Dila Yazici

Dila Yazici
Ondokuz Mayıs Üniversitesi · Department of Educational Sciences

PhD
Dr. Yazıcı currently works at Ondokuz Mayıs University, Faculty of Education, Early Childhood Education Department.

About

49
Publications
32,892
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
81
Citations
Additional affiliations
September 2018 - present
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Position
  • Dr
April 2013 - August 2018
Hacettepe University
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (49)
Article
Full-text available
Child assessment studies are essential for the child, the teacher, and the program. Daily evaluations help educators reveal the holistic picture of the child, determine the program's effectiveness, and determine the appropriateness of the methods used by the teacher. The COVID-19 pandemic affected the field of education and all other fields, and it...
Article
Full-text available
The COVID-19 pandemic, which emerged in the last days of 2019, continues to be effective until today. In terms of education, especially the 2020-2021 academic year has been almost entirely online. Considering that schools are the place where children are most together with their peers, peer relations are one of the most disrupted issues during the...
Article
Full-text available
Amacı okul öncesi dönemdeki çocukların Atatürk'e ilişkin algılarını belirlemek olan araştırmada aynı zamanda çocukların Atatürk algısını şekillendireceği düşünülen ailelerin çocuklarıyla yaptığı etkinlikler ve okul öncesi öğretmenlerinin Atatürk ile ilgili etkinliklere planlarında ne kadar yer verdikleri ve hangi etkinlik türlerinde ele aldıkları d...
Article
Background/purpose-In this study, we examined the problems faced by students with special needs in the distance education process in Turkey from the perspectives of their parents and teachers. Materials/methods-We used case study in this research. Our study group consisted of seven parent-teacher pairs. We used a demographic information form and st...
Article
Full-text available
Background/purpose – In this study, we examined the problems faced by students with special needs in the distance education process in Turkey from the perspectives of their parents and teachers. Materials/methods – We used case study in this research. Our study group consisted of seven parent-teacher pairs. We used a demographic information form a...
Article
Bu araştırmanın amacı; pandemi sürecinin erken çocukluk dönemi çocuklarının davranışlarında meydana gelen değişimlerin, aynı zamanda bunların çocuk üzerindeki etkilerinin ebeveyn görüşleri alınarak belirlenmesidir. Etik kurul onayı alınan bu araştırma kapsamında, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme kullanılarak katılımcılar seçilmiş v...
Conference Paper
At the beginning of the Arab Spring, Turkey is one of the most popular immigration countries from Syrian. Children who were previously educated in camps started to receive education in public and private schools outside the camps with the Circular on Education and Training for Foreigners published in 2014. Therefore, the number of refugee children...
Conference Paper
The transition to school is an exciting process for both the child, the parent, and the teacher. When transition-related research examined in Turkey, it is seen that grouped under two main headings of research: the transition to primary school from preschool (Gold, 2014; from & Altun, 2014; Yazıcı, Nazik & Akman, 2016) and special needs children tr...
Article
This research was conducted to determine the perceptions of early childhood children's rights. A maximum diversity sample was used in the selection of the study group of the research that was formed in the phenomenology pattern of the qualitative research methods. In the survey where semi-structured interview questions were used, the content analys...
Article
Full-text available
This research was conducted to determine the perceptions of early childhood children's rights. A maximum diversity sample was used in the selection of the study group of the research that was formed in the phenomenology pattern of the qualitative research methods. In the survey where semi-structured interview questions were used, the content analys...
Article
Full-text available
Early diagnosis and intensive education of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) is essential for the development of these children. Today, many measurement tools are used in screening, diagnosing, and evaluating children with ASD. Of course, not a single measurement tool should be used in the diagnostic process, but many measurement tools a...
Article
Full-text available
Early diagnosis and intensive education of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) is essential for the development of these children. Today, many measurement tools are used in screening, diagnosing, and evaluating children with ASD. Of course, not a single measurement tool should be used in the diagnostic process, but many measurement tools a...
Article
Autism spectrum disorder is common among disability. Difficulties experienced by the child with autism in developmental areas may cause negative situations during transition to preschool. This study aims to determine the opinions of parents and teachers about expectations and whether these expectations have been fulfilled during transition to presc...
Article
Full-text available
Autism spectrum disorders are developmental disorders that start in childhood and are characterized by detriment in social communication and social interactions in addition to limited, repetitive behavior or interest models. The absence of effective medical treatment for core symptoms highlights the importance of early and continuing education in a...
Article
Full-text available
There are still efforts to develop family-based or institution-based early intervention programs for autism spectrum disorder, which can be treated with intensive and continuous education. The early approaches regarding the education of children with autism involved programs in which trainers and children worked together intensively. However, progr...
