Dávid Földes

Dávid Földes
Budapest University of Technology and Economics · Department of Transport Technology and Economics

Transportation Science PhD

About

79
Publications
14,858
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
511
Citations
Citations since 2017
70 Research Items
491 Citations
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
2017201820192020202120222023020406080100120
Additional affiliations
June 2018 - September 2019
Budapest University of Technology and Economics
Position
  • Research Assistant

Publications

Publications (79)
Conference Paper
Planning the most efficient routes in a cooperative manner is a challenge for many mobility and logistics service providers. In this paper, a new methodological approach is presented based on the Multi-Agent Path Planning (MAPP) problem which is a variant of the classical Multiple Traveling Salesmen Problem (MTSP). Given a team of m agents that mus...
Article
Full-text available
A hagyományos üzemanyaggal működő járműflotta fokozatos lecserélése alternatív energiaforrásokkal működő járművekre jelentős lépés a közlekedési rendszerek fenntartható fejlesztése és a hatékony energiagazdálkodás irányába. A kutatásunk során megvizsgáltuk a magyarországi jellemzőket és sajátosságokat; különös figyelmet fordítva a megújuló energiaf...
Conference Paper
Inland water transportation has been long-recognized as an environmentally friendly and efficient transportation mode. The problem is that the availability and efficiency of inland water transportation are heavily influenced by droughts, floods, and extreme weather conditions, and climate change will worsen it. The influence of these factors on inl...
Conference Paper
Full-text available
Megfelelőségi mutató meghatározásának módszere az útvonalhoz legmegfelelőbb elektromos autóbusz kiválasztásához 673 Megfelelőségi mutató meghatározásának módszere az útvonalhoz legmegfelelőbb elektromos autóbusz kiválasztásához / Method of determining the compliance indicator for selecting the most suitable electric bus for a given route Szilassy P...
Chapter
Full-text available
Electric busses are spreading in cities in hope of mitigating local air pollution. Currently, battery electric busses are more expensive and require novel operational methods to optimize their use (e.g., applying daytime charging, and operating trolleybuses). Despite these, the electrification of urban busses is usually ad-hoc, preliminary planning...
Conference Paper
Full-text available
A városok számára cél a fenntarthatóbb közlekedési módok, elsősorban tömegközlekedés és a mikromobilitási módok használatának ösztönzése a személygépjárművek adta kihívások kezelése érdekében. A kerékpármegosztó szolgáltatások elsődleges használati célja az első vagy utolsó kilométerek megtétele, így a teljes utazási láncban a tömegközlekedési módo...
Article
Az elektromos autóbuszok alkalmazhatósága korlátozott; az energiafogyasztást számos tényező befolyásolja. Számítási módszert dolgoztunk ki a hajtáslánc és a segédüzemi berendezések fogyasztásbecsléséhez vonali jellemzők és a külső hőmérséklet figyelembevételével. A módszer az elektromos autóbuszok útvonal szakaszaira vonatkoztatott energiaigényének...
Article
Full-text available
Az önvezető járművek radikálisan átalakíthatják a közlekedés és a turizmus rendszerét a közelj övőben. A technológia terjedésével a fogyasztói elvárások változhatnak, melyek a turisztikai célú utazások esetében is megváltozott döntési helyzeteket idézhetnek elő. Az alábbi tanulmányban a technológiaelfogadási modellek egyfajta kiterjesztése kerül be...
Article
Full-text available
Autonomous vehicles are expected to shape mobility and tourism. This paper introduces an extension to the TAM to better understand the adoption of self-driving cars for tourism purposes. The new model (TAMAT) confirms some under-explored impacts of tourism-related variables, such as Openness to Tourism Usage and Unusual Surroundings, and the Adhere...
Article
Though the battery capacity is increasing, in day-to-day operation, battery-electric buses (BEB) are still not able to replace buses with combustion engine one by one. Determining the best option to purchase or the daily operation of a BEB requires consumption estimation. Generally, the consumption is calculated using real data from test runs; howe...
