Deniz Koçak

Deniz Koçak
Osmaniye Korkut Ata university · Econometrics

PhD

About

23
Publications
4,292
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
55
Citations
Introduction
I am currently working as a PhD Research Assistant at the Council of Inter-University in Ankara, Turkey. I received my PhD degree at the Department of Econometrics at Hacı Bayram Veli University in Ankara, Turkey in 2020. I received my Master of Science (MSc) in Applied Operational Research at the Department of Econometrics in 2016, and my Bachelor of Science (BSc) at the Department of Mathematics of Gazi University in Ankara, Turkey in 2012.
Additional affiliations
June 2020 - present
Osmaniye Korkut Ata university
Position
  • Research Assistant
Education
September 2016 - March 2020
Ankara Hacı Bayram Veli University
Field of study
September 2014 - February 2016
Gazi University
Field of study
  • Operational Research
September 2008 - June 2012
Gazi University
Field of study
  • Mathematics

Publications

Publications (23)
Article
Full-text available
The European Union (EU) 2020 Strategy aims at forming the conditions for smart, sustainable and inclusive growth targets. Assessment of the EU countries’ situation is of vital importance in attaining the EU 2020 Strategy. This paper presents an impartial evaluation of the performance of 27 EU member countries in terms of each EU 2020 Strategy. For...
Article
Full-text available
Education is the core of the factors that improved people for a better lifestyle and increases the level of society’ development. Quality education is one of the most vital goals of Sustainable Development Goals (SDGs) due to actualizing these factors. Using relational network data envelopment analysis (DEA), which have three interrelated substages...
Article
Full-text available
Purpose Nowadays, growth is the common target of all societies. But rather than growth, it is more important to ensure the sustainability of growth. Worldwide climate changes, damages to natural capital and financial crises necessitate the transition to green growth. The purpose of this paper is to examine the contribution of socio-economic context...
Article
The concept of governance indicates a process that is associated with the forming of the rules and regulations by independent actors that can guide the countries to develop in political, social, and economic areas. Therefore, monitoring and ranking of the European Union (EU) member countries’ governance performance have great importance for policy-...
Chapter
Full-text available
Financial distress and bankruptcies are highly costly and devastating processes for all parts of the economy. Prediction of distress is notable both for the functioning of the general economy and for the firm’s partners, investors, and lenders at the micro-level. This study aims to develop an effective prediction model with Support Vector Machine a...
Article
Full-text available
Amaç: İller arasındaki eşitsizliklerin ve farklılıkların giderilerek ülke çapında sosyo-ekonomik gelişmişliğin sağlanması amacıyla, kalkınmada geride kalan birimler teşvikler yardımıyla desteklenmektedir. Bu çalışmada iller için yapılan teşvik politikalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yöntem: İllerin teşvik politikalarını...
Article
Devletler bireysel veya toplumsal zararlara yol açan ürünlerin tüketimini vergilemek suretiyle azaltmak amacındadırlar. Sigara fiyatının vergi dolayısıyla arttırılarak tüketiminin kısılması amaçlanmaktadır. Ancak vergiye karşı olan tepki, tüketimin azaltılmasının yanında vergisiz/kaçak ürün kullanımına yönelmek şeklinde ortaya çıkabilmekte ve vergi...
Article
Full-text available
Kamu mali yönetimi, 1980 sonrası Türkiye’de kamu idarelerinin yeniden yapılandırılması sürecinde hayata geçirilen reformun ana unsurlarından birisidir. Kamu mali yönetimi sistemiyle kamusal faaliyetlerde, hesap verilebilirlik, şeffaflık, yönetişim ve mali disiplin sağlanması gibi amaçlar öngörülmektedir. Yeni sistemde gelir tahminlerinin isabetli y...
Article
Full-text available
Bölgesel kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi gerekçesiyle bölgeler arası adaletsizliklerin giderilmesinde işgücü hareketliliği her zaman gündemde olan bir konu olmuştur. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde işgücü hareketliliğinin farklı olması, bölgeler arası adaletsizlikleri artırmaktadır. Nitekim ülkemizin çoğunlukla kıyı kesimlerinde yer alan...
