom tejto štúdie bolo identifikovať príklady dobrej praxe medzi intervenciami zameranými na sociálnu zmenu v prospech rómskej menšiny na Slovensku, ktoré boli úplne alebo čiastočne realizované...
Conference Paper
Full-text available
Kultúrna rozmanitosť narastajúca vplyvom migrácie obohacuje spoločnosť o nové pohľady nazerania na svet a môže sa podieľať na ekonomickom raste krajiny. Často ju však sprevádza aj vnímanie hrozieb, ktoré majorita pociťuje zo strany minorít. Našim cieľom bolo zistiť, ako mladí Slováci rozmýšľajú o moslimoch a aké hrozby od nich pociťujú. Uskutočnili...
Article
Full-text available
Despite numerous efforts of Roma inclusion from various State and non-governmental organisations, segregation and socioeconomic marginalisation of the Roma is still widespread in Slovakia. In this paper, we show what social-psychological factors intervene into the process of intergroup relations change and how they can influence the effectiveness o...
Technical Report
Full-text available
Hlavným cieľom výskumu prezentovaného v tejto správe bolo identifikovať príklady dobrej praxe antidiskriminačných intervencií a zistiť, aké metodické postupy sú ich realizátormi a účastníkmi považované za najúčinnejšie na zmierňovanie predsudkov a zlepšovanie vzťahov medzi majoritou a rómskou minoritou. S využitím poznatkov sociálnej psychológie, k...
Technical Report
Full-text available
D2.9 Národná správa POSTOJE, POLITICKÝ DISKURZ A KOLEKTÍVNE SPRÁVANIE MAJORITY VOČI RÓMOM NA SLOVENSKU Výsledky reprezentatívneho prieskumu výskum zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV www.kvsbk.sav.sk v rámci projektu DG JUST PolRom • Ľudia na Slovensku vo všeobecnosti považujú za prijateľnejšie, keď politici hovoria o Rómoch negatív...

Network

Cited By

Projects

Projects (2)
Project
To identify what types of threats are perceived by the Slovak majority from different minorities and to work with these perceptions in the context of negative attitudes reduction.