Dejan Đorđić

Dejan Đorđić
University of Novi Sad · Faculty of Education

PhD

About

32
Publications
7,265
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
30
Citations
Citations since 2017
16 Research Items
30 Citations
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
2017201820192020202120222023051015
Education
October 2013 - June 2020
University of Novi Sad
Field of study
  • Pedagogy

Publications

Publications (32)
Article
Full-text available
The most important feature of modern distance learning is the change of student position, which is reflected in the fact that students, although physically separated from the teacher and other students, can communicate with the teacher and cooperate with other students easily. Following the decision of the Ministry of Education, Science and Technol...
Article
The present study examined the metric properties of the Delaware School Climate Survey – Student (DSCS-S) using a sample of 1524 Serbian high school students. Of the total number of participants, 764 were male and 760 were female with age ranging from 16 to 20 years (M = 17.67, SD = 0.65). Confirmatory factor analysis (CFA) demonstrated that a seve...
Article
Teachers around the world are expected to respect the diversity of students and differentiate instruction. Therefore, it is important to identify factors that are related to the use of differentiated instruction. The aim of this study was to examine the indirect effects of transformational school leadership on teachers’ use of differentiated instru...
Article
It is important to identify factors that enable teacher collaborative activities and joint work. The study aimed to investigate the relationships between teacher trust in colleagues, dimensions of professional learning communities, and collective teacher efficacy. Data were collected from 362 Serbian teachers and analyzed using the techniques of st...
Article
Full-text available
Повезаност са школом је значајан конструкт који има бројне позитивне исходе за ученике, те је стога важно испитати његове детерминанте. Повезаност ученика са школом зависи од њихове интеракције са наставницима. Циљ овог рада представља испитивање односа између социјалне подршке наставника и ученичких перцепција повезаности са школом. У истраживању...
Article
Full-text available
School connectedness is a significant construct that has various positive outcomes for students, so it is important to investigate its determinants. Students’ connectedness to school depends on their interaction with teachers. The aim of this study was to examine the relationship between teachers’ support and students’ perceptions of school connect...
Chapter
Full-text available
Cilj rada je poređenje iskustava realizacije nastave na daljinu između nastavnika zaposlenih u redovnim školama i nastavnika zaposlenim u školama za učenike sa smetnjama u razvoju. Uzorak je činilo ukupno 574 ispitanika, od kojih 534 ispitanika koji rade u redovnim osnovnim školama i 40 ispitanika koji rade u osnovnim školama za obrazovanje dece sa...
Article
Full-text available
U radu su predstavljeni rezultati istraživanja o nastavi na daljinu sa aspekta učitelja/nastavnika osnovne škole, sa teritorije Vojvodine (Srbija), tokom vanrednog stanja. Cilj je odgovor na pitanja kako ispitanici procenjuju kompetencije za nastavu na daljinu, zadovoljstvo poslom i koliko su im zahtevne različite platforme za učenje. Uzorak su čin...
Article
Full-text available
The school climate is a construct that can adequately represent the quality of school life. School climate is the sum of perceptions of teachers, parents, students and administration about different aspects of school functioning and has an impact on their lives. The aim of the research was to determine the relationship between the school climate an...
Article
Full-text available
Школска клима је конструкт који на адекватан начин може да репрезентује квалитет живота једне школе. Она представља збир перцепција учесника школског живота о различитим аспектима функционисања школе и има утицаја на ученике, родитеље и запослене. Циљ истраживања био је да се утврди релација између школске климе и ангажовања ученика. Узорак су чини...
Article
The aim of this study was to better understand the gaps between policy and practice in inclusive education for the Republic of Serbia. The study compared the academic achievement in Mathematics of comparable students with mild intellectual disabilities (MID) in the fifth and sixth grade who attend typical elementary schools and special schools. A t...
Article
Full-text available
2001. године и Конвенцији о заштити и промоцији разноликости културних израза из 2005. године. Образовање се види као кључни процес приликом којег могу да се преносе различите културне вредности, како националне, тако и универзалне. Како се повећава свесност о културним разликама и неопходности њиховог неговања, настају идеје културно респон-зивне...
Article
Full-text available