Article
Full-text available
The aim of this study is to determine preschool teachers 'and teacher candidates' views about the pre-sending processes of children at developmental risk. It is designed by using a case study, one of the qualitative research methods. There were 32 teachers and 28 teacher candidates in the study group which was determined by maximum diversity sampli...
Article
Full-text available
Öz 1983 yılında Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası ile birlikte yasal olarak uygulamalarda yer alması beklenen kaynaştırma eğitimi, bugün okul öncesi eğitimde zorunlu eğitsel bir uygulamadır. Bu makalede, öncelikle kaynaştırma eğitiminin tanımı yapılmış ve kaynaştırma eğitiminin faydaları ile ilgili uluslararası alanyazındaki çalışmalar özetlenmiş...
Presentation
OSB’li çocuklar, odaklandıkları bir şeyle aralarına girilmesinden ya da rutinlerinin değiştirilmesinden hoşlanmazlar. Bu nedenle sınıfta gün içinde “geçiş” olarak adlandırılan değişiklikleri yaparken bu çocukların bu değişikliklerden önceden haberdar edilmesi onların problem davranışlarını önleme konusunda öğretmenlere yardımcı olacaktır. Rice ve O...
Chapter
Bloomsbury Education and Childhood Studies
Article
Full-text available
ZET Bu çalışmada sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin öğrenciyi ve çevresini tanımaya yönelik tekniklerden bir tanesi olan ev ziyaretleri hakkındaki görüşleri belirlenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim desen ve yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Çalışmada on sınıf öğretmeni ile yedi okul öncesi öğretmeni il...
Presentation
Bu araştırmanın amacını okul öncesi öğretmen (OÖÖ) ve okul öncesi öğretmen adaylarının (OÖÖA) gönderme öncesi süreçle ilgili düşüncelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır
Article
Full-text available
Bu çalışma 3-8 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanmış resimli çocuk kitaplarının eğitsel özelliklerinin incelenmesi amaçlanan betimsel bir çalışmadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen resimli Çocuk Kitabı Bilgi Formu ve "Resimli Çocuk Kitabı Eğitsel Özellikler Formu" kullanılmıştır. Puanlayıcılar arasındaki güven...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmen adaylarının kaynaştırmaya yönelik görüşlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılarak desenlenen araştırmada çalışma grubunu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre seçilen 30 okul öncesi öğretmeni ve 30 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmakt...
Article
Full-text available
ZET Ülkemizde özel gereksinimli çocuğu olan aileler karşılaştıkları sorunların çoğuyla kendi başlarına mücadele etmek zorundadır. Bu durum da özel gereksinimli çocukların gerekli ve yeterli seviyede tedavi, bakım, gelişim ve eğitim almasını güçleştirmektedir. Bu noktadan yola çıkılarak yapılan çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden olan görüşme...
Article
Full-text available
Yaklaşık olarak 75 yıldır hayatımızda olan otizm kavramı günümüzde sık sık karşımıza çıkmaktadır. İlk yıllarda 1/10000 görülme sıklığı olan otizmin günümüzde görülme sıklığının 1/68 oranında artmasına bağlı olarak da otizmli çocukların genel eğitim sınıflarında kaynaştırma öğrencisi olarak görülme sıklığı da artmıştır. Bu nedenle bu çalışmada okul...
Article
Full-text available
This study aims to compare the views of parents living in their own country or abroad on raising bilingual children. At the end of the study, we found that parents from both groups gave similar answers to the questions regarding the definition of bilingualism and the age for starting bilingual education; however, they gave similar but also differen...
Article
Full-text available
This study aims to investigate preservice preschool teachers' views on gifted children. Mixed method was conducted in the study. "The Scale for Rating the Behavioral Characteristics of Gifted and Talented Students", developed by Sahin (2012), and semi-structured interview forms were used. The findings indicate that preservice preschool teachers ass...
Presentation
Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri hakkındaki görüşlerinin incelenmesi Öğretmen adayları; 1. Çocuğu tanıma ve değerlendirme yöntemleri denince ne anlamaktadır? 2. Hangi yöntemleri çocuğu tanıma ve değerlendirmede kullanılacağını düşünmektedirler? 3.Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında hang...
Presentation
Bu çalışmanın amacı okul öncesi eğitim alarak birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve bu çocukların ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimden ilkokula geçiş sürecinde neler yaşadıklarını ortaya koymaktır.
Article
Full-text available
Z Bu araştırma 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş çocukları için yayımlanmış resimli çocuk kitaplarını, resimleme özellikleri bakımından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş grubu çocuklar için 37 yayınevinden yayımlanmış, seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 300 resimli çocuk kitabı incelenmiştir. Veriler ara...
Article
Full-text available
Z Bu araştırma 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş çocukları için yayımlanmış resimli çocuk kitaplarını, resimleme özellikleri bakımından incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma kapsamında 2010-2015 yılları arasında 3-8 yaş grubu çocuklar için 37 yayınevinden yayımlanmış, seçkisiz örnekleme ile seçilmiş 300 resimli çocuk kitabı incelenmiştir. Veriler ara...
Article
Full-text available
Starting to be implemented as of the 1960s, early intervention programs are frequently employed at the present time. Researchers develop and implement early intervention programs in various subjects and areas. These programs may be family-based, school-based, community-based, or a combination of them. This study aimed at comparing the early interve...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project