Domonkos Sik

Domonkos Sik
Eötvös Loránd University · Institute of Sociology

PhD

About

32
Publications
1,717
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
113
Citations
Citations since 2017
13 Research Items
81 Citations
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530
2017201820192020202120222023051015202530

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
Supervised machine learning on textual data has successful industrial/business applications, but it is an open question whether it can be utilized in social knowledge building outside the scope of hermeneutically more trivial cases. Combining sociology and data science raises several methodological and epistemological questions. In our study the di...
Article
Full-text available
Despite its central importance, solidarity is seldom analysed in a comprehensive manner. The majority of related studies target only specific aspects of its complex mechanisms, such as the functioning of redistributive systems; the related values; the private networks of care; or the civil society. Our study aims at providing a comprehensive analys...
Article
Full-text available
The article aims at analysing online depression forums enabling lay reinterpretation and criticism of expert biomedical discourses. Firstly, two contrasting interpretations of depression are reconstructed: expert psy-discourses are confronted with the phenomenological descriptions of lay experiences, with a special emphasis on online forums as empi...
Article
Full-text available
Background Depression raises a double challenge: besides the negative mood and the intrusive thoughts, the relation to the self also becomes difficult. Online forums are analysed as communicative platforms enabling the interactive reconstruction of the self. Aims The discourses of online depression forums are explored. Firstly, narrative patterns...
Article
Full-text available
The article aims at reconstructing how pain is used in contemporary societies in the process of engraving power. Firstly, a social phenomenological analysis of pain is conducted: Husserl’s and Merleau-Ponty’s ideas are used for clarifying the experience of pain itself; Elaine Scarry’s analyses are overviewed in order to reconstruct how pain contrib...
Article
Full-text available
Background One of the most comprehensive approaches to depression is the biopsychosocial model. From this wider perspective, social sciences have criticized the reductionist biomedical discourse, which has been dominating expert discourses for a long time. As these discourses determine the horizon of attributions and interventions, their lay interp...
Article
This article aims at grounding critical theories with the help of psy discourses. Even if the relationship between the two disciplines has always been a controversial one, the article argues that therapeutic knowledge that accesses empirical forms of social suffering may offer important insights for critical theory. This general argument is demonst...
Article
A tanulmány célja, hogy kísérletet tegyen az integrációs és morálfenomenológiai szempont-ból egyaránt kulcsfontosságúnak tekintett szolidaritás késő modern sajátosságainak jellemzésére. Első lé-pésben a vallási-rendi paradigmát felváltó társadalombiztosítási logika kialakulásának, majd – a globális információs társadalom expanziója következtében –...
Book
Most theories of radicalization focus on the birth of antidemocratic ideas, semantics, behavior patterns and organizations. However, such focus is one-sided: radicalization is as much about the forgetting of historical lessons and the weakening of a democratic consensus, as the spreading of populist ideas. A case study of public and private process...
Article
Communicative action is the coordination mechanism of social actions. However, being a social action itself, it needs coordination in case of obstruction. Such obstruction is especially frequent in late modern constellation burdened with the “individualization of life forms” (Beck) and the “dissolution of a mutual ground” (Lash). I call the mechani...
Article
This article examines and critically evaluates the processes of institutional memory transmission and political formation in post-socialist Hungary utilizing the critical theories of Habermas, Giddens and Bourdieu. In the first part of the article, a discourse analysis of the public debates about two distinctive ‘lieux de mémoires’ – the House of T...
Article
Full-text available
The paper analyses young people’s interpretation of the past, evaluation of the present and political behaviour patterns based on semi-structured interviews (n=60) conducted in two contrasting constellations of modernization, Sopron and Ózd. First the perception of the most pressing social and political problems, second the potential of political a...
Book
A szociológia a modernitás önreflexiójaként született. Kezdettől fogva a tradicionális világképek és társulási formák alternatíváit kutatja, különös tekintettel arra a kérdésre, hogy ezek milyen mértékben nőttek fel a szabadság, igazságosság és racionalitás felvilágosodásban gyökerező ideáljaihoz. Egy-egy új integrációs forma megjelenése ugyanakkor...
Article
Full-text available
The paper explores the relevance of critical theories of modernity in the research of memory transmission and political socialization. Firstly, the relevant concepts of Habermas, Giddens and Bourdieu are overviewed. Secondly, the notion of political culture and memory transmission are reinterpreted from the perspective of these theories, revealing...
Book
Miként függnek össze a családon belüli kommunikációs szokások az állampolgári értékválasztással és ismeretekkel? Milyen kapcsolatban állnak egymással a családon belüli érzelmi viszonyok, az iskolai légkör és az állampolgári bizalom? Hogyan hat a státuszinkonzisztencia és a családi emlékezet a közéletben való részvételre? Milyen ideáltípusai azonosí...
Article
The paper is aimed at critically analyzing the social theory of Anthony Giddens. Despite the fact that Giddens elaborated an original sociological approach, the Hungarian theoretical discourses on society and modernization did not pay any particular attention to his works. Accordingly a reflection on the theory of structuration, which can be compar...
Book
Hogyan képzelhető el egy olyan kritikai társadalomelmélet, ami a magyar társadalomfejlődés sajátosságiból indul ki Mi köze az állampolgári szocializációnak és az autonómia kialakulásának a késleltetett modernizáció problematikájához Miként használhatók fel e kérdések vizsgálatához az olyan társadalomelméletek mint Habermas kommunikatív cselekvéselm...
Article
The essay aims at reinterpreting the process of Hungarian transition from the perspective of the Habermasian social theory. According to Habermas' theory the fundamental level of the analysis of social phenomena is critical reflection on action coordination mechanisms. Therefore the transition is analyzed from this perspective, on the level of acti...
Article
Full-text available
The so-called special colleges, the movement of special colleges constitute since decades an active, dynamically changing and characteristic part of the Hungarian civil society and higher education, however no overarching research has been conducted so far. Realizing this deficiency we aimed at analyzing the whole movement in our research which too...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project