Tradicionalna uloga muzeja koja se ogleda u sakupljanju, konzerviranju i izlaganju kolekcija danas se nadopunjuje novim ulogama koje muzeji dobijaju u savremenom društvu. U tom okviru, cilj ovog rada odnosi se na sagledavanje mogućnosti muzeja u sferi društvenog angažovanja, to jest na razmatranje potencijala muzeja kao socijalno inkluzivne institu...
Conference Paper
Full-text available
Relacije i granice – psihologija i interpersonalni odnosi 115 PODSTICAJNO ZAJEDNIŠTVO DECE I ODRASLIH Guljšat Urazalijeva Sociološki fakultet, Ruski državni univerzitet, Moskva Odrasli nije nikakav okamenjeni spomenik već je, pre svega, čudesni kristal koji po meri deteta ne samo okreće ka njemu različite svoje strane nego i sam raste zajedno sa de...
Article
Full-text available
50-их година, а 60-их година прошлог века се истраживања у овој области нарочито интензивирају. Најранија истраживања најчешће су се заснивала на истраживању перцепција школског особља о школској организацији и на иден-тификовању фактора који доприносе ефикасности школе. Постепено, све се ви-ше развија интерес за ученичко виђење школског живота. Ау...
Conference Paper
Full-text available
Ispitivanje relacije između afektivne vezanosti i homofobije Unutrašnji radni model afektivnog vezivanja kao set afektivne komponente i uverenja o sebi i drugima, predstavlja referentni okvir za ponašanje osobe u različitim životnim oblastima. Homofobiju kao iracionalni strah od homoseksualno orjentisanih osoba, čine iracionalna uverenja, strah kao...
Conference Paper
Full-text available
U ovom radu analiziramo primenu Montesori metode, kao komplementarnog ili suportivnog postupka, u defektološkom radu na proceni sposobnosti, edukaciji i u terapijsko-rehabilitacionim tretmanima sa učenicima u ustanovama za obrazovanje i vaspitanje. Analiza je izvršena iz dva dela. Prvi deo odnosio se na istraživanje primene ove metode u svetu i spr...
Conference Paper
Full-text available
Rad Interresorne komisije (IRK) se sastoji u organizovanom i sistematskom prikupljanju podataka o detetu koje se zasniva na individualizovanom pristupu, pri čemu se nastoji da se pruži kompletna slika o detetu i njegovom okruženju, snagama i poteškoćama, a konačni rezultat rada IRK jeste individualni plan podrške. IRK ima tri stalna i dva povremena...
Chapter
Full-text available
Sažetak Problem dece sa hiperkinetičkim poremećajem, odnosno ADHD dijagnozom, sve je više prisutan u svakodnevnom životu. Prema meta-analističkim studijama, kojima je pokušano da se objedine rezultati iz svih delova sveta o prevalenciji ovog poremećaja, od 3% do 5% dece u nižim razredima osnovne škole je sa ovim poremećajem, što ga čini jednim od n...
Chapter
Full-text available
Cilj ovog rada je da se proceni sposobnost izvođenja pokreta i utvrde tipovi grešaka u pokretima kod učenika sa teškoćama u mentalnom razvoju lakog stepena i učenika opšte populacije osnovnoškolskog uzrasta, i da zaključi postoje li eventualne zakonomernosti kada su izvođenje pokreta i greške u pitanju. Istraživanje je sprovedeno tokom 2014.godine...
Chapter
Full-text available
Ciljevi ovog rada su da se utvrdi prisutnost protektivnih faktora poremećaja ponašanja u domenu porodice, kao i da se utvrdi njihova povezanost sa prosocijalnim ponašanjem ispitanika. Istraživanje je sprovedeno u aprilu 2013. godine na uzorku od 120 učenika sedmog i osmog razreda OŠ "Branko Radičević" i prvog razreda Gimnazije "Veljko Petrović". Za...
Conference Paper
Full-text available
Multicultural education is based on the premise that all children regardless of their race, ethnicity, gender, socioeconomic status or culture must have an equal opportunity to learn in school. In this paper, we try to shed light on how social constructivism can contribute to achieving the goals of multicultural education. According to Banks, one o...
Article
Full-text available
Ciljevi ovog rada su da se ukratko predstavi teorija problematičnog ponašanja i da se razmotre njene implikacije na preventivne aktivnosti. Teorija problematičnog ponašanja je sociopsihološki okvir koji pomaže da se objasne priroda i razvoj zloupotrebe alkohola, zloupotrebe droga i drugog problematičnog ponašanja. Teoriju je razvio Ričard Džesor [R...

Questions

Question (1)
Question
Hi everyone. Does anyone know how to do measurement invariance for second-order models in MPlus?
It is a model with 4 factors and one general factor:
C by x4 x8 x11 x15;
E by x2 x5 x10 x13;
SS by x3 x6 x14 x16;
SC by x1 x7 x9 x12;
G by c E SS SC;

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Project
The project focuses on the development of the Andragogical Diagnostics field, specifically on the diagnosis of adult docility and its selected components. One of the main results of the project will be three standardized diagnostic tools for assessing the potential for adult docility and its components in all participating countries (ability and potential to learn) and its components (selected cognitive functions, self-regulation, motivation).