Doç.Dr.Seçil Bülbül

Doç.Dr.Seçil Bülbül
Marmara University · Department of Business (English)

Associate Professor, PhD.

About

73
Publications
67,094
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
541
Citations
Introduction
Doç.Dr.Seçil (Taştan) BÜLBÜL (Assoc.Prof.) currently works at the Department of Business (English), Marmara University. Doç.Dr.Seçil does research in Organizational Behavior, Work and Organizational Psychology, Positive Psychology, Organizational Culture, Organizational Theory, Leadership, Cultural Psychology and Human Resources Management.

Publications

Publications (73)
Article
Full-text available
Nowadays, employees' well-being has become an important subject of research since the concept of employee well-being is essential in terms of economic, social, and psychological levels for an organization and individuals. The aim of this study is to examine the relationship of employee well-being with perceived organizational virtuousness and socia...
Article
Full-text available
Psychological safety can predict many positive individual and organizational outcomes at work, and previous research addressed how psychological safety contributes to positive work attitudes and behaviors. In Turkey, there is quite an amount of research showing the contributing role of psychological safety perception on employees' positive performa...
Chapter
Full-text available
Working adults have been facing several challenges in their work lives. Individuals encounter conflicts between their work and domestic duties and feel strain due to job-related and family-related demands. Workplace bullying is increasingly being recognized as a serious problem in modern organizations. Being exposed to workplace bullying influences...
Article
Full-text available
Ontological well-being adopts a holistic perspective on well-being like the narrative psychology when analysing life histories by referring to past, present, and future aspects of one's life. Relatedly, the self-memory view proposes that life events are self-evaluated. Based on the narrative psychology and self-memory approach, affective life event...
Conference Paper
Full-text available
Ontological well-being adopts a holistic perspective on well-being similar to the narrative psychology when analyzing life histories by referring to past, present, and future aspects of one's life. Relatedly, the self-memory view proposes that life events are self-evaluated. Based on the narrative psychology and self-memory approach, affective life...
Article
Full-text available
z Bu çalışmamın temel sorun ve varsayımına göre, bir sosyo-psikolojik unsur olarak otizmi olan çocuğa sahip olma durumu çalışan ailelerin iş yaşamlarındaki bilişsel-duygusal-davranışsal süreçleri üzerinde karmaşık ya da olumsuz etkilere sahip olabilmektedir. Ancak bireylerin algılamakta olduğu sosyal destek düzeyi söz konusu olumsuz etkilerin derec...
Article
Full-text available
Technological developments and changes in communication systems in postmodern world have enhanced the organizations to improve their own communication infrastructures and to effectively use their internet sites. Like all other organizations, sport club institutions have considered the vital importance of investing in social media activities and cre...
Article
Full-text available
Recent literature has shown the contributions of positivity in organizations, but less is known about the impact of spirituality and safety feelings as an extension of positive psychology on individuals' innovative work behaviors. Considering the COVID-19 pandemic outbreak, it is suggested that the conditions encouraging employees' perceptions and...
Chapter
Full-text available
GİRİŞ Örgütler insan ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş mal veya hizmet üreten ekonomik ve sosyal yapılar olup, en temel amaçları arasında ekonomik gelir elde etmek ve varlığını sürdürmek yer almaktadır. Daha çok ekonomik amaçlarla ve kar elde etme prensibiyle faaliyette bulunan örgütler olmakla birlikte, kar amacı olmayan sosyal ama...
Chapter
Full-text available
GİRİŞ II.Dünya Savaşı sonrası ivme kazanan ve özellikle 1970'lerde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da gelişmeye başlayan Pozitif Psikoloji ve Pozitif Örgütsel Davranış, örgütlerde çalışanların refahını, iyiliğini sağlamak ve sürdürmek ve çalışanların niteliklerini geliştirmek ve değer yaratabilmek amacıyla gelişim göstermiştir. 1960'ların ort...
Conference Paper
Full-text available
Bu çalışmada, Travma Sonrası Stres Bozukluğu'nun (TSSB) bireysel düzeyde sonuçları psikososyal ve örgütsel tutumlar bağlamında incelenmiştir. Literatür araştırması ve kuramsal arka plan değerlendirmeleri neticesinde, TSSB'nin bireylerin psikolojik uyumsuzluk durumları ve hayatın kontrol edilemezliğine ilişkin algıları ile pozitif yönde; gelecek ile...