Article
Full-text available
Bölgeler arası farklılıkların artması, günümüz Türkiye'sinde ciddi bir politika kaygısı yaratmaktadır. Bölgesel eşitsizliklerin artması, kutuplaşma eğiliminin artması, gelir dağılımının bozulması gibi farklılıklar ise ekonomik, mali, siyasi ve sosyal alanlarda birçok sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla...
Article
Full-text available
Günümüzde politik, sosyal ve ekonomik alanlarda yaşanan çok yönlü dönüşüm süreci sonucunda, hukukun üstünlüğünü sağlama, sosyo-ekonomik şartları düzenleme, kamu etkinliğini ve hesap verebilirliği geliştirme gibi ihtiyaçlara cevap verebilmek adına "yönetişim" kavramı gündeme getirilmiştir. Devlet, özel sektör ve sivil toplum gibi farklı aktörlerin e...
Chapter
Full-text available
Ülkelerin politik, sosyal ve ekonomik alanlarda refahlarını artıran politikaları uygulama kapasitesi olarak tanımlanan “yönetişim” kavramı, son yıllarda oldukça popüler hale gelmiştir. Bununla birlikte ülkelerin bu alanlardaki performanslarının uluslararası kabul görmüş normatif bir çerçevede değerlendirilmesi amacıyla yönetişimin kalitesine yöneli...
Conference Paper
Full-text available
Financial distress and bankruptcy that goes along with it are rather costly and destructive processes for all units of economy. Predicting financial distress in advance is critically important not only for the general functioning of economy, but also for firm shareholders, investors and creditor institutions. The aim of the study is to develop a us...
Article
Full-text available
Performance evaluation functions as an essential tool for decision makers in the field of measuring and assessing the performance under the multiple evaluation criteria aspect of the systems such as management, economy, and education system. Besides, academic performance evaluation is one of the critical issues in higher institution of learning. Ev...
Chapter
Full-text available
BÖLÜM 1: Veri Zarflama Analizinde Çapraz Etkinlik Değerlendirmesi BÖLÜM 2: Network Veri Zarflama Analizi BÖLÜM 3: Avrupa Ülkelerinin Deniz Ticareti Bakımından Etkinlik Analizi BÖLÜM 4: Dinamik Programlama ile Otomatik Kılavuzlu Araç Rotalama BÖLÜM 5: Kız ve Erkek Çocuklarını Spora Yönelten Faktörlerin CHAID Analizi ile Belirlenmesi ve Karşılaştır...
Book
Full-text available
“Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medeni memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah, vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için, bizce zaman ölçüsü, geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mefhumuna göre düşünülmel...
Article
Full-text available
Çok kriterli karar verme yöntemleri, niceliksel ve niteliksel yapılarda olan çok sayıda kriteri optimize ederek karar vericinin en iyi alternatifi seçmesine ya da bu alternatiflerin sıralanmasına imkân veren metodolojik bir araçtır. Çalışmada, günümüzde özellikle gençler arasında yaygınlaşan, insan sağlığını ve toplum huzurunu tehdit eden madde bağ...
Article
Full-text available
Dünya genelinde yaşanan ekonomik istikrarsızlıktan en az şekilde etkilenebilmek adına yatırımcıların en doğru pazarı seçmeleri gerekmektedir. Bu noktada yatırım yapacak olan birey, işletme ya da ülke, yatırım yapmayı düşündüğü ülkelerin risk durumlarını doğru bir şekilde değerlendirmelidir. Dünya genelinde bu işi üstlenen birçok kredi derecelendirm...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
To form a network of all grey systems scholars on Research Gate, where they can share and read all basic and applied research related to Grey System Theory. Feel free to post your studies on this page responsibly so we can easily find, read, cite and share them. Journals dedicated to GST research and application: *International Journal of Grey Systems (Science Insight, USA) *Grey Systems: Theory and Application (Emerald Insight, UK) *Journal of Grey Systems (Research Informatics, UK) [In the memory of Professor Deng Julong (1933 – 2013), the founder of Grey System Theory] To know more about GST, feel free to visit: http://publish.thescienceinsight.com/index.php/ijgs/grey-system-theory