Dolores Vilavedra

Dolores Vilavedra
University of Santiago de Compostela | USC · Departamento de Filología Gallega

About

24
Publications
1,560
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
35
Citations
Citations since 2017
2 Research Items
24 Citations
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468
201720182019202020212022202302468

Publications

Publications (24)
Article
Este artigo tenta definir os criterios aplicados por Carballo Calero, ao longo do seu extenso labor como crítico e investigador, na avaliación e canonización do corpus narrativo galego. Por medio dunha revisión panorámica e non exhaustiva da súa produción ensaística procurarase trazar a orixe deses criterios, os elementos operativos na súa formulac...
Book
Full-text available
A exploración moderna das identidades reconfigurou totalmente non só o que podemos considerar centro e marxe senón a propia articulación xerárquica destes ámbitos; por outra banda, o move- mento globalizador, que parecía anunciar o apocalíptico final da diversidade cultural, conduciu a mirada de moitos teóricos cara esas supostas periferias resiste...
Article
El articulo indaga en la ambigua condicion fenomenologica de la novela A noite branca ( La noche blanca ) de Francisco Fernandez Naval, publicada en gallego en 2012, ambiguedad producida tanto por su hibridez discursiva como por el difuso estatuto ontologico de los hechos narrados y de varios personajes. El esclarecimiento de las estrategias con la...
Article
Full-text available
In her article, "Narration and Identity in Iberian Galician Literature" Dolores Vilavedra discusses the contribution made by Galician narratives to the process of codifying models of a supposedly Galician identity. She shows how the development of literary narration has not always been gradual and that it has undergone stages of stagnation. Further...
Article
Neste artigo preténdese unha achega á narrativa galega de autoría feminina producida nas últimas décadas que tenta tanto detectar os trazos xerais da súa configuración discursiva coma explicar os motivos do singular desenvolvemento histórico do corpus. En este artículo se pretende un acercamiento a la narrativa gallega de autoría femenina producida...

Network

Cited By