Chapter
Full-text available
1. Giriş Küreselleşme sürecinin ve iletişim ve teknolojik araçların giderek ileri düzeye ulaşması sonucunda ülkeler arasında ekonomik işbirlikleri de giderek artmış ve bir toplumda meydana gelen gelişmeler diğer toplumları da zamanla etkilemeye başlamıştır. Gerek hızla değişen teknoloji, gerekse sosyal yaşam değerlerinde ortaya çıkan değişimler gib...
Article
Full-text available
Turizm sektörü, çalışandan insana direk olarak yoğun emek sarf edildiği ve hizmetin ön plana çıktığı bir yapıya sahiptir. Otel işletmelerinin karlılığı, sürdürülebilirliği, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinde çalışanların verimliliği önemli bir etkiye sahiptir. Otel çalışanlarının verimliliğini etkileyen en önemli faktörlerden birisi de otell...
Article
Full-text available
Öz: Bu çalışmada, travma sonrası büyüme (TSB) kavramının örgütsel, bağlamsal ve psikososyal öncelleri ele alınmıştır. Yapılan literatür incelemesi sonucunda, örgütsel ve bağlamsal değişkenler olarak örgütsel destek ve sosyal bağlılık algısının, psikososyal değişkenler olarak da dünyaya ilişkin varsayımlar ve acının dönüştürücü gücünün TSB’yi anlaml...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, İstanbul'da İmalat Sanayisinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletme sahip ve yöneticilerinin kültürel değerlerinin, yerleşiklik derecesi algılarının, güven duygularının ve çevresel belirsizlik algılarının işyeriyle ilgili sosyal sermaye değerlendirmelerini etkileyen unsurlar olacağı varsayımından hareket edilmekte ve bu uns...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, örgütlerde yenilikçi iş davranışlarının bireysel ve örgütsel öncelleri incelenmeye çalışılmıştır. Literatür araştırması ve kuramsal değerlendirmeler neticesinde, yenilikçi iş davranışlarını açıklayabilecek değişkenler arasında çalışanlar tarafından algılanan kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) olabileceği görülmüştür. Bununla birlikte, b...
Article
Full-text available
Atıf: Tastan, S. (2019). Liderlikte işlev dışı davranış örüntüleri ve patolojik narsisizm: Psikanalitik kuram temelli bir değerlendirme. Istanbul Management Journal, 87, 49-91. Psikoloji ve Yönetim Bilimleri literatüründe bir tür kişilik yapılanması olarak bilinen "narsisizm" normal ve patolojik düzey olarak ikiye ayrılmakta ve psikanalitik literat...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, işyerinde üretkenliğe aykırı çalışma davranışlarının (ÜAÇD) ve çalışanların bağlamsal performanslarının öncelleri bireysel psikososyal değişkenler bağlamında incelenmiştir. Literatür araştırması ve kuramsal arka plan değerlendirmeleri neticesinde, ÜAÇD'nı ve bağlamsal performansı açıklayabilecek değişkenler arasında bir psikososyal ya...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, işyerinde üretkenliğe aykırı çalışma davranışlarının (ÜAÇD) ve çalışanların bağlamsal performanslarının öncelleri bireysel psikososyal değişkenler bağlamında incelenmiştir. Literatür araştırması ve kuramsal arka plan değerlendirmeleri neticesinde, ÜAÇD'nı ve bağlamsal performansı açıklayabilecek değişkenler arasında bir psikososyal ya...
Article
Full-text available
Z Bu çalışmada, işyerinde üretkenliğe aykırı çalışma davranışlarının (ÜAÇD) öncelleri bireysel psikososyal değişkenler bağlamında incelenmiştir. Literatür araştırması ve kuramsal arka plan değerlendirmeleri neticesinde, ÜAÇD'nı açıklayabilecek değişkenler arasında bir psikososyal yapı olarak çalışanların işyerinde algıladığı kıskançlık duygusunun o...
Chapter
Full-text available
From a multidisciplinary view, this chapter presents a conceptualization of white-collar criminality and enables to understand the psychological, organizational and situational motives behind white-collar crimes. The economic and social damages caused by white-collar crimes have been studied by considering the multidimensional harms to various stak...
Article
Full-text available
This study focused on the interaction between socially responsible leadership, relational transparency and organisational ethical climate. It is assumed that socially responsible leadership has an important role in affecting organisational ethical climate and relational transparency of the leaders also has a role in terms of influencing ethical cli...
Chapter
Full-text available
From a multidisciplinary view, this chapter presents a conceptualization of white-collar criminality and enables understanding the psychological, organizational, and situational motives behind white-collar crimes. This chapter is noteworthy for integrating environmental, psychological, and situational factors influencing the white-collars to engage...