Conference Paper
Full-text available
The barriers between mobility subsystems are to be broken. Mobility as a Service (MaaS) is implemented as a platform-based, integrated mobility service, which is open to facilitate further cooperation of mobility related services. The joint operation of smart parking, smart charging, and smart grid services could be expected, as the charging and en...
Conference Paper
Full-text available
Infrastructure and vehicle manufacturers create standard vehicles all over the world though the characteristic of vehicle use and electromobility system is different in countries and continents. In our research, Chinese and Hungarian characteristics and peculiarities are analysed; special focus is given to the applicability and involvement of renew...
Conference Paper
Regulatory environment in the EU already mandates public transport providers (PTP) to detail their cost accounting to the level of each line they operate. Models used, however, fail to utilise the level of precision state of the art technology would allow for; therefore, state-owned providers become uncompetitive. Implementing new technologies such...
Chapter
Az elektromos városi autóbuszok üzemeltetési jellemzői jelentősen eltérnek a hagyományos dízelautóbuszokétól. Ezért olyan üzemeltetést támogató módszerekre van szükség, amelyek figyelembe veszik a technológia sajátosságait. A töltőinfrastruktúra optimalizálását támogató modellt dolgoztunk ki, amelyet a budapesti Kőbánya városrész autóbusz-hálózatár...
Article
A hagyományos üzemanyaggal működő járműflotta fokozatos lecserélése alternatív energiaforrásokkal működő járművekre jelentős lépés a közlekedési rendszerek fenntartható fejlesztése és a hatékony energiagazdálkodás irányába. A jelenlegi technológiai fejlettség mellett az elektromos közúti gépjárművek széles körű elterjedését többféle intézkedéssel l...
Conference Paper
Full-text available
The use of autonomous vehicles (AVs) is likely to remodel urban mobility. The business model (BM) of shared mobility services is impacted by adopting this new technology. In order to forecast the changes caused by the implementation of AVs, a BM for mobility services based on shared autonomous vehicles (SAVs) using the Lean Canvas approach has been...
Conference Paper
Full-text available
Higher market-share of electric cars can be facilitated by several incentives. Our aim was to elaborate a cost model and a calculation method for total cost of ownership (TCO) pertaining to electric vehicles (EVs), as well as an information application, to support new vehicle purchase. Purchase, operation, maintenance, and other cost elements were...
Article
A technológiai fejlődés következtében a városi közlekedési rendszer átalakulása várható. Cél, hogy milyen beavatkozási területeken, milyen intézkedésekkel lehet elérni az igényelt vagy szükséges változtatásokat
Conference Paper
Full-text available
A közforgalmú közlekedési szolgáltatás optimalizáláshoz elengedhetetlen a mobilitási szokásokat leíró honnan-hová mátrix. A mátrix értékeinek meghatározásához jellemzően keresztmetszeti forgalomszámlálást és utaskikérdezésre alapuló (önbevallásos útinapló, telefonos felmérés, személyes háztartásfelvétel stb.) módszereket alkalmaznak. A mintavétel n...
Conference Paper
Full-text available
Az autonóm közúti járművek várhatóan elősegítik a keresletalapú mobilitási szolgáltatások elterjedését az ingázó utazások esetén is. Kutatásunk során megosztott autonóm járműves mobilitási szolgáltatáshoz gyűjtő-, elosztóállomás darabszámát meghatározó módszert dolgoztunk ki. A szolgáltatás során az egyéni használatú mikro járművek mozgása ,,egyesü...
Conference Paper
Full-text available
Napjaink mobilitási folyamatai, egyebek mellett az utazási szokások és a szolgáltatási modellek változásai új megközelítést igényelnek a városi közlekedésben. Az igények és a kínálat összehan-golása számos esetben társadalmi és gazdasági vonatkozásban kevésbé hatékony, így innovatív megoldások vizsgálata (pl. igényalapú szolgáltatások bevezetése) s...
Conference Paper
Modal shift to micromobility, namely bicycle and scooter, has the potential to impact urban space through the changes in parking demand. Investigating the factors affecting the shift and its likelihood is necessary to forecast the changes. In this paper, a novel method for the estimation of parking demand generated by rising micromobility use is pr...
