Dominik Smyrgała

Dominik Smyrgała
Akademia Sztuki Wojennej · Institute of Military History

PhD

About

39
Publications
14,501
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
39
Citations
Introduction
I specialize in history of intelligence, security studies (esp. energy security), economic and political history.
Additional affiliations
March 2018 - present
Akademia Sztuki Wojennej
Position
  • Professor (Assistant)
June 2013 - February 2018
Collegium Civitas
Position
  • Professor (Assistant)
May 2012 - June 2013
Polish Academy of Sciences
Position
  • Professor (Assistant)
Education
February 2008 - February 2010
Institute of Political Studies
Field of study
  • Political Science,
October 1997 - June 2002
University of Warsaw
Field of study
  • International Relations

Publications

Publications (39)
Article
The article presents the origins of structured intelligence analysis in the Polish military intelligence service during the Second World War. It analyzes two conceptual papers on assessing the U.S. and Soviet realities found in the archives of the “Estezet” Independent Intelligence Station. It concludes that the Second Department of the Polish Gene...
Book
Marian Chodacki nie miał złudzeń co do losu Polski po konferencji jałtańskiej. Uważał,że tylko kwestią czasu jest powstanie rządu zdominowanego przez komunistów. I nie pomylił się, bo właśnie taki był koalicyjny Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Jako kierownik Samodzielnej Placówki Wywiadowczej „Estezet” w Nowym Jorku Chodacki zdawał sobie sprawę...
Book
Full-text available
Życiorys ppłk. Mariana Chodackiego (1898-1975).
Article
Artykuł przedstawia znaczenie skutecznego kontrwywiadu dla utrzymania suwerenności przez Polskę.
Article
Full-text available
The article is a reprint of an original 1941 text by Marian Chodacki about how Germany pursued the war in the Free City of Gdańsk with my introduction.
Chapter
Full-text available
The article briefly discusses the most important analyses related to the evolution on international relations as presented by the KGB-defector Anatoliy Golitsyn in the 1980s and 1990s.
Technical Report
Full-text available
The book Macierewicz i jego tajemnice (Macierewicz and His Secrets) by Tomasz Piątek published in June 2017 raised a broad public interest due to its sensational character. Tomasz Piątek claims in his book that Antoni Macierewicz, the Polish Minister of Defense, has ties with Russian criminal groups and Russian military intelligence (GRU), therefor...
Technical Report
Full-text available
Analizę książki Tomasza Piątka Macierewicz i jego tajemnice przeprowadzono na podstawie krytycznej weryfikacji zawartych w niej informacji oraz reguł wnioskowania. Wiwisekcja została podzielona na cztery części. Pierwsza dotyczy podstaw metodologicznych pracy, w szczególności zaś doboru źródeł, ich oceny i rzetelności badawczej Autora. Pozostałe tr...
Article
The article presents the statistical analysis of the impact of the 2011 Fukushima nuclear disaster on the German program of Energy Transition. It argues that the spectacular growth of renewable energy production in recent years was triggered not only by the increasing subsidies but also by the decision to phase out the nuclear power plants. However...
Book
Full-text available
The book is a collection of works of the participants of the School of Analysis of Energy Sector organized by Collegium Civitas. They are related to technology and EU regulation challenges for the future of the Polish energy sector.
Article
Full-text available
The article analyses the most important problems related to governance of the Polish energy sector prior to the adoption of the 2030 EU Climate and Energy Policy Framework. The document was to introduce major changes in the Polish energy mix due to restrictions placed upon the emissions of the CO2 and requirements related to the renewable sources o...
Book
Full-text available
El libro que ponemos en las manos de los lectores es el resultado de un intercambio de puntos de vista interdisciplinario de los investigadores de centros científicos y académicos europeos (España, Alemania, Polonia) y latinoamericanos (Argentina, Colombia, México, Paraguay). El debate fue iniciado durante la I Conferencia Internacional Latinoameri...
Book
Full-text available