Article
Full-text available
In the 21st century, we observe an increasingly aware of a series of global, technological and scientific advancement that create a need of good performance in science education at all levels of schooling. These challenges, among them rapid science and technological changes, a rise of information technology use, and continuing movement towards a kn...
Article
Full-text available
This study provides information on how to identify a toxic workplace; identifies the types of toxic worker behavior, including abusive supervision and workplace mobbing; discusses how toxic workplaces affect employees at all levels; and describes how toxic workplaces can become hostile work environments. For achieving knowledge about how such kind...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate the effect of organisational climate on organisational innovativeness and to test the moderating role of manager's individual values of power and achievement. Data were collected from a sample of 312 managerial level employees that represented the innovative companies from different sectors operated in Turkey. Confir...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate the effect of organisational climate on organisational innovativeness and to test the moderating role of manager's individual values of power and achievement. Data were collected from a sample of 312 managerial level employees that represented the innovative companies from different sectors operated in Turkey. Confir...
Article
Full-text available
This study focused on the investigation of how personal and situational factors and work related outcomes are associated. The study was built on “Karasek's Model of Job Strain” called as DCS Model (Demand-Control-Support). It is aimed to assess how psychological hardiness, organizational support, job control and work overload are related with perce...
Article
Full-text available
Ozet Bu calismanin amaci, orgutsel guvenin ve sosyal adalet algisinin bireylerin bulunduklari kurumdaki sosyal sermaye yapisina yone-lik degerlendirmeleri ile iliskilerinin incelenmesidir. Kavramlar arasi iliskileri belirlemek uzere Istanbul'da bulunan ilk, orta, lise duzeyindeki egitim kurumlari uzerinde bir alan arastirmasi ger-ceklestirilmistir....
Article
Full-text available
The purpose of the study is to investigate the relationships between agentic and communal values, job related affective well-being, and political deviance. An empirical study was performed in Turkey among the health care staff working in five health care organizations. The findings supported the reasoning of the study: Positive associations of comm...
Article
Full-text available
This study aimed to examine the influence of leader-member exchange (LMX) from the perspectives of subordinates on innovative work behavior (IWB) and to test the role of perceived trust in leader as a moderator variable. A structured research survey was performed and data were collected from a sample of 327 non-supervisory employees that represente...
Article
Full-text available
Öz This study aims to examine the relationships between individual, psychosocial and situational factors and workplace anger of employees working in various sectors in Istanbul-Turkey. It is also aimed to under-stand how the employees’ personality trait of emotional stability, psychosocial aspects and a situational characteristic of the work envir...
Article
This study examined the impact of intellectual capital on employee job performance behaviors, commonly assumed to be in-role and extra-role behaviors. The relationship between intellectual capital and employee job performance behaviors was tested using the Structural Equation Modeling (SEM) technique. Drawing on a survey of 129 employees working in...
Article
Full-text available
The aim of this study is to understand servant leadership’s relationship with organizational commitment and to evaluate the moderating role of work exhaustion throughout a research in Turkish cultural context. The study assumed that work exhaustion would deteriorate the positive effect of servant leadership on organizational commitment and would mo...
Article
Full-text available