Conference Paper
The integration in transport informatics is facilitated by the rapid development of Information and Communication Technology. One of the realizations of the integration is Mobility as a Service (MaaS), which is proposed as a data-driven, user-centric, personalized mobility service. It integrates various forms of mobility services covering the entir...
Conference Paper
Alteration in road-based mobility services in cities is expected due to introduction of autonomous vehicles (AVs). On-demand and shared services based on small capacity AVs emerge, which influence the modal share. The alteration has been estimated by simulation of scenarios; the travellers’ willingness-to-shift to an AV-based mobility service has b...
Article
Automation in road public transportation has been facilitated by the emergence of infocommunication and vehicle technologies. The widely accepted definitions of automation level focus solely on the driving aspects of vehicles. However, automation covers even more fields: service planning and management, vehicle and traffic control, and passenger-ha...
Article
Full-text available
Urban mobility is particularly affected by technology development. This research focuses on the mobility system of cities in the foreseeable future – that is, until the 2030s. A systematic literature review (SLR) of 62 scientific documents and 52 scenarios predicted and developed by researchers are presented here, providing a comprehensive picture...
Article
Full-text available
The use of autonomous vehicles (AVs) has the potential to transform users’ behaviour and urban space management. Quantitative and qualitative analyses of impacts require a scenario building method. We considered the fleet size, modal share, car ownership, parking preferences, and urban space repurposing during the elaboration of a novel method. Exi...
Article
Full-text available
Discussions on how urban space would be transformed by the use of autonomous vehicles (AVs) are scarce. This study identifies the impacts caused by the shared use of AVs on urban parking and urban space management. An estimation method was formulated considering the reduction in parking demand, the possible alteration in vehicle ownership, and the...
Article
Full-text available
The increase in air transportation demand implies challenges on airport ground access. Using private transportation mode to reach the airport is a typical practice which results in the vast demand for parking facilities. These facilities are located farther from the terminal, increasing the access time. This research aimed to develop the concept of...
Conference Paper
Full-text available
A technológia fejlődésének köszönhetően számos új jelenség figyelhető meg a városi személyközlekedési rendszerben. Teret nyernek a fenntartható és megosztáson alapuló mobilitási szolgáltatások, és egyre hangsúlyosabbá válik az automatizálás, melynek hatására a közeljövőben az autonóm járművek számottevő terjedése várható. A kutatások többsége elsős...
Conference Paper
Full-text available
Az autonóm járművek megjelenésével várhatóan a városi, közúti mobilitási szolgáltatások is átalakulnak. Igény-alapú, kiskapacitású járművel megvalósított, a jármű és a férőhely megosztást alkalmazó, személyre szabott eljutást kínáló mobilitási szolgáltatások terjednek el, ami a modal-share változását is eredményezheti. A változást eddig különböző j...
Conference Paper
Full-text available
Az autonóm járművek széleskörű elterjedéséhez a többi közlekedő szándékának és viselkedési mintázatának feltárása szükséges, amelyek felhasználásával a jármű megfelelő reakciót tud adni konfliktus helyzetekben. Kutatásunk során a jármű-gyalogos találkozásra helyeztük a hangsúlyt. Célunk az elütéses balesetek megelőzését elősegítő módszer kidolgozás...
Article
Full-text available
Internationales Verkehrswesen (72) 3 | 2020 53 Innovative transport systems and mobility services Integrating autonomous vehicles into the public transport system Altering transport system, Autonomous vehicle, Integration, Mobility service, System engineering The developments of infocommunication and vehicle technology have altered the passenger tr...
Article
Full-text available
Limited range of electric vehicles is still a huge barrier compared to conventional vehicles. A well-established charging station network, which is derived from users' charging demand, facilitates the spread of electric vehicles and lessens the range anxiety. Several methods have been developed for locating fast-charging stations along national roa...
Article
Full-text available
The increasing number of electric vehicles induces a new relationship between the electric vehicles, transportation network and electric network. The deployment of the charging infrastructure is a prerequisite of the widespread of electric vehicles. Furthermore, the charging process and energy management have a significant influence on the operatio...
