Danutė Zinkevičienė

Danutė Zinkevičienė
Aleksandras Stulginskis University · Institute of Economics, Accounting and Finance

About

18
Publications
1,704
Reads
How we measure 'reads'
A 'read' is counted each time someone views a publication summary (such as the title, abstract, and list of authors), clicks on a figure, or views or downloads the full-text. Learn more
32
Citations

Publications

Publications (18)
Chapter
The purpose of the research is to assess the impact of the choice of biological asset measuring method on the financial standing, overall performance, and financial attractiveness of the agricultural enterprises. The analysis of scientific research studies shows that there is no preference given for one of the methods in the measurement of biologic...
Article
The purpose of this research is to design a production company fitted full product cost calculation model following analysis of Activity Based Costing (ABC), its modifications and LEAN accounting system principles. The study is based on analysis and comparison in ABC, Time Driven Activity Based Costing (TDABC), Service-Based Costing (S-BC), Duratio...
Conference Paper
In Lithuania, besides the usual farming technologies, starting precision agriculture (PA). The basic principle of the PA is to focus technological operations on the conditions located in separate field locations. When there in separate fields is a significant difference in the amount of nutrients in the soil, the distribution of weeds or diseases,...
Article
Ilgalaikio materialiojo turto (IMT) apskaitos metodų pasirinkimas šiandieniniame ekonominių pokyčių, konkurencijos bei integracinių procesų kontekste siejamas su kūrybinės apskaitos elementų taikymu. Straipsnyje keliama problema kaip suformuoti žemės ūkio verslo subjekto IMT apskaitos politiką ir kokią įtaką vertinant ūkio subjekto finansinę būklę...
Chapter
The problem which this research is dedicated to prepare a methodology of accounting policy formation of agricultural business subjects which would allow the financial information to best meet the interests of potential investors. The idea of the research has emerged from choosing possibilities provided in the regulations, which form the financial a...
Article
Tyrimas skirtas kitų bendrųjų pajamų kaip sudėtinio įmonės veiklos rodiklio esmės, turinio ir reikšmingumo tyrimui. Kitų bendrųjų pajamų rodiklis yra santykinai naujas finansinių ataskaitų rodiklis. Jo reikšmė padidėjo pradėjus analizuoti pasaulinės finansinės krizės priežastis. Mokslininkų ir apskaitos politikos formavimo reglamentus nustatančių i...
Article
In the scientific literature there are researches presenting the comparison of the form of financial statements of business and public sector and non-profit organizations, however in Lithuania these issues have not been performed. Cross-cultural differences in national accounting and reporting create preconditions for a more detailed research in Li...
Article
Full-text available
Straipsnyje analizuojami daugiafunkcinio žemės ūkio pinigų srautai ir tiriamas jų poveikis organizacijos vertei. Žemės ūkio daugiafunkciškumas pasireiškia per prekinių ir neprekinių produktų, tokių kaip viešosios gėrybės, kūrimą. Viešųjų gėrybių kūrimas subsidijuojamas, jų teikėjams kompensuojant prarastas pajamas arba patirtas sąnaudas, finansuoja...
Article
The production cost classification analysis in agricultural processing enterprises investigated how the companies classify cost for control purposes in order to include expenses into the cost price of a product. It is not enough to accurately calculate production cost price seeking for effective cost control. The effect of cost control could be det...
Article
Full-text available
Straipsnio tikslas - atskleisti Lietuvoje tarybiniu laikotarpiu ir po nepriklausomybės atkūrimo atliktų mokslinių žemės ūkio apskaitos tyrimų turinį, teigiamus jų rezultatus, tyrimo rezultatų įgyvendinimą ir nurodyti spręstinas problemas. Tyrimo objektas - žemės ūkio apskaitos tematika parengtos disertacijos, taikomieji moksliniai tyrimai ir moksli...
Article
Full-text available
1 Lietuvos žemės ūkio universitetas Universiteto g. 10, Akademija, LT-53361 Kauno raj. 2 VU Kauno humanitarinis fakultetas Muitinės g. 8, LT-44280 Kaunas One of the three main hypotheses of Positive Ac-counting Theory states "Ceteris paribus, the higher a firm's debt/equity ratio, the more likely the firm's man-ager is to choose accounting procedur...

Network

Cited By

Projects

Project (1)
Archived project