This study aimed to investigate the relationship between the experience of workplace incivility and employees' job involvement and to examine the moderating effect of collaborative climate on the relationship between these two constructs. 308 employees of various sectors were surveyed to evaluate their perceptions of workplace incivility, job invol...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, örgütsel güvenin ve sosyal adalet algısının bireylerin bulundukları kurumdaki sosyal sermaye yapısına yöne-lik değerlendirmeleri ile ilişkilerinin incelenmesidir. Kavramlar arası ilişkileri belirlemek üzere İstanbul'da bulunan ilk, orta, lise düzeyindeki eğitim kurumları üzerinde bir alan araştırması ger-çekleştirilmiştir. Oluş...
Article
Full-text available
The aim of this study was to investigate the level of psychological strain and the influences of role overload, role conflict, and organizational injustice on psychological strain among Turkish nurses. This study adopted a cross-sectional, quantitative correlational study methodology. The study sample comprised of 251 nurses selected randomly from...
Article
Full-text available
This study was conducted to examine the relationship between organizational culture and employees’ job involvement. Moreover, this study investigated the moderating role of employees’ psychological conditions meaningfulness and safety. An empirical study was conducted in Turkey by involving the participation of 264 respondents in banking, insurance...
Article
Full-text available
This study examines perceived organizational climate and organizational identification as potential antecedents of employees’ intrepreneurial behaviors. In particular, the study suggests positive relationships between perceived organizational climate components-structural support and recognition- and intrepreneurial behaviors construct. In addition...
Article
Full-text available
Bu calismanin amaci, calisanlardaki olumsuz orgut iklimi ve kotu muamele algisinin isyeri nezaketsizligi algilamalarini ve davranissal sonuclari etkileyen unsurlar olacagi varsayimindan hareke t edilerek, calisanlarin isyeri nezaketsizligi algilarinin agresyon davranislarina olan etkisinin incelenmesidir. Bununla birlikte, bireylerin sahip olduklar...
Article
Full-text available
PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI VE PSİKOLOJİK İYİ HİSSETME HALİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÖZ-YETERLİLİK ALGISI VE SOSYAL DESTEK ALGISININ ROLÜÖzet: Bu çalışmanın amacı, bireylerin psikolojik güçlendirme algısı ile işle ilgili iyi hissetme hali arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bununla birlikte çalışmanın amacı, işyerinde psikolojik güçlendirme algısı ile ps...
Article
Full-text available
This study aims to examine the relationships between individual, psychosocial and situational factors and workplace anger of employees working in various sectors in Istanbul-Turkey. It is also aimed to understand how the employees' personality trait of emotional stability, psychosocial aspects and a situational characteristic of the work environmen...
Article
Full-text available
The purpose of this study is to examine how job demands (work overload, role conflict, role ambiguity, job insecurity) and job resources (supervisor support and job autonomy) are related to work engagement of nurses working in Turkish Health Organizations. The findings revealed that work overload had a negative relationship with vigor and dedicatio...
Article
Full-text available
The aim of this study is to examine the impact of employee-organization relationship (EOR) on individuals' behavioral outcomes with the reference explanation of social exchange theory. Among the behavioral outcomes of the employees, task performance, contextual performance and turnover intention are identified. The analyses reported that EOR signif...
Article
Full-text available
Türkçe Özet Bu çalışmanın amacı, katılımcı örgüt iklimi algısının örgütsel adanmışlık ile ilişkisinin incelenmesi ve psikolojik güçlendirme algısının ara değişken rolünün değerlendirilmesidir. Ayrıca iş güvencesi algısı ile kendilik algısının psikolojik güçlendirme ile örgütsel adanmışlık arasındaki ilişkide düzenleyisi rolü test edilmeye çalışılmı...
Article
Full-text available
The purpose of this paper is to examine the relationship between psychological empowerment and voluntary performance behavior of academicians working in universities. It is aimed to understand how the individuals’ perceptions of psychological empowerment dimensions are related with their voluntary performance behaviors. This study examines the prop...
Article
Full-text available
Participative organizational climate and self-leadership have been subject to so many studies examining the innovative behavior in organizations in literature. Besides organizational climate and self-leadership, job involvement and personality traits are emphasized as another individual factors that have roles in innovative behavior of the employee...

Network

Cited By