Niniejsza książka jest efektem projektu badawczego, prowadzonego od 16 grudnia 2015 do 15 stycznia 2016 roku przez grupę ekspertów z Fundacji Inicjatyw Bezpieczeństwo-Rozwój-Energia FIBRE i Instytutu Stosunków Międzynarodowych Collegium Civitas. Całość prac została sfinansowana przez spółkę PKP Energetyka SA (dalej Energetyką). Zaproszeni do proje...
Article
Full-text available
The article discusses some of the theses presented in Rosyjski sztylet. Działalność wywiadu nielegalnego by Col. Andrzej Kowalski. The former director of the Polish Military Coun- terintelligence Service presents the most important aspects of the illegal intelligence of the former USSR. On that foundation, he analyzes media and news about the conte...
Article
Full-text available
The article discusses some of the theses presented in Rosyjski sztylet. Działalność wywiadu nielegalnego by Col. Andrzej Kowalski. The former director of the Polish Military Counterintelligence Service presents the most important aspects of the illegal intelligence of the former USSR. On that foundation, he analyzes media and news about the contemp...
Article
Full-text available
The article argues that although Antonio Gramsci did not define a new field of research that we could call security studies, his views and ideas on international rela-tions presented in the Prison Notebooks focused around security issues. It may be even stated that his writings anticipated to some extent the birth of security studies after the Seco...
Article
Full-text available
The paper presents the concept of Intermarium (The Land Between the Seas) as a socio-political phenomenon still influencing the international relations in Central and Eastern Europe. The author presents its most important characteristics identified by scholars specializing in the matter. He also claims that the concept of Intermarium is the key to...
Technical Report
Full-text available
The Working Paper analyzes the state of governance of the energy sector and energy policy in Poland as of mid-2014. The research leading to these results has received funding from the Polish-Norwegian Research Programme operated by the National Centre for Research and Development under the Norwegian Financial Mechanism 2009-2014 in the frame of Pro...
Book
Full-text available
Wydanie książki zostało zainspirowane debatą, w której wzięli udział przedstawiciele polskiego środowiska latynoamerykanistów. Miała ona miejsce podczas panelu na temat transformacji demokratycznych i nowej geopolityki w Ameryce Łacińskiej, który miałam przyjemność zorganizować i moderować w ramach II Ogólnopolskiego Kongresu Politologii w Uniwersy...
Technical Report
Full-text available
PISM The Polish Institute of International Affairs is rated among the 20 most influential government-affiliated think tanks worldwide. It promotes the flow of ideas that inform and enhance the foreign policy of Poland. PISM provides independent analysis and advice to all branches of government,contributes to wider debates on international relations...
Article
Full-text available
The article presents the discussion with the book by Antoni J. Wręga PRL w Dallas. Rzecz o zacieraniu śladów zamachu na prezydenta Kennedy’ego which brings some new information and interesting (though sometimes risky) hypotheses on the circumstances of the assassination and possible conspiracy. It focuses around the role of George de Mohrenschildt...
Book
Full-text available
The monography analyzes the most important sociopolitical concepts of the theology of liberation from the perspective of the history of political thought. It presents the chronological development of the phenomenon of liberation in the Latin America from the beginnings of colonization. The text focuses on the philosophical works of catholic mission...
Article
Full-text available
The article discusses the similarities between the writings of Jan Hus and Leonardo Boff. The author attempts at explaining them by conducting a comparative study, including text analysis and elements of prosopography. Appa- rently, comparable socio-economic conditions and biographies may have influenced the works of the two theologians.
Chapter
The chapter analyzes the role of dempgraphics in the growth of importance of Latin America in the global economic and political relations. It focuses of the two most populous states of the region in order to show the relation between their growth of population and geoeconomic role.
Article
Full-text available