Article
Full-text available
A közlekedés egy összetett rendszer; a közlekedési szervezetek és folyamatok szervezése, valamint célorientált működtetése egyre nagyobb méretű információ-halmazok kezelését jelenti. A közlekedési informatika fogalma és tárgyköre a múlt század második felétől kezdődően alakult ki és azóta is folyamatosan, egyre gyorsuló ütemben fejlődik. A kétlépcs...
Data
The developments of infocommunication and vehicle technology have altered the passenger transport system and given way to the emergence of innovative mobility services. The technical innovations have facilitated sustainable mobility developments. The objective of such development is the efficient management of resources as well as complying with us...
Chapter
Full-text available
technológia fejlődésének köszönhetően számos új jelenség figyelhető meg a városi személyközlekedési rendszerben. Teret nyernek a fenntartható és megosztáson alapuló mobilitási szolgáltatások, és egyre hangsúlyosabbá válik az automatizálás, melynek hatására a közeljövőben az autonóm járművek számottevő terjedése várható. A kutatások többsége elsősor...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közlekedési szervezetek térben kiterjedt, bonyolult rendszerek, melyek egyre nagyobb méretű információhalmazokat kezelnek különböző célok elérése érdekében. A közlekedési informatika fogalma és tárgyköre a múlt század második felétől kezdődően alakult ki és azóta is folyamatosan, egyre gyorsuló ütemben fejlődik. A technikai és tudomány...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közúti közösségi közlekedés okozta környezetterhelés csökkentésének hatékony eszköze az elektromos autóbuszok alkalmazása a városi közlekedésben. Az elektromos autóbuszok üzemeltetéséhez töltőinfrastruktúra szükséges, amit az autóbusz szolgáltatás alapján kell meghatározni. Kidolgoztunk egy matematikai modellt, amivel leképezhető a szo...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közlekedési rendszerek (szervezetek) és folyamatok szervezése, valamint célorientált működtetése magas színvonalú információellátást kíván. A közlekedési információs rendszerek célja az információigények kielégítése, melynek hatékonysága az "erőforrásként" kezelt adatbázis-szerkezeteken múlik. Az adatok teremtik meg a kapcsolatot a ren...
Conference Paper
Full-text available
Absztrakt: A közlekedés, valamint a gazdaság, a társadalom és a környezet kölcsönösen hatnak egymásra, amit a technológiai fejlődés befolyásol. A járműtechnológiai, az energetikai és az infokommunikációs fejlesztések következtében egyre inkább előtérbe kerülnek az elektromos meghajtású és az autonóm (önvezető) közúti járművek köré épített mobilitás...
Chapter
Full-text available
The application of novel solutions in vehicle and information technologies and the need for sustainability result in significant change in urban mobility. Moreover, autonomous vehicles (AVs) are expected to contribute to this alteration as well. The mobility is considered not only a single trip from A to B anymore but a comprehensive service. Share...
Article
Full-text available
A közlekedésben ismert és elfogadott automatizálási szintek elsősorban a járműirányításra fókuszálnak. Ugyanakkor a mobilitási szolgáltatások tervezése és használata is hatékonyabbá, illetve kényelmesebbé tehető az automatizálással. A mobilitási szolgáltatások automatizáltsági jellemzőit komplex módon leíró értékelő módszer a szolgáltatás tervezési...
Article
Full-text available
A tisztán elektromos járművek csökkentik a lokális lég-és zajszennyezést, hozzájárulnak a fenntartható közlekedéshez. Térnyerésüket korlátozza a hosszú töltési idő, valamint a töltésükhöz szükséges infrastruktúra hiánya. Utóbbi problémával foglalkozik a cikk; amelyben megtalálható egy a szerzők által kidolgozott multikritériumos módszer, ami két lé...
Thesis
Full-text available
Az infokommunikációs és járműtechnológiai fejlődés hatására a személyközlekedési rendszer nagymértékben átalakul, innovatív mobilitási szolgáltatások jelennek meg. A fenntartható közlekedésfejlesztési törekvéseket a technológiai újítások elősegítik. A fejlesztés során cél olyan megoldások alkalmazása, melyek az erőforrásokkal hatékonyan gazdálkodna...
