Dariusz Szklarczyk

Dariusz Szklarczyk
Jagiellonian University | UJ · Faculty of Management and Social Communication

PhD (sociological sciences)

About

31
Publications
935
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
21
Citations
Introduction
Currently carrying out an explorative project on organisational resilience of SMEs in catering industry sector in Poland and Latvia during COVID-19 pandemic using QCA method.

Publications

Publications (31)
Article
Full-text available
There is an ongoing debate on the changes in the activity of the labour movement in Europe: whether strikes are still the dominant form of action or were they supplanted by demonstrations and civil activism. The question is urgent in countries such as Poland where the number of registered strikes is very low. We verify the hypothesis that the labou...
Article
Purpose The main objective of the conducted research was to find out various manifestations of pro-environmental behaviours (PEBs) amongst students of extramural programmes forced to stay at home during the lockdown period. Design/methodology/approach In order to identify manifestations of PEBs during the lockdown, the authors conducted research w...
Article
Full-text available
This article presents the results of the work of the Tripartite Commission for SocioEconomic Affairs (TC) in 2001-2015. To show the effectiveness of the TC's work, the author's adaptation of the associational participation scale (Tálos, Kittel 2001) was employed. The result was categorisation of the effects achieved by the TC within social dialogue...
Preprint
This article presents the results of the work of the Tripartite Commission for Socio-Economic Affairs (TC) in 2001-2015. To show the effectiveness of the TC’s work, the author’s adaptation of the associational participation scale (Talos E./Kittel B. 2001) was employed. The result was categorisation of the effects achieved by the TC within social di...
Book
Full-text available
This report presents the results of the evaluation study entitled, “The ex-ante evaluation of the non-competition project entitled ‘Monitoring of the National Smart Specialisation’ under the Operational Programme “Intelligent Development 2014–2020” conducted, from April to July 2017, by a consortium composed of the IBC GROUP Central Europe Holding...
Chapter
The aim of the chapter is to present the lessons learnt from the application of the configurational method to the evaluation of the “SPIN” public regional program. The objective of this complex program was to increase the intensity of knowledge transfer (KT) between universities and enterprises. After pilot implementation of the Model, there was a...
Book
Full-text available
Publikacja ma wiele zalet będących wynikiem wysokich kompetencji badawczych i analitycznych jej Autorów, znajomości zagadnień teoretycznych oraz ich umiejętnego adaptowania do potrzeb badań prowadzonych w projekcie SPIN. Mam tu przede wszystkim na uwadze jakość wniosków formułowanych w oparciu o bardzo wszechstronne analizy prowadzone przez Autorów...
Article
Full-text available
The aim of the paper is to present the lessons learnt from the “SPIN” regional public project. The project was implemented in the region of Lesser Poland. The objective of the project was to increase the intensity of knowledge transfer from universities to enterprises. The goal was achieved by establishing four Centres for Knowledge Transfer at maj...
Book
Full-text available
Sieci współpracy biznesu, nauki i samorządu w obszarach: inteligentne sieci energetyczne, budownictwo energooszczędne, biotechnologia oraz medycyna translacyjna Raport z badania prowadzonego w ramach projektu "SPIN-Model transferu innowacji w Małopolsce"
Article
Full-text available
It is the aim of the article to depict the design and implementation of organizational innovation: Model SPIN. Model was tested at universities in Małopolska voivodship. It is based on the establishment and development of Knowledge Centers dedicated to the specific fields of technology (biotechnology, smart grids, green building, translational medi...
Article
The article tentatively discusses representing the interests of employees and employers in Poland from the perspective of analytical sociology. In the first part of the article, particular attention was devoted to social mechanisms as tools used to explain social reality and to the role played in the social mechanisms by institutions. The article a...
Article
Artykuł zachęca do dyskusji nad badaniem zjawiska reprezentacji interesów na polskim rynku pracy. Pierwsza część zbiera i porządkuje niezbędne informacje na temat pojęcia reprezentacji interesów, modeli systemów reprezentacji interesów oraz podejść teoretycznych w badaniu zjawiska w Polsce i na świecie. Druga część prezentuje główne charakterystyki...
Article
The article prompts to debate on research of the phenomena related to interest representation in the Polish labour market. The first part gathers and puts in order the necessary information on the concept of interest representation, models of systems of interest representation, as well as theoretical approaches used to study this phenomenon in Pola...
Article
Full-text available
Artykuł jest autorską refleksją nad wynikami projektu badawczego diagnozującego stan rozwoju sektorowego dialogu społecznego w Polsce. Prezentowane tezy stanowią próbę wydobycia i rozwinięcia najważniejszych wniosków z bogatego i zróżnicowanego materiału empirycznego. Opisywane są słabe strony dialogu społecznego w Polsce (m.in. niska reprezentatyw...
Book
Full-text available
Celem niniejszego raportu jest przedstawianie diagnozy sektorowego dialogu społecznego w Polsce. Dialog społeczny jest rozumiany, zgodnie z definicją przyjętą przez Międzynarodową Organizacją Pracy, jako wszelkiego typu negocjacje, konsultacje, lub – po prostu – wymianę informacji pomiędzy przedstawicielami rządu, pracodawców i pracowników, skupiaj...

Network

Cited By

Projects

Projects (6)
Project
The project team aims to work out a transversal theoretical and methodological toolbox for practice-centred research on urban transformations. We will seek the answers to the following questions: 1. What is an impact of the Covid-19 pandemic on “normal” urban practices?; 2. How are urban practices evolving from/to emergency and “normal” mode?; 3. What are cultural and political mechanisms of urban practices (re)production (or transformation?) towards urban “normality”?; 4. What is inclusionary/exclusionary impact of “normalisation” of practices on human, social and non-human life?; 5. What are the possibilities and the limitations of the social humanities alliances in research on social change?
Archived project
Efektem badań prowadzonych nad polityką wsparcia innowacyjności w Małopolsce, innych regionach Polski oraz krajach i regionach europejskich jest nowa, ogłoszona w 2021 r. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2030.