The article discusses the issue of energy infrastructure capacity auctions as a tool of improving the energy security of Poland. It argues that the experiences from foreign markets clearly indicate that this method of capacity allocation may be an effective way of providing the energy supply precisely where it is needed or generating extra funds fo...
Article
As with all totalitarian states, the arts in the former People’s Republic of Poland (PRL), became a part of the state’s propaganda machine and were compelled to serve the purposes of the regime. This, of course, included the creation of an image of the enemy which concurred with the one desired by the authorities. When it came to foreign intelligen...
Chapter
The article analyzes the media crisis of April 2013 related to the alleged construction of the Yamal 2 pipeline through the territory of Poland. The author argues that it was actually a very well prepared disinformation, and that the case study research provides a good tool of analyzis for this kind of phenomena.
Chapter
The article projects the nationalizations of hydrocarbons in Mexico and Bolivia against the background of the most important aspects of economic nationalism in Latin America. The particular cultural, social and historical conditions cause the nationalization of natural resources to be an logical action, since the preassumptions of decision making a...
Book
Książka pokazuje, w jaki sposób w Ameryce Łacińskiej Wenezuela zdołała zbudować blok państw, w którym odgrywa dominującą rolę. Było to możliwe dzięki osobistej charyzmie i cechom charakteru prezydenta Wenezueli, Hugo Chaveza, jak również umiejętności manipulowaniu handlem ropą naftową w regionie. Ogromną rolę w tym procesie odegrała lewicowa ideolo...
Chapter
Full-text available
The text is the introduction to an issue of Zeszyty Naukowe (Research Papers) of the Collegium Civitas students on the issue of Kosovo independence.
Chapter
Full-text available
The article presents the recent changes in the energy policies of the Balkan States after the Ukrainian-Russian gas dispute in January 2009. It can be noticed that the unexpected shortage of natural gas in the middle of winter harmed the reputation of Gazprom and the Russian Federation as a reliable supplier. The consequence of that was a series of...
Chapter
Full-text available
Bałkany z racji swojego położenia geograficznego po raz kolejny nabierają dużego znaczenia dla globalnych stosunków międzynarodowych. O ile nie jest to już kwestia rywalizacji bloków mocarstw, która doprowadziła do wybuchu I wojny światowej, o tyle jednak region może mieć wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Europy i globalnych rozgr...
Book
Full-text available
The study is intended as a follow-up text of the research on unconventional gas resources in Poland, which the IIPS conducted in 2011 (see Černoch et al.: Unconventional Sources of Natural Gas: Development and Possible Consequences for the Central Eastern European Region). This time the research team was enhanced by the researchers arriving from th...
Technical Report
Full-text available
Z szacunków ONZ wynika, że problemy starzenia się społeczeństwa i niskiego wskaźnika rozrodczości będą stanowiły w przyszłości poważny problem. W związku z tym znaczenia nabiera polityka utrzymywania wielkości populacji na odpowiednim poziomie lub też obliczona na jej wzrost. Według wydawnictwa Narodów Zjednoczonych World Population Policies, w 200...
Chapter
Full-text available
The article presents how the political concepts of Antonio Gramsci are still a vivid element of political analysis in Chile
Chapter
Full-text available
The text analyses the cases of political use of energy resources in Latin America, Middle East and post-Soviet territory with some conclusions for Poland.
Article
Full-text available
Rosnące w ostatnich latach ceny ropy naftowej, mimo ostat-nich spadków w wyniku pęknięcia bańki spekulacyjnej, są prawdopodobnie wyznacznikiem nadchodzącego kryzysu stagflacyjnego. Surowiec ten, ze względu na swoje strategiczne znaczenie i niezastępowalność w niektórych dziedzinach życia jest bowiem szczególnie wrażliwy na bodźce inflacyjne. Należy...
Article
Full-text available
Kto przegrał wojnę w Gruzji? Inwazja Rosji na Gruzję niesie ze sobą szereg konsekwencji dla Europy i świata, ale przede wszystkim dla samej Federa-cji Rosyjskiej. Konsekwencje te mają charakter zarówno ko-rzystny dla Moskwy, jak i negatywny. W perspektywie krót-koterminowej przeważają te pierwsze – wojna w Gruzji jest spektakularnym triumfem Rosji...

Network

Cited By

Projects

Project (1)