Conference Paper
Full-text available
Kivonat: Az autonóm közúti gépjárművek hatására megváltozik a közlekedési rendszer. Várhatóan egy új, jellemzően igényalapú, telematikai bázisú, mobil alkalmazáson előzetes rendeléssel igénybe vehető, megosztott, kiskapacitású autonóm járműves mobilitási szolgáltatás terjed el, amely kiváltja az ún. átmeneti közlekedési módokat és az egyéni gépjárm...
Article
A járműtechnológiai, az energetikai és az infokommunikációs fejlesztések következtében egyre inkább előtérbe kerülnek az elektromos meghajtású és az autonóm (önvezető) közúti járművek köré épített mobilitási szolgáltatások. Bár a technológiai fejlődés sok esetben választ ad a társadalmi és a fenntarthatósági kihívásokra, azonban gyakran újabb kihív...
Conference Paper
Full-text available
The current transportation system, services, and traveler's habit are altering as the Autonomous Vehicles (AVs) emerge. The individual car travels are more and more replaced by shared, demand-driven mobility services based on small capacity AVs. The exploration of user expectations is needed to plan, organize and operate these novel mobility servic...
Article
Since the use of electric vehicles decreases the local pollution and noise emission electromobility gains a huge potential in sustainable transport. The currently insufficient charging network, namely the low number of stations and ill-chosen locations are a significant barrier of the widespread of electric vehicles in many countries. Accordingly,...
Conference Paper
Full-text available
Emerging infocommunication and vehicle technologies, especially autonomous vehicles (AVs), imply a significant alteration in urban mobility. Shared, mostly demand-driven mobility services based on small-capacity AVs emerge. The research questions are, how to operate this new transportation system, and what impacts it has. We apply system and proces...
Preprint
Full-text available
Since the use of electric vehicles decreases the local pollution and noise emission electromobility gains a huge potential in sustainable transportation. The currently insufficient charging network, namely the low number of stations and ill-chosen locations are a significant barrier of the widespread of electric vehicles in many countries. Accordin...
Conference Paper
Full-text available
Autonomous vehicles (AVs) facilitate alteration in the passenger transportation. Shared, demand-driven mobility services based on small-capacity AVs emerge in urban areas. In order to provide highly personalized services and to enhance the acceptance of AVs, the user expectations are to be revealed. The research question is what kind of information...
Conference Paper
Full-text available
Az autonóm járművek hatására a jelenlegi közlekedési rendszer megváltozik; a közlekedési módok és szokások átalakulnak. A jövőben az egyéni jármű tulajdonlás várhatóan háttérbe szorul, mivel az utazási igények egy részét a megosztott, főként igényalapú, kis kapacitású autonóm járművek szolgálják ki. Az újszerű mobilitási szolgáltatásokkal szemben t...
Article
Full-text available
Emerging info-communication and vehicle technologies (especially vehicle automation) facilitate evolvement of autonomous road freight transportation. The entire transport system and its operation undergo a major change. New service concepts are growing and the existing ones are being transformed. The changing is particularly significant in city log...
Article
Full-text available
Az országos átjárhatóságot biztosító elektro-mos villámtöltô-állomások helyszínét kijelölô módszer Az elektromos járművek hátránya a korlátozott hatótávolság, ami különösen a távolsági utazásoknál jelent akadályt. Ez a probléma kiterjedt töltőhálózat létesítésével kezelhető. A multikritériumos, pontorientált töltőtelepítési módszer számos változó a...
Article
Full-text available
Modal share of cycling is growing; however, information services are to be significantly improved. Our research aim was to reveal, how the available real-time data can be used to support bikers and to ease decision making by provision of personalised information. We have identified the categories of biker information services and then the route pla...
Article
Full-text available
Selection of a location for residential purpose has a long-term impact on the individual’s life. The decision-making process can be supported by location assessment applications. The individual value of a location is a subjective value depending on several nonmobility and mobility related attributes. Missing services are accessible by transportatio...
Article
Full-text available
A villamos autók terjedése a megfelelő töltési infrastruktúra kiépítését igényli. Cikkünkben a nemzetközi szakirodalomra alapozva áttekintettük a töltőinfrastruktúra-telepítés releváns szempontjait; feltártuk és elemeztük a magyarországi helyzetet. Szimulációk segítségével vizsgáltuk, hogy a közeljövőre prognosztizált villamosautó-penetráció mellet...
Conference Paper
Full-text available
Efficiency enhancement for urban mobility is one of the key elements in smart city conceptions. Nowadays, there is significant underutilization of vehicle capacities in the case of individual vehicles, taxis, and vehicles, especially for food or small package delivery services. The motivation of our research is to reveal opportunities for so-called...
Article
Full-text available
The autonomous road vehicle (AV) technology implies significant alteration of urban mobility services. The identified transit modes based on AVs are the individual cars, the demand-responsive public transportation with small or medium sized pods and the high capacity public transportation on arterial routes. The introduction of the telematics-based...
Conference Paper
Full-text available
A folyamatosan fejlődő jármű- és információs technológiák átalakítják a jelenlegi közlekedési rendszert. A közlekedési módok és eszközök közötti határok a megosztáson alapuló közlekedési módok megjelenésével elmosódnak, ami az autonóm járművek megjelenésével tovább fokozódik. A jövőben a járműves mozgások egy integrált, megosztott, smart mobilitási...
Conference Paper
Full-text available
Emerging infocommunication and vehicle technologies (e.g. autonomous vehicle) facilitate evolvement of autonomous public transportation in urban areas. It involves launching new service concepts (e.g. telematics-based shared demand responsive transportation), transformation of existing modes and automatization of passenger handling functions. Howev...
Conference Paper
Full-text available
Az autonóm személygépjárművek fejlesztése rendkívül felgyorsult; a technológia érettsége közelít a piaci bevezethetőséghez. Az autonóm egyéni és közösségi használatú járművek megjelenése alapjaiban változtatja meg a városi közlekedést, ezért az átalakulás várható hatásainak vizsgálata különösen időszerű. Rendszerszemléletben dolgoztuk ki az autonóm...
Article
Full-text available
A mobilitási igények jellemzőinek és a minőségi elvárások változása miatt a közlekedők egyre inkább igénylik a helyváltoztatásra és annak előkészítésére fordított idő csökkentését, a helyváltoztatás kellemessé tételét, és a megbízható adatokon alapuló utazás-tervezést. Ezért a nemzetközi és a hazai kutatások is kiterjedten foglalkoznak az utazáster...
Conference Paper
Full-text available
The emerging information, communication and vehicle technologies (e.g. autonomous vehicle) facilitate launching of new service concept in urban passenger mobility covering current and future transportation modes. Boundaries between passenger transportation modes are blurred. The vehicle movements are to be connected and integrated to a unified smar...
Conference Paper
Full-text available
Kivonat: A kerékpáros közlekedés részaránya folyamatosan növekszik, miközben az információs támogatása elmarad más módokéhoz képest. A kutatás során arra kerestük a választ, hogy az adatgyűjtési technológiák fejlődése következtében rendelkezésre álló nagy mennyiségű és dinamikus adatok hogyan használhatók fel a kerékpárosok támogatására, döntéseik...
Conference Paper
Full-text available
Smart transportation is essentially leveraged by decision making of humans, especially behaviour of travellers. The behaviour (movements; information management) and the advanced information services are mutually entangled. The travellers and the ICT (integrated infocommunication systems of transportation) is considered as an undecomposable set, wh...
Article
Full-text available
Due to changing expectations of characteristics of mobility demands, public transportation users increasingly require a reduction of both the preparation and travel time, an easier and more pleasant travelling experience as well as route plans based on reliable data. Both international and domestic research is widely concerned with route planning o...
Conference Paper
Full-text available
Efficient and environmentally friendly management of mobility plays a significant role in the smart cities. As the transportation systems and the information systems link the components, their development is essential for realization of complex city operational schemes. Information is one of the most important inputs for the activities, especially...

Network

Cited By